Nazwa (firma):

INC S.A.

Kraj:

Polska

Siedziba:

Poznań

Adres:

60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16

Numer KRS:

0000028098

Oznaczenie Sądu:  

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

630316445

NIP:

778-10-24-498

Telefon:

48 61 851 86 77

Fax:

48 61 851 86 77

Poczta e-mail:

Strona www: