Nowy model basecalling’u

Oxford Nanopore wciąż udoskonala swoją technologię, dzięki czemu w maju tego roku została udostępniona użytkownikom najnowsza metoda basecallingu – Super-accurate.

Czym jest basecalling?

Beasecalling to proces przetwarzania zmian potencjału elektrycznego powstałego w procesie sekwencjonowania w celu uzyskania informacji o sekwencji badanego materiału genetycznego. Więcej o procesie basecalling’u możesz przeczytać tutaj: SIECI NEURONOWE W BIOINFORMATYCE – BASECALLING

Modele basecallingu

Oxford Nanopore udostępnia 3 główne modele basecalling’u:

  • Fast-accuracy – jest najszybszym algorytmem (34 Gb/h, tj. 34 milardy nukleotydów / h), ale najmniej dokładnym (95,8%).
  • High-accuracy –  jego szybkość działania wynosi 5 Gb/h, a dokładność 97,8%.
  • Super-accurate – Najnowszy model basecalling’u – jest najwolniejszym (2Gb/h), ale najdokładniejszym (98,3%) ze wszystkich wymienionych algorytmów. Model super-accurate spowodował również zwiększenie otrzymywanej średniej jakości odczytów o około 1 pkt w skali phred score.

Jak dokładny jest basecalling?

Dzięki prowadzeniu procesu basecalling’u w czasie rzeczywistym równolegle z sekwencjonowaniem, mimo większego zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe wyniki uzyskiwane są bez opóźnień na bieżąco, dzięki wydajnym kartom graficznym, w które zaopatrzone są sekwenatory GridION oraz PromethION.

Poniższy wykres przedstawia porównanie dokładności trzech wyżej wymienionych modeli basecalling’u:

Bibliografia

https://nanoporetech.com/about-us/news/oxford-nanopore-tech-update-new-duplex-method-q30-nanopore-single-molecule-reads-0

https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-0716-0868-5_9