genXone inwestuje w nowe badania i rozszerza ofertę w projekcie Nanobiome  

Informacja prasowa

Biotechnologiczna spółka genXone koncentruje się na rozszerzaniu swojej unikatowej oferty badań różnych schorzeń organizmu człowieka oraz na rozwoju projektu badań ludzkiej mikrobioty – Nanobiome. Spółka wprowadza na rynek nowe badania dotyczące alergii i diagnostyki układu pokarmowego. W lipcu genXone wypłacił akcjonariuszom ponad 3,29 mln zł dywidendy, czyli 1 zł za jedną akcję. Jest to już druga wypłata dywidendy w ciągu zaledwie dwóch lat obecności spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarząd podsumował pierwsze półrocze br., w którym osiągnięto ponad 9,3 mln zł przychodów.

W pierwszym półroczu br. spółka koncentrowała się na rozwoju swojej bazy laboratoryjnej pod kątem wprowadzania w najbliższym okresie nowych produktów do oferty badań,  rozbudowie badania mikrobioty jelitowej NANOBIOME  oraz wykonywania zaawansowanych usług dla podmiotów zewnętrznych. genXone wypracował pozycję eksperta na krajowym rynku w obszarze walidacji testów antygenowych, co daje mu nowe możliwości współpracy. W ramach tej działalności od początku tego roku zawarto 12 umów z Pure Clinical sp. z.o.o., których wartość wyniosła 885 tys. zł netto. Spółka podpisała też list intencyjny z duńską firmą gMendel ApS dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych. Współpraca ma na celu zwiększenie dostępności takich badań. Laboratorium spółki prowadzi obecnie prace nad wprowadzeniem do oferty w drugiej połowie roku nowych badań dotyczących diagnostyki alergii i diagnostyki układu pokarmowego. Rozszerzą one dodatkowo obecną ofertę specjalistycznych badań infekcji rożnych układów w organizmie człowieka. Spółka konsekwentnie dopasowuje do potrzeb instytucji naukowych i uczelni swoją ofertę wysokospecjalistycznych badań bazujących na analizie genetycznej. Nowa usługa, która weszła do oferty to tzw. sekwencjonowanie plazmidowego DNA (ang. whole plasmid sequencing) z wykorzystaniem technologii nanoporowej. Plazmidy to cząsteczki pozachromosomowego DNA, które kodują geny, nadające np. bakteriom oporność na antybiotyki. Znaczenie tych usług jest  istotne nie tylko w analizach medycznych, ale i w wielu innych obszarach nauki.

W zakończonym półroczu w trzecią fazę rozwoju wszedł kluczowym projekt – NANOBIOME, polegający na badaniu mikrobioty jelitowej. Balans w środowisku bakteryjnym jelit jest kluczem do lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Założeniem projektu NANOBIOME jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o mikrobiomie jelitowym oraz holistycznych rozwiązań mających na celu wspieranie mikrobioty w codziennym działaniu. Spółka rozszerza aktywność na rynku B2B ze środowiskiem profesjonalistów – dietetyków, specjalistów żywienia, lekarzy – gastroenterologów oraz rozbudowuje sieć sprzedaży. Koncentracja działań spółki w obszarze inwestycji w nowe projekty i budowę szerszej oferty usług zewnętrznych znalazło swoje przełożenie na wyniki pierwszego półrocza. Od stycznia do końca czerwca osiągnięto ponad 9,3 mln zł przychodów. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł w pierwszym półroczu ponad 2,12 mln zł, natomiast zysk netto w tym okresie wyniósł ponad 1,7 mln zł.

genXone rozwija się stabilnie, dzięki posiadanym środkom zabezpieczającym realizację projektów zapisanych w strategii. Mamy bardzo zdrowe fundamenty finansowe i realne perspektywy rozwoju naszej oferty badań, zwłaszcza bazujących na technologii nanoporowej. Skorzystaliśmy z dużej premii w 2021 roku wykorzystując nasz potencjał laboratoryjny do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa, co widać było po ówczesnych rekordowych wynikach. Zwracam uwagę, że tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, wracamy w tym roku do sfery aktywnych badań, czyli naszego podstawowego biznesu. Mamy świadomość, że przychody nie będą przez pewien czas tak spektakularne, jak w 2021 roku, ponieważ wzrastają nam nakłady na badania i wprowadzanie nowych produktów do oferty. Tak już się dzieje. Niższe w drugim kwartale przychody spółki w relacji do drugiego kwartału 2021 roku wynikają zarówno z bardzo wysokiej bazy uzyskanej rok wcześniej, oraz z faktu, wejścia obecnie w fazę rozwojową naszych projektów i nakładów z tym związanych. Z drugiej strony w sposób znaczący rosną koszty działalności biznesu, na które mamy ograniczony wpływ. Odnotowaliśmy prawie 30-tokrotny wzrost kosztów zużycia materiałów i energii w stosunku do II kwartału 2021 roku, co w sposób bezpośredni wpływa na wynik z działalności operacyjnej. Konsekwentnie optymalizujemy politykę kosztową. Dlatego zakładamy, że nawet jeśli otoczenie makroekonomiczne będzie spowalniało tempo rozwoju w tym półroczu, to zbudowany przez nas bufor finansowy pozwoli na planową realizację rozpoczętych projektów – podkreśla dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Spółka w połowie roku z sukcesem przeszła audit certyfikacyjny obejmujący zgodność z normą ISO 9001:2015. Został on przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Management Service GmbH. System zarządzania jakością w genXone potwierdza najwyższy standard świadczonych usług, co jest jednym z kluczowych warunków, zwłaszcza w odniesieniu do planów współpracy z zagranicznymi partnerami. Spółka zakłada kolejne certyfikacje, co ma przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności w branży biotechnologicznej, zwłaszcza w sektorze badań ewaluacyjnych.

Ze względu na poważne zagrożenie kolejną falą pandemii w Polsce spółka kontynuuje działalność diagnostyczną w zakresie identyfikacji SARS-CoV-2. Działa także jej Punkt Pobrań wymazów w Tarnowie Podgórnym.