fbpx

Projekt FISHBOX

Opracowanie innowacyjnego testu do identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty genXone Sp. z o.o. innowacyjnego testu dla branży produkcji i przetwórstwa rybnego – nazwanego FISHBOX’em. Test ma służyć do szybkiej identyfikacji gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego w wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Rozwiązanie będzie bazowało na technologii sekwencjonowania nanoporowego opracowanej przez Oxford Nanopore Technologies (ONT) w 2016 r. Powyższa technologia umożliwia realizowanie procesów diagnostycznych w sposób przenośny, zautomatyzowany i dający wyniki w bardzo krótkim czasie. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie nowatorskiej, szybkiej i precyzyjnej metody identyfikacji gatunków ryb i patogenów rybnych.

Innowacyjna metoda pozwoli w pełni wykrywać 4 gatunki patogenów bakteryjnych w jednym badaniu oraz w pełni identyfikować gatunek ryby w jednym badaniu. Metodę cechować będą: niski koszt przeprowadzenia testów, krótki czas analizy, wysoka mobilność platformy sprzętowej do przeprowadzenia testu oraz prostota przeprowadzenia testu

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe odbywać się będą w Laboratorium genXone przy ul. Kobaltowej 6 w Złotnikach.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0539/17-00 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 843 913,14 zł
Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 843 913,14 zł
Kwota dofinansowania: 589 908,99 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 31.10.2018

Koordynator projektu: Michał Kaszuba E: m.kaszuba@genxone.eu

0