Nazwa (firma):

Dom Maklerski BDM S.A.

Kraj:

Polska

Siedziba:

Bielsko-Biała

Adres:

43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 27

Numer KRS:

0000008665

Oznaczenie Sądu:  

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

070425363

NIP:

547-02-44-972

Telefon:

48-33-812-84-40

Fax:

48-33-812-84-42

Poczta e-mail:

kontakt@bdm.pl

Strona www:

www.bdm.pl