genXone i gMendel łączą siły w diagnostyce zaburzeń genetycznych

Biotechnologiczna spółka genXone podpisała list intencyjny dotyczący znacznego rozszerzenia współpracy z duńską gMendel. Wspólne działania obu firm rozpoczęły się na początku tego roku, wraz z projektem pilotażowym w zakresie diagnostyki zaburzeń genetycznych. Obecny etap, który rozpoczyna
się od negocjacji na temat umowy inwestycyjnej, ma przynieść w efekcie innowacyjne narzędzie do diagnozowania nosicielstwa chorób rzadkich, o globalnym potencjale sprzedaży.


gMendel Aps to innowacyjny duński startup zajmujący się unowocześnianiem diagnostyki zaburzeń genetycznych. Celem badań prowadzonych prze gMendel® jest dostarczenie końcowemu odbiorcy maksymalnie precyzyjnego wyniku diagnozy w jak najkrótszym czasie. Technologia wykorzystywana przez duńską firmę łączy genomikę ze sztuczną inteligencją i technologią block chain zapewnia krótszą,
bezpieczniejszą i bardziej ekonomiczną ścieżkę do dokładnej diagnozy i potencjalnego leczenia, zapewniając najwyższe bezpieczeństwo i szyfrowanie danych pacjenta. Metoda ta bazuje m.in. na wielopoziomowym sekwencjonowaniu DNA, w efekcie którego przeprowadza się klasyfikację zaburzeń genetycznych oraz poddaje analizie dużą ilości próbek.

Bazując na bardzo dobrych wynikach współpracy rozpoczętej jeszcze w styczniu tego roku, genXone oraz gMendel zdecydowały się na rozszerzenie zakresu swoich badań. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym firmy zobowiązują się kontynuować współpracę w zakresie rozwoju i wprowadzenia na międzynarodowy rynek nowatorskiego narzędzia opartego o technologię nanoporową i platformę
Phivea, służącego do przesiewowej diagnostyki nosicielstwa rzadkich chorób genetycznych takich jak m.in. zespół DiGeorge’a, rdzeniowy zanik mięśni czy mukowiscydoza. Projekt zostanie poprzedzony zawarciem umowy inwestycyjnej, której szczegóły będą negocjowane po obie strony. Umowa ma regulować warunki finansowania działań związanych z projektem. Dostrzegając globalny i długofalowy
wymiar współpracy spółki rozmawiają o nowych emisjach akcji oraz o ewentualnej pożyczce udzielonej przez genXone na rzecz gMendel. Takie rozwiązanie zagwarantuje odpowiednie środki dla projektu oraz wzmocni współpracę naukowo-badawczą pomiędzy firmami.

To porozumienie oznacza konkretne korzyści dla obu partnerów. Dzięki synergii i wspólnym wysiłkom opracujemy innowację na skalę globalną – test do diagnozowania nosicielstwa chorób rzadkich opartego o platformę Phivea® oraz o sekwencjonowanie w technologii nanoporowej. Posiadanie potencjału operacyjnego, zaawansowanych kompetencji bioinformatycznych oraz doświadczenia we wdrażaniu tego typu rozwiązań poza laboratorium pozwoli na opracowanie uniwersalnego i dostępnego narzędzia do badań przesiewowych, gotowego do wdrożenia w dowolnym miejscu na świecie. Rozwijana przez nas systematycznie współpraca z zagranicznymi partnerami, to realizacja jednego z kluczowych celów
naszej strategii globalnego upowszechniania zaawansowanych metod badań genetycznych i wymierny dowód biznesowy, że na biotechnologii i genetyce molekularnej można – i zarabiać, i tworzyć nową jakość
– podkreśla Michał Kaszuba, Prezes Zarządu genXone.


Planowana współpraca obejmuje co najmniej trzy etapy. Rozpoczynająca się aktualnie faza negocjacyjna ma stworzyć ramy finansowe wspólnego przedsięwzięcia. Pomyślne zakończenie rozmów otworzy pierwszy etap badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie testu diagnostycznego na nosicielstwo chorób rzadkich (tzw. BCT). Satysfakcjonujące wyniki opracowanego testu mają w
przyszłości doprowadzić do opracowania testu do szerokiej diagnostyki chorób rzadkich u noworodków. O produkcie, stanowiącym cel współpracy między gMendel® i genXone opowiada Chris Kyriakidis, prezes i założyciel firmy gMendel® :

Ta inwestycja to wyraz docenienia przez genXone posiadanej przez gMendel technologii oraz potwierdzenie wspólnej wizji badań. Razem chcemy zrewolucjonizować diagnostykę zaburzeń genetycznych poprzez wykorzystanie gMendel®. Test jako technologii szczegółowej, przystępnej oraz błyskawicznie dostarczającej wyniki analizy. Nasza współpraca dojrzewała na przestrzeni ostatnich
kilku miesięcy, a ta inwestycja jest idealną okazją do ekspansji naszej metody gMendel®Test na inne obszary diagnostyki zaburzeń genetycznych. Co ważne, ta umowa w pierwszej kolejności rozszerza dostępność naszej technologii w Polsce dzięki dostępowi genXone do szerokiej sieci laboratoriów diagnostycznych. Ta innowacja stwarza sytuację „win-win” na wszystkich poziomach: dla pacjentów, dla
laboratoriów diagnostycznych, dla ekspertów medycznych oraz narodowych systemów zdrowia.

Rozszerzenie współpracy z gMendel® to kolejny projekt rozpoczęty w ostatnim czasie przez genXone. W zeszłym tygodniu firma podpisała list intencyjny z duńską firmą Metaceutics Aps. Wczoraj do partnerów spółki dołączył Human Biome Institute spółka biotechnologiczna, która odpowiada za uruchomienie profesjonalnego banku mikrobioty jelitowej, a także produkcję preparatów służących do wykonania
transplantacji mikroorganizmów jelitowych. Na mocy umowy genXone wykona dla Instytutu sekwencjonowanie próbek mikrobiomu jelitowego z wykorzystaniem unikatowej technologii nanoporowej. Za te badania spółka otrzyma maksymalnie 480 tys. zł netto. Zawarcie umowy ma również wartość prestiżową, ponieważ oznacza współpracę z niezwykle cenionym w środowisku naukowym lekarzem i ekspertem dr. n. med. Jarosławem Bilińskim.

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20220923/genxone-i-gmendel-lacza-sily-w-diagnostyce-zaburzen-genetycznych

https://medycynaprywatna.pl/genxone-rozszerza-wspolprace-ze-spolka-gmendel/

https://www.biznesradar.pl/a/106864,genxone-bedzie-wspolpracowac-z-dunska-firma-biotechnologiczna-gmendel