• Opis badania
  • Charakterystyka infekcji
  • Pobranie materiału
  • Wyniki badania

Wykrywanie i identyfikacja materiału genetycznego 4 wirusów: Influenza A (Flu A), Influenza B (Flu B), Respiratory syncytial virus A/B (RSV), SARS-CoV-2 /test na koronawirusa i inne wirusy Poznań/

W oferowanym badaniu stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR. Jest to metoda polegająca na zwiększeniu ilości i wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych. Technika Real-Time PCR charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, umożliwiając identyfikację czynników chorobotwórczych na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, co nie jest możliwe przy zastosowaniu innych standardowych metod diagnostycznych np. mikrobiologicznych czy serologicznych. Tak precyzyjna diagnostyka pozwala na ustalenie diagnozy i właściwego sposobu leczenia pacjenta.

Przeczytaj więcej o metodzie real-time PCR oraz o koronawirusie.

Zachęcamy do zapoznania się informacji na temat pobrania wymazu oraz wydania wyniku.

Badanym materiałem jest wymaz z nosogardzieli lub wymaz z gardła i nosa.

UWAGA! W tym badaniu wymaz musi zostać pobrany przez personel medyczny. Usługa wymazu dostępna jest jedynie punkcie pobrań przy ulicy Mickiewicza w Poznaniu. Aby umówić się na pobranie wymazu, należy postępować zgodnie ze wskazówkami z dołączanego do zamówienia pliku. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Koronawirusy są wirusami należącymi do rodziny Coronaviridae. Obecnie wyróżnia się siedem gatunków koronawirusów wywołujących infekcję u człowieka. Pierwszy z nich zidentyfikowano już w latach 60. XX wieku. Natomiast siódmy, zidentyfikowany pod koniec 2019 roku w Wuhan, to właśnie znany nam gatunek o pełnej nazwie „ludzki koronawirus SARS-CoV-2” -związany z ciężkim zespołem ostrej niewydolności oddechowej. Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, którą pozornie łatwo pomylić z grypą. Ciężki przebieg tej choroby obserwuje się u około 15-20% pacjentów, a do zgonów dochodzi u około 2-3% przypadków w zależności od populacji. Infekcja stosunkowo często, szczególnie u osób młodych i dzieci, przebiega bezobjawowo lub może mieć bardzo łagodny przebieg. Dlatego też zakłada się, że wiele przypadków zarażenia nie jest rejestrowanych, a statystyki te są prawdopodobnie niedoszacowane. To co czyni tę epidemię szczególnie trudną do opanowania to fakt, iż osoby bezobjawowe zarażają, rozprzestrzeniając wirusa w sposób niekontrolowany.

Więcej o koronawirusie tu.

Wymaz z górnych dróg oddechowych powinien być pobrany w ostrej fazie zakażenia. Wymaz musi być pobrany przez personel medyczny.

Wymaz z nosogardzieli lub nosa powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz miętowych gum do żucia. Przed pobraniem wymazu należy także wyjąć ruchome protezy zębowe jeżeli są stosowane.

UWAGA! W tym badaniu wymaz musi zostać pobrany przez personel medyczny. Usługa wymazu dostępna jest jedynie punkcie pobrań umiejscowionym w niebieskim pawilonie na ulicy Zacisze w Poznaniu (bezpośrednie sąsiedztwo szpitala miejskiego). Aby umówić się na pobranie wymazu, należy postępować zgodnie ze wskazówkami z dołączanego do zamówienia pliku. Umawianie na pobranie wymazu odbywa się w godzinach pracy biura genXone (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00).

Czas wykonania badania: 48 godzin od dostarczenia próbki do laboratorium

Wynik badania ma charakter raportu diagnostycznego. Odbiór wyników następuje online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.

  • Koronawirus SARS-CoV-2
  • Testy Real Time PCR - Infekcje Układu Oddechowego

Grypa i koronawirus SARS-CoV-2 Real-Time PCR

320,00