• Opis badania
  • Zamówienie badania
  • Certyfikaty laboratoryjne

Panel infekcji układu nerwowego pozwala na wykrycie w płynie mózgowo-rdzeniowym materiału genetycznego 18 patogenów najczęściej odpowiedzialnych za zapalenie opon mózgowych, w tym wirusów i bakterii.

Badanie wykonywane jest techniką multipleks Real-Time PCR, której największą zaletą jest czułość, specyficzność i krótki czas wykonania badania, co w przypadku tej kategorii badań jest priorytetowe. W przeciwieństwie do metod hodowlanych analizę można przeprowadzić u pacjenta do 72 godzin od wdrożenia leczenia przeciwbakteryjnego. Wykrywany jest wówczas materiał pochodzący z martwych komórek bakterii. Badanie sprawdza się również wtedy, gdy pobrano bardzo małą objętość płynu mózgowo-rdzeniowego lub gdy zawiera on bardzo małą liczbę patogenów.

Badanie umożliwia wykrycie materiału genetycznego:

Bakterii:

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes,Neisseria meningitidis, paciorkowce z grupy B, Escherichia coli K1.

Wirusów:

Herpes simplex virus type 1, Varicella-zoster virus, Cytomegalovirus, Human herpesvirus 7, Herpes simplex virus type 2, Epstein-barr virus, Human herpesvirus 6, Parvovirus B19, Mumps virus, Parechovirus, Adenovirus, Enterovirus.

Badanym materiałem jest płyn mózgowo-rdzeniowy.

 

 

 

W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt pod adresem email: bok@genxone.eu. Dokładna oferta zostanie przygotowana w oparciu o ustalone szczegóły analizy.

certyfikat kontroli międzylaboratoryjnej dla genXone

  • Testy - Infekcje układu nerwowego

Panel infekcji układu nerwowego