fbpx

Panel infekcji układu moczowo-płciowego

PANEL INFEKCJI UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

Panel infekcji dróg moczowo-płciowych pozwala na wykrycie materiału genetycznego istotnych z klinicznego punktu widzenia patogenów, przenoszonych głównie na drodze kontaktów płciowych. Umożliwia rozpoznanie czynnika chorobotwórczego we wczesnej fazie rozwoju infekcji bądź w sytuacji kiedy występuje ona bezobjawowo.

Diagnostyka zakażeń dróg moczowo-płciowych jest niezwykle istotna w doborze właściwego leczenia. Nieleczona infekcja może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, w tym bezpłodności.

Ogromną przewagą oferowanego badania jest fakt, że pomimo dużego zróżnicowania czynników chorobotwórczych (bakterie, wirusy, grzyby) pozwala ono na kompleksową, szybką, czułą i wysoce specyficzną diagnostykę najczęstszych patogenów wywołujących infekcje dróg moczowo-płciowych.

Badanie umożliwia wykrycie materiału genetycznego następujących patogenów:

Grzybów z rodzaju Candida:

Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida lusitaniae, Candida dubliniensis.

Bakterii i pierwotniaków:

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis

Patogenów wywołujących wrzód miękki:

Cytomegalovirus , Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, Varicella-zoster virus, Haemophilus ducreyi, Chlamydia trachomatis serovar L, Treponema pallidum

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)

W tej kategorii jako niezależne badanie oferujemy również wykonanie diagnostyki zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), którego infekcja może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub nowotworów głowy i szyi. Badanie pozwala na identyfikację 28 genotypów wirusa (19 genotypów wysokoonkogennych i 9 genotypów niskoonkogennych). Z uwagi na często bezobjawowy przebieg zakażenia HPV i wysoki potencjał onkogenny niektórych typów wirusa, niezwykle ważna jest nie tylko jego diagnostyka, ale także różnicowanie. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, oferowane badanie obejmuje szeroki zakres badanych genotypów wysokiego ryzyka.

W badaniu wykrywane są następujące typy wirusa HPV:

Wysokiego ryzyka: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82.

Niskiego ryzyka: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61,70.

Bakteryjna waginoza pochwy (BV)

Diagnostyka bakteryjnej waginozy (BV) jest wystandaryzowanym badaniem flory bakteryjnej pochwy. Pozwala na ocenę równowagi w ekosystemie pochwy, w której ważną rolę pełnią bakterie z rodzaju Lactobacillus. W BV najczęściej nie obserwuje się cech stanu zapalnego, ale dochodzi do nadmiernego rozwoju  niektórych bakterii, które mogą prowadzić do zmiany pH pochwy i pojawienia się dolegliwości.

Badanie pozwala na ocenę ilościową 3 bakterii (Lactobacillus spp., Gadnerella vaginalis i Atopobium vaginae), a także jakościową 5 bakterii odpowiedzialnych za BV i charakteryzuje się wysoką czułością, potwierdzoną w licznych badaniach naukowych.

Badanie umożliwia wykrycie materiału genetycznego bakterii:

Z oznaczeniem ilościowym:

Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.;

Bez oznaczenia ilościowego:

Megasphaera type 1, Bacterial vaginosis-associated bacteria 2 (BVAB2), Mobiluncus spp., Bacteroides fragilis.

Badanym materiałem jest wymaz dróg moczowo-płciowych lub cytologia na podłożu płynnym (ThinPrep medium).

Zastosowana w badaniu technologia Real-Time PCR pozwala wyeliminować błąd systematyczny wynikający z subiektywnej interpretacji wg skali oceny czystości Nugenta, stosowanej dla preparatów bezpośrednich (barwionych metodą Grama) z wymazów z pochwy.

W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt pod adresem email: office@genxone.eu. Dokładna oferta zostanie przygotowana w oparciu o ustalone szczegóły analizy.