PUNKT POBRAŃ PRZEŹMIEROWO

Komplet informacji o funkcjonowaniu Punktu genXone w gabinetach Bomedica w Przeźmierowie k. Poznania.

Informacje o działaniu punktu pobrań genXone w PRZEŹMIEROWIE

Adres punktu:

Gabinety BOMEDICA
ul. Rynkowa 18
62-081 Przeźmierowo
telefon: +48 888 602 308

Godziny funkcjonowania:

Wtorki i Czwartki 9:00 do 11:00

UWAGA: W dniach 14.02.2023 oraz 16.02.2023 punkt będzie nieczynny.

Oferta dla klientów prywatnych:

Test należy wykupić na miejscu lub on-line, wymazy wymagają wcześniejszej rejestracji:

tel: +48 888 602 308
e-mail: office@genxone.eu

UWAGA: Przyjmujemy płatność wyłącznie kartą płatniczą.

W ofercie prywatnej znajdują się następujące testy:

Koronawirus test Real Time PCR  
Wynik w języku polskim lub angielskim
Wynik wydawany do 24h od momentu dostarczenia próbki do laboratorium280 zł
Zaświadczenie lekarskie do testu RT PCR  
Opcja dla podróżujących zagranicę
Zaświadczenie wydawane w ciągu kolejnych 24h od momentu wystawienia wyniku50 zł
Test wykrywający antygen SARS-CoV-2
Wynik w języku polskim lub angielskim
Wynik wydawany do 3h od momentu dostarczenia próbki do laboratorium89 zł

Wykonywane testy Real-Time PCR identyfikują aż 4 geny charakterystyczne dla koronawirusa SARS-CoV-2.

Zalecenia przed wymazem:

zalecenia przed wymazem

Prawidłowe przygotowanie do wymazu znacząco minimalizuje ryzyko uzyskania wyniku nierozstrzygającego lub niediagnostycznego. Dlatego polecamy szczegółowo zapoznać się z poniższymi zaleceniami.

W ramach klasycznego badania Real-Time PCR pobierany materiał do badań to jednocześnie wymaz z gardła oraz nosa. Poniżej umieszczamy zalecenia przed jego pobraniem:

Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe, materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło a także miętowych gum do żucia. Przed pobraniem wymazu należy także wyjąć ruchome protezy zębowe, jeżeli są stosowane.
Wymaz z nosa powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

W ramach badania wykrywającego antygen koronawirusa materiałem do badania jest wymaz z górnych dróg oddechowych. Powinien on być pobrany w ostrej fazie zakażenia po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa. 

Wszyscy odwiedzający punkt pobrań w celu pobrania wymazu proszeni są o zabranie osłony nosa i twarzy, a także dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkowo pacjenci ze skierowaniem NFZ proszeni są o przygotowanie numeru skierowania.
W przypadku gdy wymaz pobierany jest u dziecka, należy w formularzu wpisać dane dziecka i okazać jego dokument tożsamości w postaci książeczki zdrowia (posada pesel) lub dowodu osobistego (jeśli posiada).

Wypełnienie formularza zlecenia badania

  1. dla badania Real Time PCR

Po wydrukowaniu formularza zlecenia badania molekularnego pacjent wypełnia długopisem w kolorze niebieskim, czytelnie i drukowanymi literami następujące obszary:

  • DANE PACJENTA: pacjent wpisuje imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, PESEL, płeć, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego, e-mail – dane niezbędne do przeprowadzenia badania i wydawanie sprawozdania z badań laboratoryjnych.
  • ZLECONE BADANIA: należy zaznaczyć okienko przy opisie zleconego badania
  • DODATKOWO DLA BADANIA SARS-CoV-2 Real-Time RT PCR jest możliwość uzyskania wyniku lub zaświadczenia lekarskiego w języku angielskim – należy zaznaczyć odpowiednie okienko pod nazwą badania.
  • DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADAŃ MOLEKULARNYCH: należy wpisać datę i złożyć własnoręczny podpis.

Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz należy zabrać ze sobą i przekazać go osobie rejestrującej w punkcie PP.

Formularze znajdują się także w Punktach Pobrań.

Formularz zawiera dodatkowe zgody umożliwiające wykorzystanie wymazów w badaniach naukowych. W przypadku wymazów SARS-CoV-2 to przede wszystkim sekwencjonowanie genomu koronawirusa, umożliwiające monitorowanie zmienności genetycznej patogenu. Zgody nie są obowiązkowe, ale stanowią wielką wartość dla badań epidemiologicznych.

2. dla badań antygenowych

Po wydrukowaniu formularza zlecenia pacjent wypełnia długopisem w kolorze niebieskim, czytelnie i drukowanymi literami następujące obszary:

  • DANE PACJENTA: pacjent wpisuje imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, PESEL, płeć, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego, e-mail – dane niezbędne do przeprowadzenia badania i wydawanie sprawozdania z badań laboratoryjnych.
  • ZLECONE BADANIA: należy zaznaczyć okienko przy opisie zleconego badania.
  • INFORMACJE DODATKOWE: istnieje możliwość uzyskania wyniku lub zaświadczenia lekarskiego w języku angielskim – należy zaznaczyć odpowiednie okienko.
  • DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADANIA: należy wpisać datę i złożyć własnoręczny podpis.


Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz należy zabrać ze sobą i przekazać go osobie rejestrującej w punkcie.

Formularze znajdują się także w Punkcie.

Czas oczekiwania na wynik:

W ramach klasycznego badania Real-Time PCR wyniki testu są dostępne w ciągu 24 godzin od momentu, gdy próbka po wymazie zostaje przyjęta przez laboratorium. Nie jest to jednoznaczne z godziną pobrania wymazu. Próbki z Punktu Pobrań trafiają do laboratorium każdego dnia późnym wieczorem, dlatego wyniku należy spodziewać się najpóźniej kolejnego dnia w godzinach wieczornych.

W ramach badania wykrywającego antygen koronawirusa wyniki dostępne są po około 3 godzinach od momentu, gdy próbka po wymazie zostaje przyjęta przez laboratorium. Nie jest to jednoznaczne z godziną pobrania wymazu. Próbki z Punktu Pobrań trafiają do laboratorium każdego dnia późnym wieczorem, dlatego wyniku należy spodziewać się tego samego dnia około północy.

Interpretacja wyników:

Wynik POZYTYWNY – oznacza wykrycie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

Wynik NEGATYWNY – oznacza brak wykrycia materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

Wynik NIEROZSTRZYGAJĄCY – oznacza brak wystarczającej ilości materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygającego zalecane jest ponowne pobranie materiału od pacjenta po 24-48h. Po tym czasie poziom wiremii ulega zmianie (wzrasta lub obniża się), co pozwala jednoznacznie stwierdzić obecność lub brak materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z Rekomendacjami NIZP-PZH w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2 „Wystawienie wyniku nierozstrzygającego nie świadczy i nie może być interpretowane jako błąd lub brak należytego działania laboratorium, a wszelkie działania i naciski na przyspieszenie wydania wyniku ostatecznego są niedopuszczalne i naruszają ustawowe prawa diagnosty laboratoryjnego.” – https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rekomendacje-w-zakresie-diagnostyki-molekularnej-SARS-CoV-2.pdf.

Wynik NIEDIAGNOSTYCZNY, który oznacza braku sygnału dla kontroli wewnętrznej i może świadczyć o obecności inhibitorów reakcji (próbka niezdatna do badań). W przypadku wyniku niediagnostycznego konieczne jest ponowne pobranie materiału i wykonanie badania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady opisane powyżej w punkcie „Jak się przygotować do wymazu”.

Współpraca B2B:

Firmy zainteresowane nawiązaniem stałej współpracy w ramach wykonywania testów dla pracowników zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 666 339 769.