• Opis badania
  • Charakterystyka infekcji
  • Pobranie materiału
  • Wyniki badania

Wykrywanie i identyfikacja RNA wirusa: SARS-CoV-2

Test dedykowany jest dla Pacjentów, u których stwierdzona została obecność mutacji znaczącej. Test musi zostać zakupiony w czasie do 24 godzin od wydania wyniku pozytywnego. W badaniu wykrywana jest sekwencja genu RdRP koronawirusa SARS-CoV-2 oraz znaczące mutacje w sekwencji genu S (E484K, N501Y, delecja HV 69/70) na podstawie których możliwe jest rozróżnienie wariantów znaczących koronawirusa. Nowy test nie tylko wykrywa COVID-19, ale także umożliwia zidentyfikowanie głównych wariantów genetycznych wirusa, które przypuszczalnie wywodzą się z Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki czy Brazylii.. tabela mutacji SARS-CoV-2

W oferowanym badaniu stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR. Jest to metoda polegająca na zwiększeniu ilości i wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych. Technika Real-Time PCR charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, umożliwiając identyfikację czynników chorobotwórczych na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

Przeczytaj więcej o metodzie real-time PCR oraz o koronawirusie.

Zachęcamy do zapoznania się informacji na temat pobrania wymazu oraz wydania wyniku.

Badanym materiałem jest wymaz z nosogardzieli lub wymaz z gardła i nosa.

UWAGA! Niniejsze badanie jest badaniem uzupełniającym do standardowego testu identyfikującego zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i jest wykonywane na bazie pobranej wcześniej próbki w punkcie pobrań genXone (bez ponownego pobierania wymazu). W związku z tym jego zlecenie możliwe jest w ciągu 24h od momentu otrzymania pierwszego wyniku wskazującego na zarażenie wirusem. Dlatego, aby zlecenie zamówienia przebiegało sprawnie polecamy przy jego wykupie zastosować szybkie formy płatności internetowej (BlueMedia lub BLIK).

Koronawirusy są wirusami należącymi do rodziny Coronaviridae. Obecnie wyróżnia się siedem gatunków koronawirusów wywołujących infekcję u człowieka. Pierwszy z nich zidentyfikowano już w latach 60. XX wieku. Natomiast siódmy, zidentyfikowany pod koniec 2019 roku w Wuhan, to właśnie znany nam gatunek o pełnej nazwie „ludzki koronawirus SARS-CoV-2” -związany z ciężkim zespołem ostrej niewydolności oddechowej.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, którą pozornie łatwo pomylić z grypą. Ciężki przebieg tej choroby obserwuje się u około 15-20% pacjentów, a do zgonów dochodzi u około 2-3% przypadków w zależności od populacji. Infekcja stosunkowo często, szczególnie u osób młodych i dzieci, przebiega bezobjawowo lub może mieć bardzo łagodny przebieg. Dlatego też zakłada się, że wiele przypadków zarażenia nie jest rejestrowanych, a statystyki te są prawdopodobnie niedoszacowane. To co czyni tę epidemię szczególnie trudną do opanowania to fakt, iż osoby bezobjawowe zarażają, rozprzestrzeniając wirusa w sposób niekontrolowany.

Więcej o koronawirusie tu.

Materiał do badania - wymaz z górnych dróg oddechowych powinien być pobrany w ostrej fazie zakażenia przez personel medyczny.

Wymaz z nosogardzieli lub nosa powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz miętowych gum do żucia. Prosimy także o wyjęcie ruchomych protez zębowych, jeśli Pacjent używa.

UWAGA! Niniejsze badanie jest badaniem uzupełniającym do standardowego testu identyfikującego zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i jest wykonywane na bazie pobranej wcześniej próbki w punkcie pobrań genXone (bez ponownego pobierania wymazu). W związku z tym jego zlecenie możliwe jest w ciągu 24h od momentu otrzymania pierwszego wyniku wskazującego na zarażenie wirusem. Dlatego, aby zlecenie zamówienia przebiegało sprawnie polecamy przy jego wykupie zastosować szybkie formy płatności internetowej (BlueMedia lub BLIK).

Czas wykonania badania: 24 godziny od momentu potwierdzenia zamówienia

Wynik badania ma charakter raportu diagnostycznego.  Odbiór wyniku odbywa się online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.

  • Koronawirus SARS-CoV-2
  • Testy Real Time PCR - Infekcje Układu Oddechowego

Test identyfikujący mutacje charakterystyczne koronawirusa SARS-CoV-2

150,00