Opracowanie innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS

Projekt realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty genXone S.A. innowacyjnego testu do diagnostyki ran pooperacyjnych (w zakresie identyfikacji zakażeń bakteryjnych i antybiotykooporności) z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS (ang. Next-Generation Sequencing). Rozwiązanie będzie bazowało na technologii sekwencjonowania nanoporowego opracowanej przez Oxford Nanopore Technologies (ONT) w 2016 r. Powyższa technologia pozwoli na realizowanie procesów diagnostycznych w sposób przenośny, zautomatyzowany dający wynik w bardzo krótkim czasie w porównaniu do obecnie stosowanych metod.

Innowacyjna metoda umożliwi pełną wykrywalność patogenów bakteryjnych zarówno tlenowych jak i beztlenowych w warunkach szpitalnych. Szacowany czas uzyskania wyników testu będzie oscylował w granicach 8 godzin. Metoda wyróżniać się będzie wysoką mobilnością platformy sprzętowej do przeprowadzenia testu oraz niskim kosztem zarówno samej platformy jak i odczynników do przeprowadzenia pojedynczego testu.

Badania przemysłowe odbywać się będą w Laboratorium genXone przy ul. Kobaltowej 6 w Złotnikach. Badania eksperymentalne prowadzone będą we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0775/17-00

Całkowity koszt realizacji Projektu: 4 317 935,32 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi: 4 317 935,32 zł

Kwota dofinansowania: 3 295 500,18 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 31.08.2020

Koordynator projektu:
Michał Kaszuba
email: m.kaszuba@genxone.eu

zestaw znaków Fundusze Eurpejskie Inteligentny Rozwój