Artykuł w My Company Polska

W styczniowym wydaniu My Company Polska pojawił się artykuł wyróżniający 10 najlepszych polskich start-upów bio-tech. Wśród nich pojawiła się także spółka genXone S.A.

fragment artykułu z My Company Polska i zdjęcie Mobilnego pawilony Laboratoryjnego.

Całość artykułu jest dostępna także on-line, pod linkiem https://mycompanypolska.pl/artykul/wyleczyc-swiat-10-najlepszych-polskich-startupow-bio–i-nanotechnologicznych/8311

Serdecznie zapraszamy do lektury!