genXone i Sanepid z Olsztyna będą wspólnie badać Salmonellę


Innowacyjna spółka genXone działająca w branży biotechnologicznej rozpoczyna kolejny projekt w zakresie rozwoju nowych metod badawczych, w tym zastosowania sekwencjonowania nanoporowego w badaniach epidemiologicznych bakterii Salmonelli z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie. W ramach podpisanej umowy genXone dostarczy oprogramowanie, licencję oraz odczynniki niezbędne do realizacji prac badawczych, przeszkoli pracowników Stacji oraz zapewni bieżące doradztwo. Specjaliści z Sanepidu zyskają możliwości lepszego poznania Salmonelli, bakterii najczęściej odpowiedzialnej za zatrucia pokarmowe, aby skuteczniej ją wykrywać i przeciwdziałać jej występowaniu i skutkom.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Olsztyna wspólnie z genXone zrealizowała z sukcesem pilotażowy projekt wdrożeniowy, którego celem było zastosowanie sekwencjonowania nanoporowego w nowoczesnych badaniach
epidemiologicznych wirusa SARS-CoV-2. Nowa umowa dotyczy wykorzystania posiadanego już przez stację urządzenia do sekwencjonowania nowej generacji w analizie ognisk zakażeń pałeczką Salmonella. Technologia Nanopore, którą w swojej
działalności wykorzystuje genXone, pozwala na ustalenie pełnego kodu genetycznego dowolnego organizmu i jak żadna inna metoda sprawdza się w bioinformatycznej rekonstrukcji genomu. Narzędzie pozwala na precyzyjną identyfikację czynnika wywołującego zakażenie w danym ognisku, ale – co ważniejsze – określenie relacji z czynnikami z innych ognisk zakażeń jest wreszcie w rękach służb sanitarnych, a działania prowadzone przez WSSE Olsztyn wkraczają w obszar epidemiologii molekularnej – skuteczniejszego sposobu trackingu Salomenlli. Te bakterie odpowiedzialne są za salmonellozę, czyli zakaźną chorobą zwierząt i ludzi, która w niektórych przypadkach może prowadzić nawet do śmierci osoby zarażonej.
Pracownicy olsztyńskiego Sanepidu w ramach współpracy zostaną odpowiednio przeszkoleni przez genXone, który zapewni również bieżące wsparcie techniczne i merytoryczne.

To jest już nasz kolejny projekt realizowany w ramach współpracy z olsztyńskim Sanepidem. Ta państwowa placówka jest jednym z liderów we wprowadzaniu najnowszych metod badawczych do swojej praktyki działania. Nasze laboratorium
Badań i Rozwoju ma z kolei właściwe kompetencje do tworzenia nowoczesnych rozwiązań opartych o technologię sekwencjonowania nanoporowego. Istotą jest bowiem umiejętność tworzenia nowych protokołów zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami Klientów. Mamy ogromną satysfakcję, że współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie z obszaru sekwencjonowania szczepów wirusa SARS-CoV-2, rozszerza się na nowy równie ważny obszar, jakim jest tracking Salmonelli –
mówi Michał Kaszuba, prezes genXone.

Wdrożenie protokołu sekwencjonowania genomu Salmonelli to kolejny krok w badaniach epidemiologicznych, stanowiący potwierdzenie ogromnych możliwości w tworzeniu rozwiązań w zakresie sekwencjonowania nanoporowego. Stanowi to
doskonałą bazę do rozwoju kolejnych rozwiązań dedykowanych stacjom sanitarno-epidemiologicznym. Lepsze poznanie mikroorganizmów – wirusów czy bakterii pozwala skuteczniej analizować ich cechy i skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom
epidemicznym. Wartość umowy to 214 635 tysięcy złotych.

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20211222/genxone-i-sanepid-z-olsztyna-beda-wspolnie-badac-salmonelle

https://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/genXone-pomoze-sanepidowi-badac-bakterie-Salmonelli,228072,11.html