Analiza bioinformatyczna

Analiza bioinformatyczna wykonywana jest zgodnie z wymaganiami i zapotrzebowaniem klienta, może ona obejmować: składanie genomów de novo, składanie hybrydowe (przy wykorzystaniu przygotowanej wcześniej analizy nanoporowej oraz przekazanych przez klienta odczytów z alternatywnych technologii), uliniowienie odczytów do genomów czy sekwencji referencyjnych, adnotację funkcjonalną, wykrywanie mutacji punktowych i strukturalnych.

W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt pod adresem email: bok@genxone.eu. Dokładna oferta zostanie przygotowana w oparciu o ustalone szczegóły analizy.