• Opis badania
  • Charakterystyka infekcji
  • Pobranie materiału
  • Wyniki badania

Badanie jakościowe wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 /test na koronawirusa w Poznaniu/

W oferowanym badaniu stosowana jest technika immunochromatograficzna. Jest to metoda polegająca na wykrywaniu swoistego antygenu wirusa SARS-CoV-2. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i polskie Ministerstwo Zdrowia rekomendują testy antygenowe w diagnostyce SARS-CoV-2, pod warunkiem że posiadają >90% czułość i >97% swoistość kliniczną. Proponowany test diagnostyczny spełnia powyższe wymagania dotyczące parametrów testu antygenowego.

Należy mieć na uwadze, że test jest zalecany u osób w początkowym etapie choroby, optymalnie w ciągu 4 do 10 dni od pojawienia się objawów wskazujących na COVID-19. W późniejszych etapach choroby, stężenie wirusa może się zmniejszać i test antygenowy może nie wykryć jego obecności.

Objawy wskazujące na COVID-19 oraz dodatni wynik testu antygenowego pozwalają na rozpoznanie i skierowanie osoby na izolację/leczenie. W celu weryfikacji wyniku testu antygenowego rekomendowane jest wykonanie testu genetycznego Real-Time- RT-PCR.

Przeczytaj więcej o koronawirusie.

Badanym materiałem jest wymaz z górnych dróg oddechowych (nosogardziel).

UWAGA! W tym badaniu wymaz musi zostać pobrany przez personel medyczny. Usługa wymazu dostępna jest w punkcie genXone w gabinetach Bomedica w Przeźmierowie. Aby umówić się na pobranie wymazu, należy postępować zgodnie ze wskazówkami z dołączanego do zamówienia pliku. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Formularz zlecenia badania do pobrania.

Koronawirusy są wirusami należącymi do rodziny Coronaviridae. Obecnie wyróżnia się siedem gatunków koronawirusów wywołujących infekcję u człowieka. Pierwszy z nich zidentyfikowano już w latach 60. XX wieku. Natomiast siódmy, zidentyfikowany pod koniec 2019 roku w Wuhan, to właśnie znany nam gatunek o pełnej nazwie „ludzki koronawirus SARS-CoV-2” -związany z ciężkim zespołem ostrej niewydolności oddechowej.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, którą pozornie łatwo pomylić z grypą. Ciężki przebieg tej choroby obserwuje się u około 15-20% pacjentów, a do zgonów dochodzi u około 2-3% przypadków w zależności od populacji. Infekcja stosunkowo często, szczególnie u osób młodych i dzieci, przebiega bezobjawowo lub może mieć bardzo łagodny przebieg. Dlatego też zakłada się, że wiele przypadków zarażenia nie jest rejestrowanych, a statystyki te są prawdopodobnie niedoszacowane. To co czyni tę epidemię szczególnie trudną do opanowania to fakt, iż osoby bezobjawowe zarażają, rozprzestrzeniając wirusa w sposób niekontrolowany.

Więcej o koronawirusie tu.

Materiał do badania – wymaz z górnych dróg oddechowych powinien być pobrany w ostrej fazie zakażenia przez personel medyczny.

Wymaz z nosogardzieli powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

UWAGA! W tym badaniu wymaz musi zostać pobrany przez personel medyczny. Usługa wymazu dostępna jest jedynie punkcie pobrań umiejscowionym w gabinetach Bomedica w Przeźmierowie. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Czas wykonania badania: 3 godziny od momentu dostarczenia materiału do laboratorium Wynik badania ma charakter raportu diagnostycznego. Odbiór wyniku odbywa się online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.
  • Koronawirus SARS-CoV-2
  • Testy - Infekcje oddechowe

Koronawirus SARS-CoV-2 – swoisty antygen

89,00