genXone włącza do oferty badania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

Biotechnologiczna spółka genXone stawia sobie za cel tworzenie i doskonalenie rozwiązań medycznych opierających się na najnowocześniejszych technologiach. W ramach realizowanej strategii rozwoju oferty spółka rozpoczyna świadczenie usług w zakresie oceny skuteczności działania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na próbkach klinicznych. Prowadzone badania będą weryfikować, czy właściwości i działanie sprawdzanych wyrobów medycznych są zgodne z wymogami zasadniczymi i odpowiadają celom zakładanym przy ich projektowaniu. To kolejny krok spółki w kierunku rozszerzania oferty specjalistycznych badań.

Badaniom będą podlegać szybkie testy antygenowe do wykrywania różnych patogenów chorobotwórczych, szybkie testy antygenowe do wykrywania przeciwciał z krwi oraz testy NAT (ang. Nucleic Acid Test), czyli testy molekularne oparte na wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych w pobranym materiale. Podczas badań wyrobów wyznaczana będzie m.in. ich czułość, specyficzność diagnostyczna, reakcje krzyżowe oraz interferencje.

Nasza działalność naukowo-badawcza bazuje na najlepszych technologiach i nowoczesnych rozwiązaniach, zgodnych ze światowymi standardami diagnostycznymi. Stałe rozszerzanie oferty badań do naturalna odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku, które może zaspokoić posiadana przez nas wiedza, doświadczenie, kwalifikacje oraz zaplecze technologiczne. Projekty prowadzone przez nas zespół są realizowane w precyzyjny sposób i według najlepszych praktyk. Oferowane przez nas badania pozwalają uzyskać pewność, że wprowadzane na rynek wyroby medyczne rzeczywiście spełniają odpowiednie wymogi, czyli będą działały zgodnie z założeniami ich wytwórcy – powiedział Michał Kaszuba, prezes genXone.  

W ramach usługi związanej z oceną wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, genXone wnioskuje o wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną dotyczącej danego projektu, przeprowadza badanie wyrobu na próbkach klinicznych, prowadzi rzetelną dokumentację oraz odpowiada za przygotowanie pełnego raportu z badania.

Badania wykonywane przez genXone są dostrzegane i doceniane przez partnerów polskich i zagranicznych. Dzięki ciągłemu rozszerzaniu oferty, firma umożliwia bardziej kompleksowe podejście do diagnostyki ludzkiego organizmu. Podczas pandemii genXone skupiał się głównie na diagnostyce związanej z wirusem SARS-CoV-2, atakującym płuca zainfekowanych. Kolejnym flagowym projektem spółki jest produkt NANOBIOME, skupiający się na poprawie funkcjonowania mikrobioty jelitowej. Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie spółka zaoferowała klientom również takie badania jak test molekularny wykrywający bakterię Helicobacter pylori w kale, badanie predyspozycji genetycznych do zachorowania na celiakię oraz diagnostykę alergii, na którą składa się aż 295 komponentów alergenowych.