fbpx

Panel infekcji układu pokarmowego

PANEL INFEKCJI UKŁADU POKARMOWEGO

Panel infekcji układu pokarmowego pozwala na wykrycie materiału genetycznego patogenów stanowiących najczęstszą przyczynę ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych.

Zakażenia układu pokarmowego mogą być wywołane przez szereg patogenów bakteryjnych, wirusowych lub pasożytniczych. Ustalenie czynnika chorobotwórczego jest niezbędne do podjęcia właściwej strategii leczenia.

Rozpoznanie oparte jedynie na objawach klinicznych często jest trudne, dlatego do potwierdzenia rozpoznania niezbędne są badania laboratoryjne.

Klasyczne metody mikrobiologiczne wiążą się z niską czułością, długim czasem oczekiwania na wynik oraz brakiem możliwości identyfikacji patogenów nieobjętych badaniem. W związku z często występującymi koinfekcjami wykrycie bakterii powinno być uzupełnione o diagnostykę zakażeń wirusowych czy też pasożytniczych.

Dostępne w ofercie badania molekularne umożliwia identyfikację szerokiego zakresu niżej wymienionych patogenów:

Bakterii:

Shigella spp. enteroinwazyjne Escherichia coli (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Aeromonas spp. Salmonella spp, hiperwirulentne Clostridium difficile, Escherichia coli O157, shigatoksyczne Escherichia coli STEC (stx1/2), enteropatogenne Escherichia coli EPEC (eaeA), enterotoksyczne Escherichia coli ETEC (lt/st), enteroagregacyjne Escherichia coli EAEC (aggR).

Wirusów:

Adenowirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Norowirus  GI (NVG 1), Norowirus GII (NVG 2), Rotawirus A (ROV), Astrowirus (ASV), Sapowirus (SV) genogrupy G1, 2, 4, 5.

Pasożytów (pierwotniaków):

Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis.

Pasożytów (helmintów):

Ancylostoma spp., Ascaris spp., Enterobius vermicularis, Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp., Hymenolepis spp., Necator americanus, Strongyloides spp, Taenia spp.,  Trichuris trichiura.

W oferowanym badaniu DNA patogenów wykrywane są w jednej analizie, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik. Stosowana technika multipleks Real-Time PCR charakteryzuje się wysoką czułością i pozwala na identyfikację pasożytów przy niskiej intensywności zakażenia, poniżej progu wykrywalności standardowych metod mikroskopowych.

Badanym materiałem jest kał.

W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt pod adresem email: office@genxone.eu. Dokładna oferta zostanie przygotowana w oparciu o ustalone szczegóły analizy.