fbpx

PRYWATNY TEST W KIERUNKU SARS-CoV-2 W POZNANIU

PRYWATNY TEST W KIERUNKU SARS-CoV-2 W POZNANIU

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Jakie testy wykonuje genXone?

W genXone wykonujemy testy Real Time PCR w celu wykrycia obecności koronawirusa SARS-CoV-2. W testach wykrywane są 4 geny charakterystyczne dla koronawirusa.

Gdzie kupić test, który można zrealizować w Poznaniu?

Test COVID-19 można wykupić na sklepie internetowym genXone, test dostępny tutaj: 4-GENOWY TEST NA KORONAWIRUSA
Po realizacji zamówienia automatycznie wysyłany jest plik zawierający wszystkie szczegóły na temat sposobu umówienia się na termin wymazu oraz dodatkowych wskazówek i zaleceń.
W ofercie dostępny jest również test identyfikujący koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 17 innych wirusów odpowiedzialnych za infekcje układu oddechowego. Jest to najbardziej kompleksowa diagnostyka w przypadku niejednoznaczych objawów. Test dostępny tutaj: TEST SARS-CoV-2 PLUS 17 WIRUSÓW

Gdzie są wykonywane wymazy?

Choć adres właściwy Punktu to ulica Mickiewicza 2 w Poznaniu, sam pawilon, w którym pobierane są wymazy mieści się na ulicy Zacisze. Jest to niebieski pawilon stojący obok bocznego wejścia do szpitala miejskiego.

W jakich godzinach działa punkt?

Wymazy pobierane są w następujących godzinach:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  18:00 – 20:00
SOBOTA – NIEDZIELA  10:00 – 13:00

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja, szczegóły poniżej.

Jak umówić się na wymaz?

Szczegóły te zawiera plik dostarczany po zrealizowaniu zamówienia na sklepie internetowym genXone. W pierwszej kolejności należy więc złożyć zamówienie i opłacić je.

Jak się przygotować do wymazu?

Pobierany materiał do badań to jednocześnie wymaz z gardła oraz nosa. Poniżej umieszczamy łączne zalecenia:
Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe, materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło a także miętowych gum do żucia. Przed pobraniem wymazu należy także wyjąć ruchome protezy zębowe, jeżeli są stosowane.
Wymaz z nosogardzieli lub nosa powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Aby zminimalizować czas oczekiwania, wszystkich pacjentów umawiamy na konkretną godzinę pobrania wymazu. Jednak jeśli na miejscu okaże się, że konieczne jest poczekanie na swoją kolej, prosimy o zachowanie kilku zasad:
1. prosimy o ustawienie się w kolejce z zachowaniem 1,5m odstępu
2. prosimy o zasłonięcie nosa i usta, kichanie we własny zgięty łokieć
3. wejście do pawilonu powinno nastąpić na wyraźną prośbę ze strony personelu medycznego
4. prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do Punktu Pobrań
5. zdjęcie osłony twarzy powinno nastąpić na wyraźną sugestię ze strony personelu medycznego

Co zabrać ze sobą na wymaz?

Osłonę nosa i twarzy oraz dokument ze zdjęciem.

Jak długo trzeba czekać na wynik testu?

Wyniki testu są dostępne w ciągu 24 godzin od momentu, gdy próbka po wymazie zostaje przyjęta przez laboratorium. Nie jest to jednoznaczne z godziną pobrania wymazu. Próbki z Punktu Pobrań trafiają do laboratorium każdego dnia późnym wieczorem, dlatego wyniku należy spodziewać się najpóźniej kolejnego dnia w godzinach wieczornych.

Jak mogę pobrać wynik?

Klikając w link: https://wyniki.genxone.eu/Wyniki-Online/Pacjenci-indywidualni zostaniemy przekierowani do miejsca w którym po wpisaniu PESELU i kodu kreskowego będziemy mieć dostęp do wyniku naszego badania w języku polskim. Wynik w języku angielskim oraz zaświadczenie lekarskie jest dostępne w postaci pliku pdf do pobrania jako załącznik w lewym dolnym rogu strony.

Co oznacza mój wynik?

Możliwe, że po wykonaniu badania uzyskasz jeden z następujących wyników:

POZYTYWNY – oznacza wykrycie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

NEGATYWNY – oznacza brak wykrycia materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

NIEROZSTRZYGAJĄCY – oznacza brak wystarczającej ilości materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygającego zalecane jest ponowne pobranie materiału od pacjenta po 24-48h. Po tym czasie poziom wiremii ulega zmianie (wzrasta lub obniża się), co pozwala jednoznacznie stwierdzić obecność lub brak materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z Rekomendacjami NIZP-PZH w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2 „Wystawienie wyniku nierozstrzygającego nie świadczy i nie może być interpretowane jako błąd lub brak należytego działania laboratorium, a wszelkie działania i naciski na przyspieszenie wydania wyniku ostatecznego są niedopuszczalne i naruszają ustawowe prawa diagnosty laboratoryjnego” (https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rekomendacje-w-zakresie-diagnostyki-molekularnej-SARS-CoV-2.pdf). Oznacza to, że niezależnie od uzyskanego wyniku należy pokryć pełne koszty wykonanego badania.

NIEDIAGNOSTYCZNY, który oznacza braku sygnału dla kontroli wewnętrznej i może świadczyć o obecności inhibitorów reakcji (próbka niezdatna do badań). W przypadku wyniku niediagnostycznego konieczne jest ponowne pobranie materiału i wykonanie badania ze szczególnym zwróceniem uwagi zasady opisane w „Jak się przygotować do wymazu COVID-19”.

W jakich krajach wymagane są wynik i zaświadczenie lekarskie w języku angielskim?

Zasady panujące w poszczególnych krajach są na bieżąco aktualizowane w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną. Dlatego, przed wykupieniem badania i umówieniem się na wymaz, warto sprawdzać jakie dokumenty są wymagane w poszczególnych krajach. Informacje można sprawdzić między innymi na:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

oraz

https://www.iatatravelcentre.com/world.php

Jak długo trzeba czekać na zaświadczenie lekarskie?

Zaświadczenie jest wystawiane przez uprawnionego lekarza po weryfikacji wyniku. Dlatego jest ono dostępne po 24 godzinach od momentu wydania wyniku. Zaświadczenie również można pobrać na stronie wyniki.genxone.eu.

Co w przypadku, gdy zakupiłem badanie z zaświadczeniem lekarskim, a uzyskałem wynik wymagający powtórnego badania?

Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w przypadku wyniku negatywnego bądź pozytywnego. Jeżeli uzyskany wynik będzie  nierozstrzygający lub niediagnostyczny, proponujemy wykonanie ponownego odpłatnego badania bez ponoszenia dodatkowych kosztów za wydanie zaświadczenia.

Czy możliwy jest przyjazd do domu karetki w celu pobrania wymazu?

Zgodnie ze schematami zlecania testów na koronawirusa opracowanymi przez MZ, w trakcie porady udzielanej przez lekarza POZ należy przekazać informację, że pacjent nie może udać się do punktu pobrań. Wówczas lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawia zlecenie testu w systemie EWP oraz wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”.

0