PUNKT POBRAŃ OBORNIKI

Komplet informacji o funkcjonowaniu Punktu Pobrań wymazów COVID19 w Obornikach.

INFORMACJE O DZIAŁANIU PUNKTU POBRAŃ WYMAZÓW COVID-19 W OBORNIKACH

Adres punktu pobrań:

ul. Szpitalna 2
62-600 Oborniki
teren Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

telefon: 735 644 020

Godziny funkcjonowania punktu pobrań w Obornikach:

Punkt jest czynny w godzinach:

Poniedziałek – Piątek 15:00 do 19:00
Sobota i Niedziela 13:30 do 15:30

Przyjmowani są wyłącznie klienci indywidualni (prywatne wykonanie testu).

Nie ma możliwości wykonania testu na skierowanie NFZ.

Oferta:

Test należy wykupić na miejscu, wymazy nie wymagają wcześniejszej rejestracji.

UWAGA: Przyjmujemy płatność wyłącznie kartą płatniczą.

W ofercie prywatnej znajdują się następujące testy:

Koronawirus test Real Time PCR  
Wynik w języku polskim lub angielskim
Wynik wydawany do 24h od momentu dostarczenia próbki do laboratorium320 zł
Zaświadczenie lekarskie do testu RT PCR  
Opcja dla podróżujących zagranicę
Zaświadczenie wydawane w ciągu kolejnych 24h od momentu wystawienia wyniku50 zł
Test różnicujący zachorowanie na grypę i COVID-19
Wynik w języku polskim
Wynik wydawany do 24h od momentu dostarczenia próbki do laboratorium320 zł
Test wykrywający antygen SARS-CoV-2
Wynik w języku polskim lub angielskim
Wynik wydawany do 3h od momentu dostarczenia próbki do laboratorium129 zł

Wykonywane testy Real-Time PCR identyfikują aż 4 geny charakterystyczne dla koronawirusa SARS-CoV-2.

Zalecenia przed wymazem:

Prawidłowe przygotowanie do wymazu znacząco minimalizuje ryzyko uzyskania wyniku nierozstrzygającego lub niediagnostycznego. Dlatego polecamy szczegółowo zapoznać się z poniższymi zaleceniami.

W ramach klasycznego badania Real-Time PCR pobierany materiał do badań to jednocześnie wymaz z gardła oraz nosa. Poniżej umieszczamy zalecenia przed jego pobraniem:

Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe, materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło a także miętowych gum do żucia. Przed pobraniem wymazu należy także wyjąć ruchome protezy zębowe, jeżeli są stosowane.
Wymaz z nosa powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

W ramach badania wykrywającego antygen koronawirusa materiałem do badania jest wymaz z górnych dróg oddechowych. Powinien on być pobrany w ostrej fazie zakażenia po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa. 

Wszyscy odwiedzający punkt pobrań w celu pobrania wymazu proszeni są o zabranie osłony nosa i twarzy, a także dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Czas oczekiwania na wynik:

W ramach klasycznego badania Real-Time PCR wyniki testu są dostępne w ciągu 24 godzin od momentu, gdy próbka po wymazie zostaje przyjęta przez laboratorium. Nie jest to jednoznaczne z godziną pobrania wymazu.

W ramach badania wykrywającego antygen koronawirusa wyniki dostępne są po około 3 godzinach od momentu, gdy próbka po wymazie zostaje przyjęta przez laboratorium. Nie jest to jednoznaczne z godziną pobrania wymazu.

Interpretacja wyników:

Wynik POZYTYWNY – oznacza wykrycie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

Wynik NEGATYWNY – oznacza brak wykrycia materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

Wynik NIEROZSTRZYGAJĄCY – oznacza brak wystarczającej ilości materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygającego zalecane jest ponowne pobranie materiału od pacjenta po 24-48h. Po tym czasie poziom wiremii ulega zmianie (wzrasta lub obniża się), co pozwala jednoznacznie stwierdzić obecność lub brak materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z Rekomendacjami NIZP-PZH w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2 „Wystawienie wyniku nierozstrzygającego nie świadczy i nie może być interpretowane jako błąd lub brak należytego działania laboratorium, a wszelkie działania i naciski na przyspieszenie wydania wyniku ostatecznego są niedopuszczalne i naruszają ustawowe prawa diagnosty laboratoryjnego.” – https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rekomendacje-w-zakresie-diagnostyki-molekularnej-SARS-CoV-2.pdf.

Wynik NIEDIAGNOSTYCZNY, który oznacza braku sygnału dla kontroli wewnętrznej i może świadczyć o obecności inhibitorów reakcji (próbka niezdatna do badań). W przypadku wyniku niediagnostycznego konieczne jest ponowne pobranie materiału i wykonanie badania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady opisane powyżej w punkcie „Jak się przygotować do wymazu”.

Współpraca B2B:

Firmy zainteresowane nawiązaniem stałej współpracy w ramach wykonywania testów dla pracowników zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 600 933 010 lub 666 339 769.