Aktualności

Wczoraj odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęto kilka ważnych dla spółki uchwał. Rezygnację z funkcji Wiceprezesa genXone S.A. złożył Jakub Swadźba. Dziękujemy za dotychczasowy wkład w rozwój spółki. Pan Jakub Swadźba oraz Pan Dariusz Zowczak zostali powołani na Członków Rady Nadzorczej akcentując tym samym dalsze zaangażowanie głównego Akcjonariusza – Diagnostyka S.A.. Jednogłośnie został przyjęty Program Motywacyjny, który oznacza wyznaczenie spółce genXone konkretnych i ambitnych celów rozwojowych.

Rozwojowi ma pomóc członkostwo genXone w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej.

Spółka chce być aktywnym podmiotem w regionie Wielkopolski i umacniać swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym lokalnym rynku.

Podkreśleniem znaczenia spółki genXone w Wielkopolsce jest włączenie kierownika Działu Badań i Rozwoju, dr. Grzegorza Nowickiego, do Rady Pracodawców Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Możliwość wpływania na kierunek kształcenia młodych biotechnologów i bioinformatyków ma ogromne znaczenie w budowaniu kluczowych kompetencji.