• Opis badania
  • Charakterystyka infekcji
  • Pobranie materiału
  • Wyniki badania

Wykrywanie i identyfikacja RNA wirusa: SARS-CoV-2

Badanie podzielone na dwa etapy:

1.Wykrywanie sekwencji 4 genów koronawirusa SARS-CoV-2  (E, N, S/RdRP) oraz 5 mutacji w białku S charakterystycznych dla wariantów znaczących. Badanie wskazuje zatem, czy w badanej próbce znajduje się materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2, a w przypadku wyniku pozytywnego, wskazuje również, czy mamy do czynienia z wariantem znaczącym wirusa. Na tej podstawie możliwe jest dalsze rozróżnienie wariantów znaczących koronawirusa.

2. Wykrywanie sekwencji genu RdRP koronawirusa SARS-CoV-2 oraz znaczące mutacje w sekwencji genu S (E484K, N501Y, delecja HV 69/70), na podstawie których możliwe jest rozróżnienie wariantów znaczących koronawirusa.

Nowy test nie tylko wykrywa COVID-19, ale także umożliwia zidentyfikowanie głównych wariantów genetycznych wirusa, które przypuszczalnie wywodzą się z Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki czy Brazylii. tabela mutacji SARS-CoV-2

W oferowanym badaniu stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR. Jest to metoda polegająca na zwiększeniu ilości i wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych. Technika Real-Time PCR charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, umożliwiając identyfikację czynników chorobotwórczych na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

Przeczytaj więcej o metodzie real-time PCR oraz o koronawirusie.

Zachęcamy do zapoznania się informacji na temat pobrania wymazu oraz wydania wyniku.

Badanym materiałem jest wymaz z nosogardzieli lub wymaz z gardła i nosa.

UWAGA! W tym badaniu wymaz musi zostać pobrany przez personel medyczny. Usługa wymazu dostępna jest jedynie punkcie pobrań umiejscowionym w niebieskim pawilonie na ulicy Zacisze w Poznaniu (bezpośrednie sąsiedztwo szpitala miejskiego). Aby umówić się na pobranie wymazu, należy postępować zgodnie ze wskazówkami z dołączanego do zamówienia pliku. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Koronawirusy są wirusami należącymi do rodziny Coronaviridae. Obecnie wyróżnia się siedem gatunków koronawirusów wywołujących infekcję u człowieka. Pierwszy z nich zidentyfikowano już w latach 60. XX wieku. Natomiast siódmy, zidentyfikowany pod koniec 2019 roku w Wuhan, to właśnie znany nam gatunek o pełnej nazwie „ludzki koronawirus SARS-CoV-2” -związany z ciężkim zespołem ostrej niewydolności oddechowej.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, którą pozornie łatwo pomylić z grypą. Ciężki przebieg tej choroby obserwuje się u około 15-20% pacjentów, a do zgonów dochodzi u około 2-3% przypadków w zależności od populacji. Infekcja stosunkowo często, szczególnie u osób młodych i dzieci, przebiega bezobjawowo lub może mieć bardzo łagodny przebieg. Dlatego też zakłada się, że wiele przypadków zarażenia nie jest rejestrowanych, a statystyki te są prawdopodobnie niedoszacowane. To co czyni tę epidemię szczególnie trudną do opanowania to fakt, iż osoby bezobjawowe zarażają, rozprzestrzeniając wirusa w sposób niekontrolowany.

Więcej o koronawirusie tu.

Materiał do badania - wymaz z górnych dróg oddechowych powinien być pobrany w ostrej fazie zakażenia przez personel medyczny.

Wymaz z nosogardzieli lub nosa powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz miętowych gum do żucia. Prosimy także o wyjęcie ruchomych protez zębowych, jeśli Pacjent używa.

UWAGA! W tym badaniu wymaz musi zostać pobrany przez personel medyczny. Usługa wymazu dostępna jest jedynie punkcie pobrań umiejscowionym w niebieskim pawilonie na ulicy Zacisze w Poznaniu (bezpośrednie sąsiedztwo szpitala miejskiego). Aby umówić się na pobranie wymazu, należy postępować zgodnie ze wskazówkami z dołączanego do zamówienia pliku. Umawianie na pobranie wymazu odbywa się w godzinach pracy biura genXone (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00).

Czas wykonania badania: 48 godziny od momentu dostarczenia materiału do laboratorium

Wynik badania ma charakter raportu diagnostycznego.  Odbiór wyniku odbywa się online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.

  • Koronawirus SARS-CoV-2
  • Testy Real Time PCR - Infekcje Układu Oddechowego

Pakiet Koronawirus SARS-CoV-2 real-time PCR + test identyfikujący mutacje charakterystyczne

390,00