INFORMACJE DLA PACJENTÓW

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI DLA PACJENTÓW

Jakie testy wykonuje genXone?

W genXone wykonujemy testy Real Time PCR w celu wykrycia obecności koronawirusa SARS-CoV-2. W testach wykrywane są 4 geny charakterystyczne dla koronawirusa.

Gdzie są wykonywane wymazy?

Punkt mieści się w Tarnowie Podgórnym na parkingu przy Tarnowskich Termach (ul. Nowa 54).

W jakich godzinach działa punkt?

Przyjęcia prywatne w punkcie ul. Nowej 54 (parking Tarnowskich Term) w Tarnowie Podgórnym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00.

Jak się przygotować do wymazu?
zalecenia przed wymazem

Pobierany materiał do badań to jednocześnie wymaz z gardła oraz nosa. Poniżej umieszczamy łączne zalecenia:
Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe, materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło a także miętowych gum do żucia. Przed pobraniem wymazu należy także wyjąć ruchome protezy zębowe, jeżeli są stosowane.
Wymaz z nosogardzieli lub nosa powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

Jeśli na miejscu okaże się, że konieczne jest poczekanie na swoją kolej, prosimy o zachowanie kilku zasad:
1. prosimy o ustawienie się w kolejce z zachowaniem 1,5m odstępu
2. prosimy o zasłonięcie nosa i usta, kichanie we własny zgięty łokieć
3. wejście do pawilonu powinno nastąpić na wyraźną prośbę ze strony personelu medycznego
4. prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do Punktu Pobrań
5. zdjęcie osłony twarzy powinno nastąpić na wyraźną sugestię ze strony personelu medycznego

Co zabrać ze sobą na wymaz?

Osłonę nosa i twarzy oraz dokument ze zdjęciem.
W przypadku gdy wymaz pobierany jest u dziecka należy w formularzu wpisać dane dziecka i okazać jego dokument tożsamości w postaci książeczki zdrowia (posada pesel) lub dowodu osobistego (jeśli posiada).

Jak długo trzeba czekać na wynik testu Real-Time PCR?

Wyniki testu są dostępne w ciągu 24 godzin od momentu, gdy próbka po wymazie zostaje przyjęta przez laboratorium. Nie jest to jednoznaczne z godziną pobrania wymazu. Próbki z Punktu Pobrań trafiają do laboratorium każdego dnia późnym wieczorem, dlatego wyniku należy spodziewać się najpóźniej kolejnego dnia w godzinach wieczornych.

Co oznacza mój wynik?

Po wykonaniu badania uzyskasz jeden z następujących wyników:

POZYTYWNY – oznacza wykrycie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

NEGATYWNY – oznacza brak wykrycia materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

NIEROZSTRZYGAJĄCY – oznacza brak wystarczającej ilości materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygającego zalecane jest ponowne pobranie materiału od pacjenta po 24-48h. Po tym czasie poziom wiremii ulega zmianie (wzrasta lub obniża się), co pozwala jednoznacznie stwierdzić obecność lub brak materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z Rekomendacjami NIZP-PZH w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2 „Wystawienie wyniku nierozstrzygającego nie świadczy i nie może być interpretowane jako błąd lub brak należytego działania laboratorium, a wszelkie działania i naciski na przyspieszenie wydania wyniku ostatecznego są niedopuszczalne i naruszają ustawowe prawa diagnosty laboratoryjnego.” – https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rekomendacje-w-zakresie-diagnostyki-molekularnej-SARS-CoV-2.pdf.

NIEDIAGNOSTYCZNY, który oznacza braku sygnału dla kontroli wewnętrznej i może świadczyć o obecności inhibitorów reakcji (próbka niezdatna do badań). W przypadku wyniku niediagnostycznego konieczne jest ponowne pobranie materiału i wykonanie badania ze szczególnym zwróceniem uwagi zasady opisane w „Jak się przygotować do wymazu COVID-19”.