PUNKT POBRAŃ COVID-19 POZNAŃ

Komplet informacji o testach na koronawirusa SARS-CoV-2 (test Real-Time PCR oraz antygenowy), dla pacjentów ze skierowaniem i klientów prywatnych.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI DLA PACJENTÓW NFZ ORAZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

Jakie testy wykonuje genXone?

W ramach badań wykonywanych na podstawie wystawionego skierowania od lekarza standardowo wykonujemy testy Real-Time PCR, które są najczulszą metodą wykrywania infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

Dla klientów indywidualnych dostępna jest następująca oferta testów:

Największym atutem wykonywanych w genXone testów Real-Time PCR w celu wykrycia obecności koronawirusa SARS-CoV-2, jest fakt, że identyfikują one aż 4 geny charakterystyczne dla tego wirusa, co daje największą pewność badania.

Jak przygotować się do wymazu?

zalecenia przed wymazem

Prawidłowe przygotowanie do wymazu znacząco minimalizuje ryzyko uzyskania wyniku nierozstrzygającego lub niediagnostycznego. Dlatego polecamy szczegółowo zapoznać się z poniższymi zaleceniami.

W ramach klasycznego badania Real-Time PCR pobierany materiał do badań to jednocześnie wymaz z gardła oraz nosa. Poniżej umieszczamy zalecenia przed jego pobraniem:

Wymaz z gardła powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą. W przypadku gdy nie jest to możliwe, materiał należy pobrać po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku. Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło a także miętowych gum do żucia. Przed pobraniem wymazu należy także wyjąć ruchome protezy zębowe, jeżeli są stosowane.
Wymaz z nosa powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.

W ramach badania wykrywającego antygen koronawirusa materiałem do badania jest wymaz z górnych dróg oddechowych. Powinien on być pobrany w ostrej fazie zakażenia po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli). Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa. 

Aby zminimalizować czas oczekiwania, wszystkich pacjentów umawiamy na konkretną godzinę pobrania wymazu. Jednak jeśli na miejscu okaże się, że konieczne jest poczekanie na swoją kolej, prosimy o zachowanie kilku zasad:

 • prosimy o ustawienie się w kolejce z zachowaniem 1,5m odstępu
 • prosimy o zasłonięcie nosa i usta, kichanie we własny zgięty łokieć
 • wejście do pawilonu powinno nastąpić na wyraźną prośbę ze strony personelu medycznego
 • prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do Punktu Pobrań
 • zdjęcie osłony twarzy powinno nastąpić na wyraźną sugestię ze strony personelu medycznego

Jak wypełnić formularz zlecenia badania?

 1. dla badania Real Time PCR

Po wydrukowaniu formularza zlecenia badania molekularnego pacjent wypełnia długopisem w kolorze niebieskim, czytelnie i drukowanymi literami następujące obszary:

 • DANE PACJENTA: pacjent wpisuje imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, PESEL, płeć, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego, e-mail – dane niezbędne do przeprowadzenia badania i wydawanie sprawozdania z badań laboratoryjnych.
 • ZLECONE BADANIA: należy zaznaczyć okienko przy opisie zleconego badania
 • DODATKOWO DLA BADANIA SARS-CoV-2 Real-Time RT PCR jest możliwość uzyskania wyniku lub zaświadczenia lekarskiego w języku angielskim – należy zaznaczyć odpowiednie okienko pod nazwą badania.
 • DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADAŃ MOLEKULARNYCH: należy wpisać datę i złożyć własnoręczny podpis.

Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz należy zabrać ze sobą i przekazać go osobie rejestrującej w punkcie PP.

Formularze znajdują się także w Punktach Pobrań.

Formularz zawiera dodatkowe zgody umożliwiające wykorzystanie wymazów w badaniach naukowych. W przypadku wymazów SARS-CoV-2 to przede wszystkim sekwencjonowanie genomu koronawirusa, umożliwiające monitorowanie zmienności genetycznej patogenu. Zgody nie są obowiązkowe, ale stanowią wielką wartość dla badań epidemiologicznych.

2. dla badań antygenowych

Po wydrukowaniu formularza zlecenia pacjent wypełnia długopisem w kolorze niebieskim, czytelnie i drukowanymi literami następujące obszary:

 • DANE PACJENTA: pacjent wpisuje imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, PESEL, płeć, datę urodzenia, numer telefonu kontaktowego, e-mail – dane niezbędne do przeprowadzenia badania i wydawanie sprawozdania z badań laboratoryjnych.
 • ZLECONE BADANIA: należy zaznaczyć okienko przy opisie zleconego badania.
 • INFORMACJE DODATKOWE: istnieje możliwość uzyskania wyniku lub zaświadczenia lekarskiego w języku angielskim – należy zaznaczyć odpowiednie okienko.
 • DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA WYKONANIE BADANIA: należy wpisać datę i złożyć własnoręczny podpis.


Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz należy zabrać ze sobą i przekazać go osobie rejestrującej w punkcie PP.

Formularze znajdują się także w Punktach Pobrań.

Co zabrać ze sobą na wymaz?

Wszyscy odwiedzający punkt pobrań w celu pobrania wymazu proszeni są o zabranie osłony nosa i twarzy, a także dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkowo pacjenci ze skierowaniem NFZ proszeni są o przygotowanie numeru skierowania.

W przypadku gdy wymaz pobierany jest u dziecka należy w formularzu wpisać dane dziecka i okazać jego dokument tożsamości w postaci książeczki zdrowia (posada pesel) lub dowodu osobistego (jeśli posiada).

Jak długo trzeba czekać na wynik testu?

W ramach klasycznego badania Real-Time PCR wyniki testu są dostępne w ciągu 24 godzin od momentu, gdy próbka po wymazie zostaje przyjęta przez laboratorium. Nie jest to jednoznaczne z godziną pobrania wymazu. Próbki z Punktu Pobrań trafiają do laboratorium każdego dnia późnym wieczorem, dlatego wyniku należy spodziewać się najpóźniej kolejnego dnia w godzinach wieczornych.

W ramach badania wykrywającego antygen koronawirusa wyniki dostępne są po około 3 godzinach od momentu, gdy próbka po wymazie zostaje przyjęta przez laboratorium. Nie jest to jednoznaczne z godziną pobrania wymazu. Próbki z Punktu Pobrań trafiają do laboratorium każdego dnia późnym wieczorem, dlatego wyniku należy spodziewać się tego samego dnia około północy.

Jak interpretować wynik?

Wynik POZYTYWNY – oznacza wykrycie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

Wynik NEGATYWNY – oznacza brak wykrycia materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2

Wynik NIEROZSTRZYGAJĄCY – oznacza brak wystarczającej ilości materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygającego zalecane jest ponowne pobranie materiału od pacjenta po 24-48h. Po tym czasie poziom wiremii ulega zmianie (wzrasta lub obniża się), co pozwala jednoznacznie stwierdzić obecność lub brak materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z Rekomendacjami NIZP-PZH w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2 „Wystawienie wyniku nierozstrzygającego nie świadczy i nie może być interpretowane jako błąd lub brak należytego działania laboratorium, a wszelkie działania i naciski na przyspieszenie wydania wyniku ostatecznego są niedopuszczalne i naruszają ustawowe prawa diagnosty laboratoryjnego.” – https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rekomendacje-w-zakresie-diagnostyki-molekularnej-SARS-CoV-2.pdf.

Wynik NIEDIAGNOSTYCZNY, który oznacza braku sygnału dla kontroli wewnętrznej i może świadczyć o obecności inhibitorów reakcji (próbka niezdatna do badań). W przypadku wyniku niediagnostycznego konieczne jest ponowne pobranie materiału i wykonanie badania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady opisane powyżej w punkcie „Jak się przygotować do wymazu”.