fbpx

INFORMACJE DLA PACJENTÓW ZE SKIEROWANIEM OD NFZ NA TEST W KIERUNKU SARS-CoV-2

INFORMACJE DLA PACJENTÓW ZE SKIEROWANIEM OD NFZ NA TEST W KIERUNKU SARS-CoV-2

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI DLA PACJENTÓW

Jakie testy wykonuje genXone?

W genXone wykonujemy testy Real Time PCR w celu wykrycia obecności koronawirusa SARS-CoV-2. W testach wykrywane są 4 geny charakterystyczne dla koronawirusa.

Gdzie są wykonywane wymazy?

Choć adres właściwy Punktu to ulica Mickiewicza 2 w Poznaniu, sam pawilon, w którym pobierane są wymazy mieści się na ulicy Zacisze. Jest to niebieski pawilon stojący obok bocznego wejścia do szpitala miejskiego.

W jakich godzinach działa punkt?

Przyjęcia w ramach NFZ odbywają się w następujących godzinach:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  15:00 – 18:00
SOBOTA – NIEDZIELA  8:00 – 10:00

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja, szczegóły poniżej.

Jak się umówić na wymaz?

Na wizyty umawiamy w godzinach pracy biura. Jeśli sytuacja w Punkcie Pobrań na to pozwala, rejestrujemy także popołudniu. Aby zarezerwować termin wymazu, można:

  1. zadzwonić na numer: +48 608 582 098
  2. napisać maila na adres email: bok@genxone.eu
Jak się przygotować do wymazu?

Pobierany materiał do badań to jednocześnie wymaz z gardła oraz nosa. Poniżej umieszczamy łączne zalecenia:
Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe, materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło a także miętowych gum do żucia. Przed pobraniem wymazu należy także wyjąć ruchome protezy zębowe, jeżeli są stosowane.
Wymaz z nosogardzieli lub nosa powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Aby zminimalizować czas oczekiwania, wszystkich pacjentów umawiamy na konkretną godzinę pobrania wymazu. Jednak jeśli na miejscu okaże się, że konieczne jest poczekanie na swoją kolej, prosimy o zachowanie kilku zasad:
1. prosimy o ustawienie się w kolejce z zachowaniem 1,5m odstępu
2. prosimy o zasłonięcie nosa i usta, kichanie we własny zgięty łokieć
3. wejście do pawilonu powinno nastąpić na wyraźną prośbę ze strony personelu medycznego
4. prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do Punktu Pobrań
5. zdjęcie osłony twarzy powinno nastąpić na wyraźną sugestię ze strony personelu medycznego

Co zabrać ze sobą na wymaz?

Osłonę nosa i twarzy oraz dokument ze zdjęciem.

Jak długo trzeba czekać na wynik testu?

Wyniki testu są dostępne w ciągu 24 godzin od momentu, gdy próbka po wymazie zostaje przyjęta przez laboratorium. Nie jest to jednoznaczne z godziną pobrania wymazu. Próbki z Punktu Pobrań trafiają do laboratorium każdego dnia późnym wieczorem, dlatego wyniku należy spodziewać się najpóźniej kolejnego dnia w godzinach wieczornych.

Co oznacza mój wynik?

Możliwe, że po wykonaniu badania uzyskasz jeden z następujących wyników:

POZYTYWNY – oznacza wykrycie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

NEGATYWNY – oznacza brak wykrycia materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

NIEROZSTRZYGAJĄCY – oznacza brak wystarczającej ilości materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygającego zalecane jest ponowne pobranie materiału od pacjenta po 24-48h. Po tym czasie poziom wiremii ulega zmianie (wzrasta lub obniża się), co pozwala jednoznacznie stwierdzić obecność lub brak materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z Rekomendacjami NIZP-PZH w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2 „Wystawienie wyniku nierozstrzygającego nie świadczy i nie może być interpretowane jako błąd lub brak należytego działania laboratorium, a wszelkie działania i naciski na przyspieszenie wydania wyniku ostatecznego są niedopuszczalne i naruszają ustawowe prawa diagnosty laboratoryjnego.” – https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rekomendacje-w-zakresie-diagnostyki-molekularnej-SARS-CoV-2.pdf.

NIEDIAGNOSTYCZNY, który oznacza braku sygnału dla kontroli wewnętrznej i może świadczyć o obecności inhibitorów reakcji (próbka niezdatna do badań). W przypadku wyniku niediagnostycznego konieczne jest ponowne pobranie materiału i wykonanie badania ze szczególnym zwróceniem uwagi zasady opisane w „Jak się przygotować do wymazu COVID-19”.

0