fbpx

Panel infekcji układu pokarmowego

PANEL INFEKCJI UKŁADU POKARMOWEGO

Panel infekcji układu pokarmowego pozwala na wykrycie materiału genetycznego patogenów stanowiących najczęstszą przyczynę ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych.

Zakażenia układu pokarmowego mogą być wywołane przez szereg patogenów bakteryjnych, wirusowych lub pasożytniczych. Ustalenie czynnika chorobotwórczego jest niezbędne do podjęcia właściwej strategii leczenia.

Rozpoznanie oparte jedynie na objawach klinicznych często jest trudne, dlatego do potwierdzenia rozpoznania niezbędne są badania laboratoryjne.

Klasyczne metody mikrobiologiczne wiążą się z niską czułością, długim czasem oczekiwania na wynik oraz brakiem możliwości identyfikacji patogenów nieobjętych badaniem. W związku z często występującymi koinfekcjami wykrycie bakterii powinno być uzupełnione o diagnostykę zakażeń wirusowych czy też pasożytniczych.

W ramach panelu infekcji układu pokarmowego dostępne są następujące badania:

Panel infekcji układu pokarmowego: BAKTERIE Wykrywanie i identyfikacja DNA 13 bakterii: Shigella spp./ enteroinwazyjnych Escherichia coli (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Aeromonas spp. Salmonella spp, hiperwirulentnych Clostridium difficile, Escherichia coli O157, shigatoksycznych Escherichia coli STEC (stx1/2), enteropatogennych Escherichia coli EPEC (eaeA), enterotoksycznych Escherichia coli ETEC (It/st), enteroagregacyjnych Escherichia coli EAEC (aggR).
Panel infekcji układu pokarmowego: WIRUSY Wykrywanie i identyfikacja DNA/RNA 6 wirusów: Adenowirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Norowirus  GI (NVG 1), Norowirus GII (NVG 2), Rotawirus A (ROV), Astrowirus (ASV), Sapowirus (SV) genogrupy G1, 2, 4, 5.
Panel infekcji układu pokarmowego: ENDOPASOŻYTY JEDNOKOMÓRKOWE (PIERWOTNIAKI) Wykrywanie i identyfikacja DNA 6 endopasożytów jednokomórkowych (pierwotniaków): Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis.
Pełny panel infekcji układu pokarmowego:       BAKTERIE/ WIRUSY/ ENDOPASOŻYTY JEDNOKOMÓRKOWE Wykrywanie i identyfikacja  materiału genetycznego 13 bakterii, 6 wirusów oraz 6 pierwotniaków: Shigella spp./ enteroinwazyjnych Escherichia coli (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostridium difficile toxin B, Aeromonas spp. Salmonella spp, hiperwirulentnych Clostridium difficile, Escherichia coli O157, shigatoksycznych Escherichia coli STEC (stx1/2), enteropatogennych Escherichia coli EPEC (eaeA), enterotoksycznych Escherichia coli ETEC (It/st), enteroagregacyjnych Escherichia coli EAEC (aggR), Adenowirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Norowirus  GI (NVG 1), Norowirus GII (NVG 2), Rotawirus A (ROV), Astrowirus (ASV), Sapowirus (SV) genogrupy G1, 2, 4, 5, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis.
Panel infekcji układu pokarmowego: PASOŻYTY UKŁADU POKARMOWEGO – HELMINTY (płazińce, obleńce, mikrosporydia)Wykrywanie i identyfikacja DNA 8 endopasożytów wielokomórkowych (płazińce, obleńce) oraz  1 endopasożyta jednokomórkowego: Ancylostoma spp., Ascaris spp., Enterobius vermicularis, Enterocytozoon spp./Encephalitozoon spp., Hymenolepis spp., Necator americanus, Strongyloides spp, Taenia spp., Trichuris trichiura.

W oferowanym panelu infekcji układu pokarmowego DNA patogenów wykrywane są w jednej analizie, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik. Stosowana technika multipleks Real-Time PCR charakteryzuje się wysoką czułością i pozwala na identyfikację pasożytów przy niskiej intensywności zakażenia, poniżej progu wykrywalności standardowych metod mikroskopowych.

Szczegółowy opis panelu opracowany przez zespół Laboratorium Diagnostyki Molekularnej NZOZ genXone S.A. na potrzeby klinicystów można znaleźć, klikając tu.

Badanym materiałem jest kał.

W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt pod adresem email: bok@genxone.eu. Dokładna oferta zostanie przygotowana w oparciu o ustalone szczegóły analizy.

0