O SPÓŁCE

Firma genXone aktywnie działa w branży biotechnologicznej i oferuje usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) w oparciu o innowacyjną technologię sekwencjonowania nanoporowego, tzw. Next-Generation Sequencing (NGS) nazywanego też sekwencjonowaniem trzeciej generacji.

Spółka jest pierwszą w Polsce i jedną z 29 firm na świecie (wg stanu na 30 września 2019 r.), która posiada akredytację oraz licencję umożliwiającą komercyjne wykorzystywanie technologii sekwencjonowania nanoporowego stworzonej przez Oxford Nanopore Technologies (ONT).

W oparciu o dostęp do  technologii ONT firma tworzy własne, nowe rozwiązania w postaci protokołów laboratoryjnych oraz narzędzi, skryptów i algorytmów bioinformatycznych, umożliwiających wykorzystanie sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii, czy rolnictwie. Nad nowoczesnymi rozwiązaniami pracuje doświadczony zespół genXone, który składa się ze specjalistów z zakresu genetyki molekularnej i bioinformatyki.

Działalność genXone dopełnia Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, w którym przeprowadzane są badania z wykorzystaniem metody Real-Time PCR obejmujące wykrywanie i oznaczanie ilościowe patogenów w różnych układach człowieka.

Spółka nie posiada spółek zależnych.

Więcej informacji: