O nas

Specjalizujemy się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jesteśmy pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych dziesięciu na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki, biznesu i medycyny. Współpracujemy jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies – światowym liderem innowacji biotechnologicznych (www.nanoporetech.com) i posiadamy pełne certyfikacje ONT.

Nasze najważniejsze projekty:

1.      NANOBIOME: w ramach projektu opracowaliśmy test oceniającego stan ludzkiej mikrobioty jelitowej z wykorzystaniem metody Whole Metagenome Sequencing w technologii nanoporowej. Stworzone przez nas narzędzie ma wspierać dietetyków oraz specjalistów od zaburzeń układu pokarmowego. Potwierdzona naukowo oś jelito-mózg podkreśla rolę drobnoustrojów w prawidłowym funkcjonowaniu ludzkiego ciała. W przyszłości chcemy rozwijać projekt Nanobiome o kolejne obszary: skórę czy jamę ustną. Szczegóły projektu znajdują się pod linkiem: https://nanobiome.pl/

2.      Projekt sekwencjonowania genomu koronawirusa SARS-CoV-2 – projekt jest naturalną odpowiedzią na pandemię, która zdominowała świat w 2020 roku. Laboratorium Badań i Rozwoju dysponując innowacyjną technologią nanoporową i mając dostęp do pozytywnych próbek zidentyfikowanych w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej naszej spółki, już w marcu podjęło przygotowania do sekwencjonowania genomu koronawirusa. 20.01.2021 potwierdziliśmy jako pierwsi w Polsce obecność brytyjskiego szczepu B.1.1.7 w naszym kraju. W ramach projektu podjęliśmy współpracę z WSSE Olszyn, WSSE Rzeszów oraz WSSE Łódź. Wraz z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zrealizowaliśmy projekt monitorowania zmienności koronawirusa.

3.      Projekt NCBiR, w ramach którego opracowujemy innowacyjny test do diagnostyki ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego, za oficjalną zgodą pozostaje zawieszony, a ze względu na trwającą epidemię nie jest możliwe jego wznowienie we współpracy ze Szpitalem Klinicznym w Poznaniu. Dlatego na początku 2022r złożyliśmy wniosek o zakończenie projektu. Zamierzamy powrócić do prac projektowych w tym obszarze w przyszłości.

Współpraca z UAM Poznań

baner wydziału biologii Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza

genXone będzie współpracować przy rozwoju i wzbogaceniu programu dydaktycznego studiów na kierunku bioinformatyka na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zasady współpracy naszej spółki i poznańskiej Uczelni Wyższej zostały określone w podpisanym przez obie strony liście intencyjnym. Ten prestiżowy kierunek studiów jakim jest bioinformatyka cieszy się rosnącym zainteresowaniem studentów ze względu na atrakcyjne perspektywy pracy w jednym z poszukiwanych w kraju i zagranicą zawodów w przyszłościowych dziedzinach przemysłu.   

W ramach współpracy specjaliści z genXone będą aktywnie uczestniczyć zarówno w budowie programu dydaktycznego na kierunku bioinformatyka, jak i zarządzaniu procesem edukacji studentów. Zgodnie z ustaleniami z władzami wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, dr Grzegorz Nowicki, który jest kierownikiem laboratorium Badań i Rozwoju w genXone wszedł w skład rady opiniującej i proponującej nowe rozwiązania rozszerzające zakres kształcenia – Rady Pracodawców Wydziału Biologii. Celem interesującej i korzystnej dla obu partnerów współpracy jest opracowanie nowego programu kształcenia bioinformatyków w pełni dopasowanego do aktualnych wymagań potencjalnych pracodawców. Dlatego program zajęć będzie uwzględniał skuteczne  powiązanie zajęć teoretycznych na uczelni z tak niezbędną studentom praktyką zawodową, pozwalającą na praktyczne weryfikowanie nabywanej wiedzy. 

Nasz zespół:

Pracujemy w dynamicznym i zgranym zespole ambitnych ekspertów. Łączymy wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin nauki i biznesu. Naszym wspólnym mianownikiem jest pasja! I elastyczność 🙂 W ten sposób tworzymy unikalne rozwiązania skrojone na potrzeby naszych Klientów.

Liderzy genXone:

dr Michał Kaszuba

Prezes genXone, główny pomysłodawca i współzałożyciel firmy, innowator i przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Biologii) oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (doktor nauk rolniczych). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w zakresie biologii oraz genetyki.

Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za swoje osiągnięcia. Michał Kaszuba jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Mikro Przyszłości (2007r.), a także dwukrotnym finalistą znanego konkursu Ernst & Young w kategorii Nowy Biznes    (2009 i 2010).

Doświadczenie zawodowe:
2016: pomysłodawca i współzałożyciel genXone S.A.
2010: prezes Zarządu i współwłaściciel NewLab System Sp. z o.o.
2010-2014: prezes Zarządu Inno-Gene SA. W tym okresie spółka zrealizowała wiele projektów rozwojowych i wdrożyła innowacyjne rozwiązania w zakresie genetyki
2006 – 2014: współzałożyciel i Członek Zarządu Centrum Badań DNA sp. z o.o.

Agata Kozioł-Jaworska

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych, Dyrektor Zarządzająca genXone, ekspertka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, specjalistka systemów zarządzania jakością. Ukończyła Wyższą Szkołę Logistyki oraz Politechnikę Poznańską. Posiada ogromne doświadczenie w realizacji projektów naukowych oraz z sukcesem wprowadziła na parkiet giełdowy dwie spółki.

Doświadczenie zawodowe:

2016 – Pełnomocnik Zarządu ds.. Zarządzania Jakością, Dyrektor Administracyjny, od grudnia 2020 Dyrektor Zarządzający w genXone S.A.
2012 – Kierownik biura, Członek Zarządu w NewLab System Sp. z o.o.
2011-2014 Kierownik biura Zarządu w Inno-Gene S.A.
2008-2014 Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością w Centrum Badań DNA Sp. z o.o.

dr Jolanta Kołodziejczyk

Wiceprezes ds. rozwoju, Od 2003 roku pracowała w Diagnostyka S.A., gdzie ostatnio obejmowała stanowisko zastępcy Dyrektora Sprzedaży. Do 2019 roku pełniła funkcję prezesa zarządów spółek największej polskiej sieci niepublicznych zakładów patomorfologicznych: Diagnostyka Consilio oraz Histamed Diagnostyka Consilio. W latach 2004-2009 była Prezesem Fundacji Akademia Nowoczesnej Diagnostyki. Z wykształcenia jest doktorem nauk biologicznych. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński.
od 2003: Z-ca Dyrektora Sprzedaży w Diagnostyka S.A. Wcześniej w Diagnostyka Sp. z o.o.: Przedstawiciel Medyczny, Kierownik działu Marketingu, Dyrektor Działu Informacji Naukowej
2014 – 01.2022 Prezes zarządów spółek największej w Polsce sieci niepublicznych zakładów patomorfologicznych: Diagnostyka Consilio sp. z o.o., Diagnostyka Consilio sp. z o.o. Poznań Sp.K., Histamed Diagnostyka Consilio spółka z o.o., Histamed DC sp. z o.o.
2006-2019 Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki, Prezes Fundacji
2004-2009 Redaktor Naczelna kwartalnika Bliżej Diagnostyki
2006-2009 National Editor polskiej wersji portalu Lab Test On Line [www.labtestsonline.pl]

prof. Łukasz Krych

inicjator oparcia działalności na technologii nanoporowej w genXone S.A.. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania, 2011-2014), odbył staż podoktorski w ETH Zurich (Szwajcaria, 2016/2017), a równocześnie od 2014 roku kontynuuje staż podoktorski na Uniwersytecie w Kopenhadze. W latach 2008-2010 był asystentem ds. badań i rozwoju w Centrum Badań DNA w Poznaniu. Jest autorem 146 publikacji w międzynarodowych czasopismach; indeks H. 35

Prof. Łukasz Krych posiada silne i międzynarodowe zaplecze akademickie, a także doświadczenie w szerokim zakresie technik molekularnych oraz analizie danych NGS. Jego główne obszary badawcze to m.in

  • badanie związku między mikrobiomem jelitowym a zdrowiem i chorobami w modelach ludzkich oraz zwierzęcych.
  • molekularne metody genetyczne i klasyczne metody mikrobiologiczne do wykrywania, identyfikacji i charakteryzowania złożonych kompleksów mikroorganizmów.
  • wykrywanie bakterii, drożdży oraz fagów związanych z przetwarzaniem żywności i patogenami żywności.
  • badanie wpływu diety na skład mikrobiologiczny w modelach in vivo oraz in vitro przewodu żołądkowo-jelitowego ssaków.
  • opracowanie i optymalizacja protokołów dla sekwencjonowania drugiej (Illumina, MiSeq, NextSeq) i czwartej (Oxford Nanopores) generacji oraz high-throughput qPCR.
  • badania i rozwój nowoczesnych testów molekularnych stosowanych w diagnostyce chorób genetycznych i detekcja patogenów.
  • analiza danych NGS obejmująca sekwencjonowanie amplikonów, metagenomów i ich adnotację (Qiime, C ++, R, Matlab, bash).
  • montaż sprzętowy i zarządzanie oprogramowaniem na komputerach zbudowanych na zamówienie.
  • budowa zestawów obliczeniowych opartych na Uniksie do zaawansowanej analizy danych, w tym serwerów.