• Opis badania
 • Charakterystyka infekcji
 • Pobranie materiału
 • Wyniki badania
Wykrywanie i identyfikacja materiału genetycznego 6 wirusów: Adenovirus F (ADV-F) serotypy 40 i 41, Norovirus  GI (NVG1), Norovirus GII (NVG2), Rotavirus A (ROV), Astrovirus (ASV), Sapovirus (SV) genogrupy 1, 2, 4, 5 W oferowanym badaniu stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR. Jest to metoda polegająca na zwiększeniu ilości i wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych. W jednej analizie identyfikowane są cząsteczki kwasów nukleinowych (RNA) wszystkich badanych w panelu 6 wirusów, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik. Takie rozwiązanie pozwala na wykrycie koinfekcji, czyli jednoczasowego zakażenia wywołanego przez kilka patogenów. Technika Real-Time PCR charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, umożliwiając identyfikację czynników chorobotwórczych na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, co nie jest możliwe przy zastosowaniu innych standardowych metod diagnostycznych np. mikrobiologicznych czy serologicznych. Tak precyzyjna diagnostyka pozwala na ustalenie diagnozy i właściwego sposobu leczenia pacjenta. Przeczytaj więcej o metodzie Real-Time PCR.

Badanym materiałem jest kał. W zestawie do samodzielnego pobrania materiału biologicznego znajdują się:

 • jednorazowa nakładka na toaletę
 • jednorazowe rękawiczki nitrylowe
 • probówka pobraniowa z podłożem transportowym wraz z wymazówką
 • instrukcja pobrania wymazu w języku polskim
 • koperta kurierska
 • list przewozowy
 • formularz zlecenia badania molekularnego.

UWAGA! Materiał do badania należy pobierać zgodnie z instrukcją. Niewłaściwe pobranie oznacza konieczność ponownej płatnej wysyłki nowego zestawu.

Zwrotna przesyłka kurierska jest opłacona, a informacje o zamówieniu kuriera zawarte są w zestawie. Próbka materiału biologicznego powinna zostać odesłana w sztywnym pudełku, w tym celu można wykorzystać teczkę genXone. W przypadku zgubienia lub zniszczenia teczki, należy zastąpić ją innym opakowaniem.

Wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego są główną przyczyną biegunek u niemowląt i małych dzieci. Większość stwierdzanych infekcji to skutek bezpośredniego kontaktu ze skażonym pożywieniem lub nosicielem wirusa. Zakażenia wywoływane są przez wirusy specyficzne dla ludzi (zakażające tylko człowieka) i przenoszone są drogą fekalno-oralną. Zatrucia pokarmowe wywoływane przez wirusy są trudniejsze do uniknięcia, bo zwykle skażona żywność i woda wyglądają i smakują normalnie. Wirusy nie zmieniają cech produktów, a do zakażenia żywności wirusami może dojść na każdym etapie produkcyjnym. Infekcje o podłożu wirusowym są dużo bardziej zaraźliwe niż te o podłożu bakteryjnym.

Adenowirusy jelitowe - wywołują nieżyt żołądka i jelit (tzw. „grypę żołądkową”) najczęściej u dzieci w wieku do 2 lat. Do zarażenia dochodzi przez kontakt bezpośredni i pośredni, na drodze kropelkowej i fekalno-oralnej. Rozprzestrzenianiu się wirusa sprzyjają duże skupiska ludzi.

Objawy zatrucia ADV-F utrzymują się przez około 10 dni i zwykle są to:

 • gorączka(niewysoka)
 • biegunka (wodnista)
 • wymioty
 • ból brzucha
 • czasem również symptomy zaatakowania układu oddechowego: nieżyt nosa, zapalenie ucha, zapalenie gardła.

Norowirusy - mogą występować w zanieczyszczonej fekaliami lub wymiocinami wodzie i żywności, głównie pochodzenia zwierzęcego np. małże, ostrygi, ale i pochodzenia roślinnego np. maliny, sałata. Do zakażenia dochodzi też przez bezpośredni kontakt z chorymi osobami i skażonymi przedmiotami. Miejsca narażone na skażenie to baseny i fontanny. Więcej informacji na temat norowirusów można znaleźć na stronie PZH (https://www.pzh.gov.pl/norowirusy/). Są najczęstszą przyczyną epidemii biegunek na świecie, a także odpowiadają za „biegunkę podróżnych”. Objawy:

 • fontannowe wymioty
 • wodnista biegunka
 • nudności, utrata apetytu
 • czasem gorączka (wysoka)
 • bóle głowy
 • bóle stawów
 • kurczowe bóle brzucha.

Sapowirusy działają podobnie jak norowirusy, ale wywołują ostre biegunki przede wszystkim u dzieci niemowląt. Wzrost zachorowań obserwuje się w okresie zimowym wśród dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli.

Rotawirusy są przyczyną infekcji głównie u małych dzieci i niemowląt. Wśród źródeł zakażenia wskazuje się na skażoną wodę i żywność oraz bezpośredni kontakt z chorymi lub skażonymi przedmiotami. Biegunki rotawirusowe często prowadzą do odwodnienia. Utrzymujące się przez 7-10 dni objawy to:

 • nagłe pojawienie się biegunki (wodniste, z obecnością śluzu)
 • nagłe, gwałtowne wymioty
 • gorączka do 38,5⁰C przez 2-3 dni
 • objawy infekcji górnych dróg oddechowych (u 20-40% chorych).

Astrowirusy są wirusami wywołującymi biegunkę u dzieci do siódmego roku życia, a ich okres wylęgania jest znacznie krótszy niż w przypadku adenowirusów: 24-36 godzin. Największy szczyt zachorowania występuje w okresie jesienno-zimowym.

Materiałem do badania jest kał. Materiał może zostać pobrany samodzielnie. Przed pobraniem próbki kału, w razie potrzeby, należy opróżnić pęcherz moczowy. Materiał do badań należy pobrać możliwie najszybciej od pojawienia się pierwszych objawów i jeszcze przed rozpoczęciem leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Przy nawracających biegunkach materiał należy pobrać w okresie występowania objawów. Do badania należy pobrać próbkę kału nie większą niż pestka wiśni. W przypadku materiału kałowego płynnego należy pobrać około 1 ml. Instrukcja pobrania próbki kału:
 1. Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
 2. Umieść podkładkę toaletową dołączoną do zestawu na desce sedesowej i oddaj kał na podkładkę toaletową.
 3. Umyj ręce i załóż rękawiczki.
 4. Otwórz probówkę i opakowanie z wymazówką.Trzymając patyczek wymazówkowy uważaj, aby nie dotknąć jego końcówki. Końcówką wymazówki przeciągnij po całej długości kału. Następnie przenieś ją do podłoża znajdującego się w probówce. Zwróć uwagę, że całość zebranego materiału musi mieścić się w objętości podłoża, czyli być całkowicie zanurzone w substancji w probówce. Odłam końcówkę wymazówki (w miejscu zaznaczonym na czerwono), aby zmieściła się w probówce z podłożem transportowym.
 5. Zakręć szczelnie probówkę i wytrząsaj góra-dół przez około 1 minutę.
 6. Podkładkę toaletową z pozostałym materiałem wrzuć do toalety, odczekaj do momentu gdy papier nasiąknie wodą, a następnie spłucz.
 7. Zdejmij rękawiczki i umyj ręce.
Probówkę z pobranym materiałem można przechowywać i transportować w temperaturze pokojowej maksymalnie do 7 dni od pobrania.

Czas wykonania badania: do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium

Wynik badania ma charakter raportu diagnostycznego.

Preferowany sposób jego odbioru można wybrać w formularzu zlecenia badania molekularnego, który będzie dołączony do zestawu. Do wyboru pozostaje:

 • wysyłka wyniku drogą pocztową na wskazany w formularzu adres;
 • odbiór wyniku online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.
 • Testy - Infekcje pokarmowe

Wirusowe infekcje pokarmowe

320,00