Nowy cennik i nowe rekordy w bazie GISAID

W minionym tygodniu wdrożone zostały nowe ceny badań diagnostycznych. Nasi pacjenci mogą teraz przebadać się niższym kosztem. Jest to wynik zwiększonego zainteresowania badaniami molekularnymi umożliwiającego uzyskanie efektu skali.

W ramach projektu sekwencjonowania genomu koronawirusa do bazy GISAID trafiły kolejne rekordy, w tym drugi potwierdzony przez nas przypadek wariantu brytyjskiego. Obecnie zdeponowanych mamy 246 genomów SARS-CoV-2, co stanowi aż 44% w puli 556 rekordów z Polski.