Certyfikat INSTAND dla badań mikrobioty

Tuż przed Świętami do siedziby spółki genXone dotarł certyfikat potwierdzający pomyślne zakończenie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (EQA) dotyczącej badań mikrobioty jelitowej NANOBIOME. Kontrola miała miejsce w lipcu 2022 roku. Certyfikat stanowi potwierdzenie, że identyfikacja bakterii w analizie NANOBIOME odpowiada standardom diagnostycznym.

Kontrola zewnątrzlaboratoryjna jest standardowym i obligatoryjnym procesem realizowanym przez laboratoria medyczne dla wszystkich badań diagnostycznych stanowiących ofertę danego laboratorium. W przypadku NANOBIOME kontrola miała charakter dobrowolny. Polegała na tym, że po otrzymaniu od organizatora materiału kontrolnego dokonana została identyfikacja gatunków bakterii. W określonym czasie uzyskane wyniki zostały wysłane do organizatora – INSTAND e.V. z siedzibą w Niemczech. Z uwagi na innowacyjne podejście do analizowania mikrobioty przez genXone, czas weryfikacji był niestandardowo wydłużony, ale ostateczny wynik – jak najbardziej pozytywny.

Wyniki kontroli zewnątrzlaboratoryjnych są obiektywnym wskaźnikiem opisującym jakość badań laboratoryjnych.