Relacje inwestorskie

RELACJE INWESTORSKIE

O SPÓŁCE

Firma genXone aktywnie działa w branży biotechnologicznej i oferuje usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) w oparciu o innowacyjną technologię sekwencjonowania nanoporowego, tzw. Next-Generation Sequencing (NGS) nazywanego też sekwencjonowaniem trzeciej generacji.

Spółka jest pierwszą w Polsce i jedną z 29 firm na świecie (wg stanu na 30 września 2019 r.), która posiada akredytację oraz licencję umożliwiającą komercyjne wykorzystywanie technologii sekwencjonowania nanoporowego stworzonej przez Oxford Nanopore Technologies (ONT).

W oparciu o dostęp do  technologii ONT firma tworzy własne, nowe rozwiązania w postaci protokołów laboratoryjnych oraz narzędzi, skryptów i algorytmów bioinformatycznych, umożliwiających wykorzystanie sekwencjonowania nanoporowego w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii, czy rolnictwie. Nad nowoczesnymi rozwiązaniami pracuje doświadczony zespół genXone, który składa się ze specjalistów z zakresu genetyki molekularnej i bioinformatyki.

Działalność genXone dopełnia Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, w którym przeprowadzane są badania z wykorzystaniem metody Real-Time PCR obejmujące wykrywanie i oznaczanie ilościowe patogenów w różnych układach człowieka.

Więcej informacji:

RYNEK BIOTECHNOLOGICZNY W POLSCE

Spółka genXone SA działa w branży biotechnologicznej, która jest jedną z prężniej rozwijających się dziedzin gospodarki.

W sektorze przedsiębiorstw biotechnologicznych zatrudnionych było 4179 osób, a działalność badawczą i naukową prowadziły 8072 osoby.

udziały podmiotów w rynku biotechnologicznym w Polsce - kryterium wielkości

KONKURENCJA

Podmioty działające w sektorze biotechnologiczny mają niezwykle zróżnicowany profil działalności, co wynika z szerokiego spektrum działań, jakie obejmuje biotechnologia jako nauka. Aby opisać, jaki zakres działań obejmuje ta dziedzina, często używa się barw przyporządkowanych konkretnym gałęziom. Należy mieć jednak na uwadze, że gałęzie te się silnie splatają i rzadkością są podmioty wyspecjalizowane w bardzo wąskiej niszy biotechnologicznej.

wszystkie kolory biotechnologii
Wszystkie kolory biotechnologii – opracowanie własne

Do wymienionych powyżej gałęzi, należy dodać jeszcze niechlubną czarną biotechnologię, wiązaną z takimi kwestiami jak bioterroryzm czy nielegalne mutacje genetyczne. Ta gałąź wpływa negatywnie na wizerunek sektora, więc w interesie wszystkich podmiotów, jest bieżące reagowanie na ryzyko nowych przedsięwzięć w tym zakresie.

Przed całym polskim rynkiem biotechnologicznym rysują się obiecujące perspektywy. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem technologii procesu produkcji biopaliw oraz biosubstancji. Ponadto, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik inżynierii genetycznej, w Polsce produkowane są hormony, przeciwciała oraz testy diagnostyczne. Najszybciej rozwijającą się gałęzią jest natomiast biofarmacja. W jej ramach udoskonaleniu podlegają procesy produkcji białek ludzkich i peptydów na bazie bakterii E. coli oraz innych komórek hodowlanych.

Spółka genXone działając w zakresie sekwencjonowania nanoporowego nie posiada konkurencji bezpośredniej. Liczba podmiotów świadczących usługi sekwencjonowania NGS, stanowiących pośrednią konkurencją spółki genXone, nie przekracza 20.

Liderzy rynkowi

Największe podmioty na polskim rynku biotechnologicznym to Selvita, Celon Pharma, Mabion, Oncoarendi Therapeutics, PureBiologics, Captor Therapeutics.

SZANSE I ZAGROŻENIA RYNKOWE

szanse i zagrożenia rynku biotechnologicznego w Polsce, spółka genXone 2020

DANE FIRMY

Nazwa (firma): genXone Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Złotniki
Adres: 62-002 Suchy Las,
Ul. Kobaltowa 6, Złotniki
Numer KRS: 0000743838
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 362943497
NIP: 7811918132
Telefon: + 48 888 602 308
Poczta e-mail: office@genxone.eu
Strona www: www.genxone.eu

STRATEGIA

Misja: Misją genXone jest rozpowszechnienie genetyki w życiu codziennym. Wierzymy, że do zmiany naszego Świata możemy wykorzystać genetykę. Wierzymy, że genetyka molekularna jest kluczem do zmiany naszego życia i biznesu. Tworzymy i udostępniamy innowacyjne rozwiązania poprawiające jakość naszego życia, ułatwiające i ratujące życie oraz uczymy ich wykorzystania i otwieramy nowe perspektywy dla Twojego biznesu. Dajemy narzędzia i wiedzę, które to umożliwiają! Wierzymy w człowieka świadomego genetyki i ewolucji na drodze do przyszłości!

Strategia rozwoju działalności Spółki zakłada:

  • Wdrażanie najnowszych technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych (DNA i RNA) oraz tworzenie i komercjalizacja własnych usług i produktów zaprojektowanych z ich wykorzystaniem.
  • Tworzenie innowacyjnych produktów i oprogramowania umożliwiających wykonywanie zaawansowanych analiz genetycznych poza laboratorium.
  • Budowa kompleksowych baz danych genomowych i metagenomowych.
  • Rozwój grupy kapitałowej składającej się ze spółek odpowiedzialnych za komercjalizację wybranych produktów i usług Emitenta na rynku polskim i międzynarodowym.
  • Budowa pozytywnego wizerunku oraz pozycjonowanie Emitenta i jego grupy kapitałowej jako innowacyjnych firm biotechnologicznych wprowadzających nowe technologie, produkty i usługi.

Najważniejszym projektem prowadzonym przez Spółkę jest wprowadzenie na rynek marki Nanobiome.

Celem projektu jest w pierwszym etapie poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób mikrobiom jelitowy wpływa na ludzkie zdrowie. Projekt zakłada charakterystykę specyfiki drobnoustrojów zasiedlających jelita Polaków. Dla identyfikacji poszczególnych mikroorganizmów Spółka będzie wykorzystywać sekwencjonowanie nanoporowe.

W ramach projektu spółka genXone podejmie próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje „podstawowy – zdrowy” mikrobiom jelitowy oraz oznaczy normy ilościowe w stosunku do określonych poziomów taksonomicznych zidentyfikowanych mikroorganizmów. Zebrane w ramach projektu informacje pomogą w przyszłości zdefiniować tzw. mikrobiom referencyjny i określić związek między konkretną jednostką chorobową, a zmianami w ludzkim mikrobiomie jelitowym.

W drugim etapie nastąpi komercjalizacja produktu – analizy mikrobiomu jelitowego pod marką Nanobiome oraz towarzyszące jej rozbudowywanie bazy referencyjnej o osoby z różnymi jednostkami chorobowymi.

W najbliższych planach Spółki jest również uruchomienie sklepu on-line umożliwiającego zakup usług laboratoryjnych wykonywanych przez Laboratorium Diagnostyki Molekularnej działającego w siedzibie Spółki.  Badania są wykonywane techniką Real-Time PCR i obejmują panele infekcji układów: pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego oraz nerwowego.

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Zarząd

dr Michał Kaszuba – Prezes Zarządu

Główny pomysłodawca, współzałożyciel firmy, innowator i przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Biologii) oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (doktor nauk rolniczych). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczo – rozwojowych w zakresie biologii i genetyki. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Michał Kaszuba to laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Mikro Przyszłości (2007 r.) i aż dwukrotny finalista znanego konkursu Ernst&Young Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowy Biznes (2009 i 2010).

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Andrzej Wodecki – Członek Rady Nadzorczej

Jest doktorem nauk fizycznych (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) oraz absolwentem studiów MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu i University of Central Lancashire. Ukończył akademię coachingu The Art and Science of Coaching (Erickson College i Wszechnica UJ), program Tech Entrepreneur Nanodegree Programme (studia dla prowadzących start-up’y technologiczne) oraz Artificial Intelligence Nanodegree Programme – program z zakresu projektowania i programowania sztucznej inteligencji.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 2017 – Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalizacja i badania w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii w zarządzaniu.
2001-2018 – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS – jednostki UMCS (Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) dedykowanej do projektowania i produkcji szkoleń na odległość.
2015 – 2017 założyciel i prezes zarządu Skakanka Sp. z o.o. – firmy tworzącej rozwiązania wspomagające rozwój umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży.
2013 – 2017 założyciel i prezes zarządu AeroBrains Sp. z o.o. – firmy tworzącej systemy informatyczne wspomagające rozwój umiejętności poznawczych.
Od 2010: Prezes Zarządu SANNAO Sp. z o.o. – firmy świadczącej usługi doradcze w obszarze strategii biznesu elektronicznego.
2001-2002: Dyrektor Instytutu e-Gospodarki przy Fundacji UMCS w Lublinie.
2000 – 2001: Konsultant systemów MRP/ERP w XOR Solutions Sp. z o.o., Warszawa.
1999 – 2002: Konsultant systemu ERP Scala w ADSO S.A., Warszawa.

Janusz Kraśniak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Planowania i Zarządzania), posiadający tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

2012-2016 członek Rady Nadzorczej INNO-GENE SA.
2011 – 2014 profesor w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.
2007 – sekretarz Rady Nadzorczej Blumerang Investors SA
2005 – sekretarz, członek zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
2003 – 2011 wykładowca w Wyższej Szkole Kupieckiej w Koninie.
2003 – Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
2001 – 2003 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
1992 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
1991 – referent zawodowego Biura Badań i Obsługi Rynku Rolnego Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu

Mariusz Koitka – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i informatyka, specjalność Przetwarzanie Danych i Rachunkowość, rok ukończenia 1991. Ponadto ukończył dla doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, kurs z wdrażania nowoczesnego systemu controllingu finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz kurs w ramach studium praktycznego wdrażania controllingu. Pan Mariusz ukończył również rozliczna szkolenia organizowane przez banki z zakresu oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości oraz wycen.


Przebieg kariery zawodowej:

2011 – Woodwaste Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu i STL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
2009 – 2011 – Woodwaste Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy.
2007 – 2008 – AgroBiznes Sp. j. – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy.
2006 – 2007 – Deutsche Bank PBC S.A. – Doradca Klienta Korporacyjnego.
2004 – 2006 – BGŻ S.A. – Doradca Klienta Instytucjonalnego.
2002 – 2004 – Bank Zachodni WBK S.A. – Doradca Biznesowy.
1998 – 2000 – Zakłady Farmaceutyczne Biowet S.A. w Gorzowie Wlkp. – Doradca Prezesa Zarządu ds. Finansowych, Doradca ds. Finansów.
1997 – 1998 – Drukarnia Opakowań Jangraf S.A. w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Controllingu.
1997 – Oddział Wojewódzki BGŻ w Gorzowie Wlkp. – Zastępca Głównego Księgowego.
1992 – 1997 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. – kolejno Inspektor, Specjalista ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku, Specjalista ds. Zarządzania Finansami, Główny Specjalista ds. Zarządzania Kapitałem i Analiz Ekonomicznych, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Informatyki.

Maria Bogajewska – Członek Rady Nadzorczej

Adwokat, doktor nauk prawnych.

2015 – aktualnie – Dyrektor Zarządzający Quantum Asset Management Sp. z o.o.
2012 – 2015 – Prawnik w Kancelarii Filipiak Babicz (od 2014 – 2015 młodszy partner).
2008 – 2012 – Prawnik w Kancelarii Gessel, Koziorowski w Warszawie.

Tomasz Banasiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, od 2010 roku posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, od 2015 roku zaś tytuł profesora nadzwyczajnego.

AKCJONARIUSZE

Lista akcjonariuszy spółki genXone SA

Akcje serii A, B, C
Stan na dzień 30.09.2019

AUTORYZOWANY DORADCA

inc autoryzowany doradca

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut

Regulamin Zarządu

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Daty NWZ, ZWZ

Załączniki: ogłoszenie, sprawozdanie, inne

PREZENTACJE

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Dr Michał Kaszuba
m.kaszuba@genxone.eu

INSTYTUCJE
RYNKU KAPITAŁOWEGO

DOKUMENT INFORMACYJNY

0