Akcjonariusz

Akcje

% w kapitale

Głosy na WZA

% w głosach

Diagnostyka S.A.

1 272 138

38,61 %

1 272 138

38,61 %

Michał Kaszuba

488 470

14,82%

488 470

14,82%

Carpathia Capital SA

253 069

7,68%

253 069

7,68%

Pozostali

1 281 323

38,89 %

1 281 323

38,89 %

Razem

3 295 000

100 %

3 295 000

100 %