• Opis badania
  • Charakterystyka infekcji
  • Pobranie materiału
  • Wyniki badania

Wykrywanie i identyfikacja materiału genetycznego 28 typów wirusa HPV:
- 19 genotypów wysokiego ryzyka/o wysokim potencjale onkogennym: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82
- 9 genotypów niskiego ryzyka/o niskim potencjale onkogennym: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70

W oferowanym badaniu stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR. Jest to metoda polegająca na zwiększeniu ilości i wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych. W jednej analizie identyfikowane są cząsteczki kwasów nukleinowych (DNA) wszystkich badanych w panelu wirusów, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik. Takie rozwiązanie pozwala na wykrycie koinfekcji, czyli jednoczasowego zakażenia wywołanego przez kilka patogenów. Technika Real-Time PCR charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, umożliwiając identyfikację czynników chorobotwórczych na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, co nie jest możliwe przy zastosowaniu innych standardowych metod diagnostycznych np. mikrobiologicznych czy serologicznych. Tak precyzyjna diagnostyka pozwala na ustalenie diagnozy i właściwego sposobu leczenia pacjenta.
Przeczytaj więcej o metodzie real-time PCR.

Badanie tylko dla kobiet.
Badanym materiałem jest wymaz z szyjki macicy, cytologia na podłożu płynnym (pobranie przez specjalistę).

W zestawie do pobrania materiału biologicznego znajdują się:
- Instrukcja pobrania materiału
- Rękawiczki nitrylowe
- Wymazówka
- Probówka pobraniowa
- Koperta kurierska
- List przewozowy
- Formularz zlecenia badania molekularnego

Zwrotna przesyłka kurierska jest opłacona, a informacje o zamówieniu kuriera zawarte są w zestawie. Próbka materiału biologicznego powinna zostać odesłana w sztywnym pudełku, w tym celu można wykorzystać teczkę genXone. W przypadku zgubienia lub zniszczenia teczki, należy zastąpić ją innym opakowaniem.

Wirus HPV (z ang. human papillomavirus) to powszechnie występujący wirus brodawczaka ludzkiego. Jest on jednym z najgroźniejszych czynników ryzyka występowania raka szyjki macicy, raka sromu, a także raka odbytu. Badania potwierdzają, że nowotwór w tych lokalizacjach powodowany jest w blisko 100% przez infekcję wywołane właśnie wirusem HPV.
Wśród genotypów wirusa HPV wyróżnia się te o wysokoonkogennym i niskoonkogennym charakterze. Typy wysokoonkogenne mogą doprowadzić do wspomnianych wyżej nowotworów okolic intymnych, natomiast te o niskim potencjale onkogennym związane są najczęściej z rozwojem zmian zewnętrznych takich jak brodawki i kłykciny kończyste lub kłykciny płaskie występujące w okolicach narządów rozrodczych lub w okolicach odbytu.
Typem wirusa brodawczaka ludzkiego o największym potencjale onkogennym jest HPV16. Odpowiada on za około 55-60% wszystkich przypadków raka szyjki macicy, natomiast w Polsce został on zidentyfikowany u ponad 70% kobiet chorujących z powodu tego typu nowotworu. Następnym wysokoonkogennym typem jest HPV18, który odpowiada za około 25-35% przypadków raka.
Polska posiada jeden z najwyższych współczynników zachorowalności i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy w całej Europie. Jednakże zarażenie wirusem brodawczaka ludzkiego nie zawsze wiąże się z jednoznacznymi objawami. Właśnie dlatego najważniejszą profilaktyką jest regularne wykonywanie badań. Niestety badania cytologiczne dostarczają jedynie częściowy obraz stanu zdrowia pacjentki. Zdarza się, że wyniki cytologii okazują się fałszywie negatywne, co spowodowane jest niewystarczającą czułością tej metody. Najlepszym rozwiązaniem jest więc skorelowanie wyników cytologicznych z testem wykonywanym metodą real-time PCR - takie rozwiązanie pozwala na postawienie najbardziej pewnej diagnozy.
Oferowane badanie genXone wykrywa aż 28 genotypów wirusa HPV, w tym 19 genotypów wysokoonkogenych oraz 9 genotypów niskoonkogennych. Jest to więc najbardziej kompleksowa metoda identyfikacji zarażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, na podstawie której możliwe jest postawienie pewnej diagnozy.

Wymaz z szyjki macicy, cytologia na podłożu płynnym - to pobranie wymaga wizyty u lekarza ginekologa. Z otrzymanym zestawem pobraniowym należy udać się na wizytę i poprosić lekarza o pobranie wymazu.

Badanie tylko dla kobiet.

Czas wykonania badania: do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium

Wynik badania ma charakter raportu diagnostycznego. Preferowany sposób jego odbioru można wybrać w formularzu zlecenia badania molekularnego, który będzie dołączony do zestawu.
Do wyboru pozostaje:
- wysyłka wyniku drogą pocztową na wskazany w formularzu adres;
- odbiór wyniku online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.

  • Testy - Infekcje intymne

Wirusy HPV

190,00