fbpx

Relacje inwestorskie

RELACJE INWESTORSKIE

AKTUALNOŚCI

Dziś o 12:00 redaktor Barbara Oksińska w programie „Prosto z Parkietu” przepytała Prezesa genXone.

https://www.parkiet.com/Parkiet-TV/200929995-Michal-Kaszuba-Nowe-testy-na-koronawirusa.html

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. wdraża testowanie w kierunku COVID-19 identyfikujące 4 geny koronawirusa. Nowe testy mają jeszcze większą czułość, poprawioną kontrolę wewnętrzną, a wykrywanie dodatkowego genu oznacza ograniczenie wyników fałszywie pozytywnych.

We wtorek, 25 sierpnia 2020r, o godzinie 11:30 rozpoczęła się uroczystość debiutu giełdowego Spółki. Z uwagi na reżim sanitarny spowodowany pandemią COVID-19, uroczystość miała charakter zdalny. Zapraszamy do obejrzenia relacji kanale GPW na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NYutCUtk2qY&t=1s

Ogromne zainteresowanie inwestorów poskutkowało astronomicznym wzrostem kursu akcji na otwarciu, co doprowadziło do zawieszenia notowań.

Nasz ticker giełdowy to: GX1

Uchwała Nr 623/2020
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki GENXONE S.A.
§ 1
Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 25 sierpnia 2020 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki GENXONE S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGENXN00013”:
a) 2.039.000 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii A,
b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
c) 306.000 (trzysta sześć tysięcy) akcji serii C,
d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii D;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GENXONE” i oznaczeniem „GX1”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z przyjemnością informujemy, że debiut spółki genXone S.A. na giełdzie NewConnect nastąpi 25 sierpnia 2020 roku. Szczegóły tego wydarzenia podamy wkrótce.

Uchwała Nr 604/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki GENXONE S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki GENXONE S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

1) 2.039.000 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii A,
2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
3) 306.000 (trzysta sześć tysięcy) akcji serii C,
4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W czerwcu 2020 r. Spółka zakupiła sprzęt laboratoryjny – półautomatyczny system diagnostyczny zbudowany z dwóch urządzeń: stacja pipetująca NIMBUS IVD oraz CFX DX Real Time PCR System, co wpłynie na zwiększenie przepustowości do 1000 próbek na dobę. Łączny koszt zakupu 415 800,00 brutto.

22 czerwca 2020 Prezes Michał Kaszuba przedstawił aktualne działania oraz plany Spółki podczas telekonferencji Polish Capital Market Days – ONLINE EDITION 2020. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć tu: https://www.youtube.com/watch?v=mxsfVS3Df5Q.

Podczas gdy Laboratorium Diagnostyki Molekularnej przekroczyło liczbę 15 tys. wykonanych testów w kierunku COVID-19, pracownicy Laboratorium Badań i Rozwoju oraz bioinformatycy dołączyli do międzynarodowego projektu badawczego. Celem jest identyfikacja grupy ryzyka i wczesnej diagnostyki wczesno-wiekowego raka jelita grubego.

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone wykonało już ponad 10 tysięcy testów w kierunku COVID-19! To zasługa wielkiego zaangażowania zespołu, ale także nowoczesnego sprzętu. Pawilon laboratoryjny sprawdza się doskonale i potwierdza celowość inwestycji.

Z początkiem tygodnia na portali strefainwestorow.pl pojawił się artykuł wymieniający najbliższe debiuty na NewConnect. Spółka genXone SA jest opisana jako jeden z ciekawszych nadchodzących debiutów. Link do artykułu: https://strefainwestorow.pl/artykuly/debiut-ipo/20200512/debiuty-ipo-2020#st1

Z początkiem nowego miesiąca prace laboratoryjne związane z diagnostyką COVID-19 zostały przeniesione w nowe miejsce. Laboratorium kontenerowe to w pełni wyposażona jednostka, która pozwoli istotnie zwiększyć przepustowość prac. Wzmocniony został również zespół diagnostów laboratoryjnych.

17 kwietnia 2020: ruszają prace montażowe laboratorium genXone SA

Wraz ze wschodem słońca na terenie BioNick w Złotnikach ruszyły prace montażowe mobilnego laboratorium.  Uruchomienie nowego laboratorium zwiększy możliwości badawcze zespołu naukowców i diagnostów spółki genXone.

16 kwietnia 2020: Spółka genXone pozyskała 4 mln zł

Genxone SA zakończyła z sukcesem emisję akcji przeprowadzanej w drodze subskrypcji prywatnej. Spółka pozyskała 4,14 mln zł (przy planowanej pierwotnie kwocie na poziomie 2 mln zł). Celem emisji było pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności spółki, w tym na komercjalizację najnowszego projektu spółki Nanobiome, którego celem jest wykonywanie zaawansowanych badań ludzkiej mikrobioty jelitowej.

09 kwietnia2020: genXone SA w porozumieniu z NewLab Systems i MEDCAMP SA uruchomi mobilne laboratorium

Trwają zaawansowane prace mające na celu uruchomienie kolejnego laboratorium diagnostycznego. Tym razem laboratorium ma być mobilne, a zatem może być przeniesione, w każde miejsce, w którym może okazać się pomocne. Pierwsze planowane badania związane są z diagnostyką koronawirusa SARS-coV-2.
O inwestycji pisały m.in.: Parkiet, Puls Biznesu , Wyborcza.biz

07 kwietnia 2020: JR HOLDING ASI S.A. zainwestuje co najmniej 0,5 mln zł w genXone

Zdecydowaliśmy na inwestycję w genXone S.A., ponieważ podmiot ten działa w bardzo perspektywicznej i ważnej w dzisiejszych czasach branży, czyli biotechnologii. Spółka ta posiada ogromny potencjał naukowo-badawczy i organizacyjny do wykonywania badań w zakresie charakterystyki koronawirusa SARS-CoV-2, a ich wyniki mogą przyczynić się do przyśpieszenia prac nad szczepionką oraz lekiem na COVID-19. Z kolei Laboratorium Diagnostyki Molekularnej należące do genXone S.A. zostało wpisane przez Ministerstwo Zdrowia na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2, dzięki czemu spółka ma możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków NFZ – podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.
Więcej informacji mi.in. na portalach mamstartup.pl, rynekaptek.pl, biotechnologia.pl
oraz w raporcie bieżącym spółki JR HOLDING ASI.

03 kwietnia 2020: nowy projekt Spółki genXone SA wzbudza ogromne zainteresowanie

Laboratorium Badań i Rozwoju Spółki genXone SA rozpoczęło prace przygotowawcze dla wdrożenia nowego projektu naukowego polegającego na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS CoV-2 pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów z wykorzystaniem technologii Nanopore, tj. sekwencjonowania NGS w czasie rzeczywistym. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie śledzenie poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów poprzez grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2, monitorowanie źródeł zakażenia oraz opracowanie charakterystyki potencjalnych ścieżek transmisji.

30 marca 2020: wpisanie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone na listę laboratoriów obwodowych

Ministerstwo Zdrowia wpisało Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2, zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2020 r., poz. 374.
Oznacza to możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków NFZ. Pierwsze próby do badań trafiły do laboratorium dzięki współpracy z Diagnostyka sp. z o.o.
Obecna przepustowość laboratorium genXone S.A. wynosi około 100 próbek na dobę. Plany rozbudowy zespołu diagnostów pozwolą zwiększyć przepustowość do niemal 300 próbek na dobę.

16 marca 2020: zaawansowane prace nad wprowadzeniem do oferty testów w kierunku COVID-19

Spółka genXone SA od kilku tygodni prowadziła intensywne prace mające na celu możliwość wykonywania testów diagnozujących koronawirusa SARS-CoV-2 przy wykorzystaniu metody RT-PCR. Działania obejmowały: doposażenie laboratorium, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, zapoznanie się z wytycznymi i wprowadzenie własnych procedur mających na celu bezpieczeństwo personelu wykonującego badania, zaopatrzenie się w materiały transportowe, umożliwiające bezpieczny transport; rozpoczęcie rekrutacji mającej na celu wzmocnienie zespołu laboratorium.
Ponadto Spółka pracuje nad projektem mobilnego laboratorium, które jako samodzielny budynek, będzie możliwie najbezpieczniejszą pracownią badawczą.
Prace zaowocowały m.in. aneksem do umowy z siecią Diagnostyka sp. z o.o., która zdecydowała się na wprowadzenie testów do swojej oferty.

Test wykonywany przez Genxone S.A. jest zaprojektowany zgodnie z zaleceniami WHO i umożliwia on wykrywanie 3 genów w pojedynczej reakcji Real-Time PCR: gen E, gen N i genRdRP. Stwarza to możliwość wykrycia wirusów z grupy beta-koronowirusów (gen E) oraz identyfikację wirusa SARS-Cov-2 (gen N i RdRP). Tak zaprojektowany test gwarantuje podwójne potwierdzenie w przypadku zakażenia, jak również zmniejsza ryzyko uzyskania wyników fałszywie negatywnych w przypadku wykrycia tylko jednego targetu dla SARS-Cov-2. Zmniejsza to tym samym ryzyko otrzymania wyników wątpliwych, w przypadku których istnieje konieczność powtórki weryfikującej (powtórnego pobrania i/lub sekwencjonowania).

03 marca 2020: Spółka genXone SA podpisała umowę z firmą Diagnostyka Sp. z o.o. Kontrakt dotyczy zamówień testów diagnostycznych. Umowa zakłada, że w ciągu 2 lat zostaną wykonane badania metodą Real Time PCR o wartości 5,5 mln zł, przy czym w pierwszym roku wartość umowy wynosi 1,5 mln zł, w kolejnym ma wzrosnąć do 4 mln.
Diagnostyka Sp. z o.o. jest jednym z akcjonariuszy genXone. W 2019 r. firma objęła 13,4% akcji i dofinansowała genXone kwotą 1,8 mln zł. Diagnostyka Sp. z o.o. wykonuje rocznie ponad 80 mln badań dla ponad 15 mln pacjentów.

O SPÓŁCE

Firma genXone aktywnie działa w branży biotechnologicznej i oferuje usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) w oparciu o innowacyjną technologię sekwencjonowania nanoporowego, tzw. Next-Generation Sequencing (NGS) nazywanego też sekwencjonowaniem trzeciej generacji.

Spółka jest pierwszą w Polsce i jedną z 29 firm na świecie (wg stanu na 30 września 2019 r.), która posiada akredytację oraz licencję umożliwiającą komercyjne wykorzystywanie technologii sekwencjonowania nanoporowego stworzonej przez Oxford Nanopore Technologies (ONT).

W oparciu o dostęp do  technologii ONT firma tworzy własne, nowe rozwiązania w postaci protokołów laboratoryjnych oraz narzędzi, skryptów i algorytmów bioinformatycznych, umożliwiających wykorzystanie sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii, czy rolnictwie. Nad nowoczesnymi rozwiązaniami pracuje doświadczony zespół genXone, który składa się ze specjalistów z zakresu genetyki molekularnej i bioinformatyki.

Działalność genXone dopełnia Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, w którym przeprowadzane są badania z wykorzystaniem metody Real-Time PCR obejmujące wykrywanie i oznaczanie ilościowe patogenów w różnych układach człowieka.

Więcej informacji:

RYNEK BIOTECHNOLOGICZNY W POLSCE

Spółka genXone SA działa w branży biotechnologicznej, która jest jedną z prężniej rozwijających się dziedzin gospodarki.

W sektorze przedsiębiorstw biotechnologicznych zatrudnionych było 4179 osób, a działalność badawczą i naukową prowadziły 8072 osoby.

udziały podmiotów w rynku biotechnologicznym w Polsce - kryterium wielkości

KONKURENCJA

Podmioty działające w sektorze biotechnologiczny mają niezwykle zróżnicowany profil działalności, co wynika z szerokiego spektrum działań, jakie obejmuje biotechnologia jako nauka. Aby opisać, jaki zakres działań obejmuje ta dziedzina, często używa się barw przyporządkowanych konkretnym gałęziom. Należy mieć jednak na uwadze, że gałęzie te się silnie splatają i rzadkością są podmioty wyspecjalizowane w bardzo wąskiej niszy biotechnologicznej.

wszystkie kolory biotechnologii
Wszystkie kolory biotechnologii – opracowanie własne

Do wymienionych powyżej gałęzi, należy dodać jeszcze niechlubną czarną biotechnologię, wiązaną z takimi kwestiami jak bioterroryzm czy nielegalne mutacje genetyczne. Ta gałąź wpływa negatywnie na wizerunek sektora, więc w interesie wszystkich podmiotów, jest bieżące reagowanie na ryzyko nowych przedsięwzięć w tym zakresie.

Przed całym polskim rynkiem biotechnologicznym rysują się obiecujące perspektywy. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem technologii procesu produkcji biopaliw oraz biosubstancji. Ponadto, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik inżynierii genetycznej, w Polsce produkowane są hormony, przeciwciała oraz testy diagnostyczne. Najszybciej rozwijającą się gałęzią jest natomiast biofarmacja. W jej ramach udoskonaleniu podlegają procesy produkcji białek ludzkich i peptydów na bazie bakterii E. coli oraz innych komórek hodowlanych.

Spółka genXone działając w zakresie sekwencjonowania nanoporowego nie posiada konkurencji bezpośredniej. Liczba podmiotów świadczących usługi sekwencjonowania NGS, stanowiących pośrednią konkurencją spółki genXone, nie przekracza 20.

Liderzy rynkowi

Największe podmioty na polskim rynku biotechnologicznym to Selvita, Celon Pharma, Mabion, Oncoarendi Therapeutics, PureBiologics, Captor Therapeutics.

SZANSE I ZAGROŻENIA RYNKOWE

DANE FIRMY

Nazwa (firma): genXone Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Złotniki
Adres: 62-002 Suchy Las,
Ul. Kobaltowa 6, Złotniki
Numer KRS: 0000743838
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 362943497
NIP: 7811918132
Telefon: + 48 888 602 308
Poczta e-mail: office@genxone.eu
Strona www: www.genxone.eu

STRATEGIA

Misja: Misją genXone jest rozpowszechnienie genetyki w życiu codziennym. Wierzymy, że do zmiany naszego Świata możemy wykorzystać genetykę. Wierzymy, że genetyka molekularna jest kluczem do zmiany naszego życia i biznesu. Tworzymy i udostępniamy innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość naszego życia, ułatwiające i ratujące życie oraz uczymy ich wykorzystania i otwieramy nowe perspektywy dla Twojego biznesu. Dajemy narzędzia i wiedzę, które to umożliwiają! Wierzymy w człowieka świadomego genetyki i ewolucji na drodze do przyszłości!

Strategia rozwoju działalności Spółki zakłada:
 • Wdrażanie najnowszych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz tworzenie i komercjalizacja własnych usług i produktów zaprojektowanych z ich wykorzystaniem.
 • Tworzenie innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych analiz genetycznych poza laboratorium.
 • Budowa kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych.
 • Rozwój grupy kapitałowej składającej się ze spółek odpowiedzialnych za komercjalizację wybranych produktów i usług Emitenta na rynku polskim i międzynarodowym.
 • Budowa pozytywnego wizerunku oraz pozycjonowanie Emitenta i jego grupy kapitałowej jako innowacyjnych firm biotechnologicznych wprowadzających nowe technologie, produkty i usługi.

Najważniejszym projektem prowadzonym przez Spółkę jest wprowadzenie na rynek marki Nanobiome.

Celem projektu jest w pierwszym etapie poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób mikrobiom jelitowy wpływa na ludzkie zdrowie. Projekt zakłada charakterystykę specyfiki drobnoustrojów zasiedlających jelita Polaków. Dla identyfikacji poszczególnych mikroorganizmów Spółka będzie wykorzystywać sekwencjonowanie nanoporowe.

W ramach projektu spółka genXone podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje „podstawowy – zdrowy” mikrobiom jelitowy oraz oznaczy normy ilościowe w stosunku do określonych poziomów taksonomicznych zidentyfikowanych mikroorganizmów. Zebrane w ramach projektu informacje pomogą w przyszłości zdefiniować tzw. mikrobiom referencyjny i określić związek między konkretną jednostką chorobową, a zmianami w ludzkim mikrobiomie jelitowym.

W drugim etapie nastąpi komercjalizacja produktu – analizy mikrobiomu jelitowego pod marką Nanobiome oraz towarzyszące jej rozbudowywanie bazy referencyjnej o osoby z różnymi jednostkami chorobowymi.

W najbliższych planach Spółki jest również uruchomienie sklepu on-line umożliwiającego zakup usług laboratoryjnych wykonywanych przez Laboratorium Diagnostyki Molekularnej działającego w siedzibie Spółki.  Badania są wykonywane techniką Real-Time PCR i obejmują panele infekcji układów: pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego oraz nerwowego.

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Zarząd

dr Michał Kaszuba – Prezes Zarządu

Główny pomysłodawca, współzałożyciel firmy, innowator i przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Biologii) oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (doktor nauk rolniczych). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczo – rozwojowych w zakresie biologii i genetyki. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Michał Kaszuba to laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Mikro Przyszłości (2007 r.) i aż dwukrotny finalista znanego konkursu Ernst&Young Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowy Biznes (2009 i 2010).

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Andrzej Wodecki – Członek Rady Nadzorczej

Jest doktorem nauk fizycznych (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) oraz absolwentem studiów MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu i University of Central Lancashire. Ukończył akademię coachingu The Art and Science of Coaching (Erickson College i Wszechnica UJ), program Tech Entrepreneur Nanodegree Programme (studia dla prowadzących start-up’y technologiczne) oraz Artificial Intelligence Nanodegree Programme – program z zakresu projektowania i programowania sztucznej inteligencji.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 2017 – Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalizacja i badania w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii w zarządzaniu.
2001-2018 – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS – jednostki UMCS (Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) dedykowanej do projektowania i produkcji szkoleń na odległość.
2015 – 2017 założyciel i prezes zarządu Skakanka Sp. z o.o. – firmy tworzącej rozwiązania wspomagające rozwój umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży.
2013 – 2017 założyciel i prezes zarządu AeroBrains Sp. z o.o. – firmy tworzącej systemy informatyczne wspomagające rozwój umiejętności poznawczych.
Od 2010: Prezes Zarządu SANNAO Sp. z o.o. – firmy świadczącej usługi doradcze w obszarze strategii biznesu elektronicznego.
2001-2002: Dyrektor Instytutu e-Gospodarki przy Fundacji UMCS w Lublinie.
2000 – 2001: Konsultant systemów MRP/ERP w XOR Solutions Sp. z o.o., Warszawa.
1999 – 2002: Konsultant systemu ERP Scala w ADSO S.A., Warszawa.

Janusz Kraśniak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Planowania i Zarządzania), posiadający tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

2012-2016 członek Rady Nadzorczej INNO-GENE SA.
2011 – 2014 profesor w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.
2007 – sekretarz Rady Nadzorczej Blumerang Investors SA
2005 – sekretarz, członek zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
2003 – 2011 wykładowca w Wyższej Szkole Kupieckiej w Koninie.
2003 – Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
2001 – 2003 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
1992 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
1991 – referent zawodowego Biura Badań i Obsługi Rynku Rolnego Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu

Mariusz Koitka – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i informatyka, specjalność Przetwarzanie Danych i Rachunkowość, rok ukończenia 1991. Ponadto ukończył dla doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, kurs z wdrażania nowoczesnego systemu controllingu finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz kurs w ramach studium praktycznego wdrażania controllingu. Pan Mariusz ukończył również rozliczna szkolenia organizowane przez banki z zakresu oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości oraz wycen.

Przebieg kariery zawodowej:

2011 – Woodwaste Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu i STL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
2009 – 2011 – Woodwaste Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy.
2007 – 2008 – AgroBiznes Sp. j. – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy.
2006 – 2007 – Deutsche Bank PBC S.A. – Doradca Klienta Korporacyjnego.
2004 – 2006 – BGŻ S.A. – Doradca Klienta Instytucjonalnego.
2002 – 2004 – Bank Zachodni WBK S.A. – Doradca Biznesowy.
1998 – 2000 – Zakłady Farmaceutyczne Biowet S.A. w Gorzowie Wlkp. – Doradca Prezesa Zarządu ds. Finansowych, Doradca ds. Finansów.
1997 – 1998 – Drukarnia Opakowań Jangraf S.A. w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Controllingu.
1997 – Oddział Wojewódzki BGŻ w Gorzowie Wlkp. – Zastępca Głównego Księgowego.
1992 – 1997 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. – kolejno Inspektor, Specjalista ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku, Specjalista ds. Zarządzania Finansami, Główny Specjalista ds. Zarządzania Kapitałem i Analiz Ekonomicznych, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Informatyki.

Maria Bogajewska – Członek Rady Nadzorczej

Adwokat, doktor nauk prawnych.

2015 – aktualnie – Dyrektor Zarządzający Quantum Asset Management Sp. z o.o.
2012 – 2015 – Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz (od 2014 – 2015 młodszy partner).
2008 – 2012 – Prawnik w Kancelarii Gessel, Koziorowski w Warszawie.

Tomasz Banasiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, od 2010 roku posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, od 2015 roku zaś tytuł profesora nadzwyczajnego.

Jakub Swadźba – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Medycznej M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 1990 r. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych. Autor licznych prac naukowych dotyczących schorzeń autoimmunologicznych

Piotr Ciżkowicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, profesor w katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej, gdzie zajmuje się problematyką determinant wzrostu gospodarczego, polityką pieniężną, finansami publicznymi i zastosowaniem narzędzi ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych, polityki pieniężnej i ekonometrii stosowanej oraz felietonów w prasie codziennej.

AKCJONARIUSZE

Lista akcjonariuszy spółki genXone SA

Stan na dzień 18.09.2020

struktura akcjonariatu genXone S.A. na dzień 18.09.2020

AUTORYZOWANY DORADCA

inc autoryzowany doradca

ANIMATOR RYNKU

RAPORTY GIEŁDOWE

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut

Regulamin Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

OGŁOSZENIE

Zarząd GENXONE S.A., zwołuje na dzień 17 lipca 2020 r., o godz. 12.00, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie, ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-
002 Suchy Las.
Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019:
  – zarządu z działalności Spółki,
  – finansowego Spółki,
  – Rady Nadzorczej,
  b) pokrycia straty Spółki,
  c) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków:
  – Zarządu,
  – Rady Nadzorczej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady
  Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym

Daty NWZ, ZWZ

Załączniki: ogłoszenie, sprawozdanie, inne

PREZENTACJE

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Dr Michał Kaszuba
m.kaszuba@genxone.eu

INSTYTUCJE
RYNKU KAPITAŁOWEGO

DOKUMENT INFORMACYJNY

0