Certyfikat dla Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

Z końcem roku nasze Laboratorium Diagnostyki Molekularnej uzyskało certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality we wszystkich panelach diagnostycznych wykonywanych w ramach pracy laboratorium. Troska o najwyższą jakość pracy jest jednym z priorytetów spółki genXone.

certyfikat potwierdzający uczestnictwo genXone  w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality