Pierwszy kwartał 2023 dla genXone pod znakiem doskonalenia bazy badawczej  

Biotechnologiczna spółka genXone w pierwszym kwartale br. intensyfikowała prace związane z rozwojem bazy laboratoryjnej i rozszerzania funkcjonalności swoich projektów specjalistycznych badań. W lutym wprowadzono do oferty kolejne, nowe badanie, wykrywające 9 patogenów przenoszonych przez kleszcze. W pierwszym kwartale kontynuowano także rozmowy z zagranicznymi partnerami związane ze wspólnymi projektami badawczymi. 

Rozszerzenie zakresu własnych badań oraz większe możliwości prowadzenia nawet bardzo złożonych badań kontraktowych uzyskano dzięki inwestycjom w bazę laboratoryjną. Jest w niej m.in. sekwenator Oxford Nanopore Technologies P2Solo, który umożliwia uzyskanie nawet 120Gb informacji z pojedynczej płytki sekwencjonującej. Zastosowanie tego typu zaawansowanych technologicznie urządzeń skutecznie zwiększa wydajność badania próbek materiału genetycznego laboratorium Spółki i wpływa na optymalizację kosztów działania. Specjaliści z genXone, we współpracy z zewnętrznymi partnerami, pracują nad możliwością wykorzystania w procesie przetwarzania uzyskiwanych podczas badań informacji algorytmów sztucznej inteligencji. Prace przełożą się na bardziej precyzyjną analizę danych.

Dzięki konsekwentnie prowadzonym pracom laboratoryjnym i badawczym systematycznie rozwijany jest autorski projekt NANOBIOME, skupiony na badaniu mikrobioty Polaków. Spółka zakończyła kolejną fazę rozwoju projektu, w ramach której rozszerzyła specjalny raport wynikowy między innymi o listę zidentyfikowanych w jelitach gatunkach bakterii czy nowe grupy funkcyjne mikrobioty. Przygotowano Kompendium NANOBIOME, czyli jedyne na rynku nowoczesne opracowanie wspierające dietetyków i specjalistów ds. żywienia we wnioskowaniu o kondycji mikrobioty jelitowej oraz tworzeniu zaleceń żywieniowych dla danego pacjenta. Ta specjalistyczna baza wiedzy o mikrobiocie jest niezbędna we współczesnej medycynie dla właściwego diagnozowania i w konsekwencji leczenia chorób dotykających społeczeństwo. W kwietniu decyzją administracji skarbowej badanie mikrobioty w ramach NANOBIOME zostało zwolnione z podatku, co przekładać się powinno na znacznie większy dostęp pacjentów do tej prozdrowotnej usługi badawczej.

– W pierwszym kwartale tego roku koncentrowaliśmy się na dalszym rozwoju zaawansowanych badań bazujących na posiadanej przez nas technologii sekwencjonowania nanoporowego. Dotychczasowa skuteczność i efektywność badawcza tej metody wpłynęła na bardzo korzystną dla nas decyzję jednego z naszych kluczowych partnerów. Na początku maja podpisaliśmy umowę warunkową dotyczącą szerokiej puli badań próbek materiału biologicznego. Szacowana wartość projektu to dziewięć milionów złotych. Dla nas istotne jest to, że coraz częściej kontrahenci dla których realizujemy pojedyncze zlecenie, doceniają wartość uzyskanych wyników badań i zlecają nam kolejne prace, wiedząc, że ich jakość będzie gwarantowana. Chcąc pozostać w bardzo elitarnym gronie liderów badań prowadzonych metodą sekwencjonowania nanoporowego w Europie, inwestujemy w rozwój i doskonalenie bazy laboratoryjnej. Pod koniec 2022 roku zakładaliśmy, że prowadzone z zagranicznymi partnerami rozmowy o współpracy zaczną przekładać się na wymierne wyniki Spółki już w pierwszym kwartale tego roku. Jednak niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne powoduje, że te rozmowy trwają znacznie dłużej. Zakładamy ostrożnie, że sytuacja w kolejnych kwartałach będzie się poprawiać, także ze względu na planowane zewnętrzne zlecenia specjalistycznych badań – mówi Michał Kaszuba, prezes genXone. 

genXone od stycznia do marca br. zanotował przychody w wysokości ponad 705 tys. zł. Wyższe koszty z działalności operacyjnej wpłynęły na niższy wynik EBIT, a w konsekwencji Spółka odnotowała stratę w wysokości 834 tys. zł.  Na wyniku za pierwszy kwartał zaciążyło także wydłużenie realizacji umowy z Human Biome Institute S.A. o wartości 480 tys. zł, o podpisaniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym. Środki te powinny pojawić się na rachunku genXone w późniejszym terminie w bieżącym roku.