Rozwój bazy laboratoryjnej i rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi partnerami – genXone podsumowała 2022 rok

Biotechnologiczna spółka genXone w 2022 roku koncentrowała się na rozwoju bazy laboratoryjnej i nawiązaniu współpracy z zagranicznymi partnerami w celu rozszerzania kompetencji badawczych i wspólnego prowadzenia nowych projektów.  W efekcie tych działań wzbogaca się systematycznie oferta specjalistycznych badań dedykowanych medycynie spersonalizowanej, związanych z profilaktyką zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. W lutym 2023 roku spółka wprowadziła do swojej oferty kolejne, nowe badanie, wykrywające 9 patogenów przenoszonych przez kleszcze.

Dzięki inwestycjom poczynionym przez Spółkę w 2022 roku, do jej bazy laboratoryjnej trafił najnowszy sekwenator Oxford Nanopore Technologies. P2Solo pozwala na uzyskanie nawet 120Gb z pojedynczej płytki sekwencjonującej. Wdrożenie nowego urządzenia do bieżącej pracy pozwoli na zwiększenie wydajności badania próbek materiału genetycznego przy minimalizacji kosztów.

Spółka rozwijała intensywnie projekt NANOBIOME, dotyczący badania mikrobioty Polaków
i wykorzystania tej wiedzy w leczeniu chorób dotykających społeczeństwo. Powiększono grupę partnerów współpracujących w ramach sieci dystrybucji badań mikrobioty. Raport wynikowy został wzbogacony o nowe pozycje informacyjne, m.in. całkowitą liczbę zidentyfikowanych gatunków bakterii. Bardzo ważnym elementem oczekiwanym przez rynek była lista wszystkich bakterii znalezionych w próbce. Tabela dostępna w Panelu Pacjenta zawiera dodatkowe objaśnienia pomagające rozumieć rolę danej bakterii dla procesów związanych z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Prace rozwojowe NANOBIOME obejmowały także opracowanie narzędzia niezbędnego w pracy specjalisty, który dopiero poznaje specyfikę mikrobioty jelitowej. Partnerzy współpracujący otrzymają bezpłatnie Kompendium NANOBIOME – Praktyczny przewodnik dla dietetyka. To obecnie jedyne na rynku, tak nowoczesne opracowanie wspierające dietetyków i specjalistów ds. żywienia we wnioskowaniu o kondycji mikrobioty jelitowej oraz komponowaniu zaleceń żywieniowych dla danego pacjenta.

– Pracowicie wykorzystaliśmy dwanaście miesięcy 2022 roku i zbudowaliśmy bazę do rozwoju badań nad chorobami cywilizacyjnymi. To proces ewolucyjny, wymagający czasu i dużych nakładów finansowych. Ale efekty już widzimy. Rozszerzając ofertę badań właśnie dla medycyny spersonalizowanej przyczyniamy się do coraz lepszej diagnostyki pacjentów. Dziś bez rzetelnie wykonanych badań genetycznych diagnozowanie przyczyn większości chorób obarczone jest błędami. Genetyka nie tylko pozwala stwierdzić występowanie danej choroby u pacjenta, ale określa też prawdopodobieństwo rozwinięcia się konkretnego schorzenia. W ramach rozwoju naszego flagowego projektu badań mikrobioty jelitowej NANOBIOME rozbudowaliśmy raport wynikowy o nowe pozycje, między innymi o liczbę zidentyfikowanych gatunków bakterii w jelitach człowieka, indeks dominacji czy pełny wykaz bakterii. To bardzo cenne informacje dla lekarzy i dietetyków, które pozwalają na jeszcze precyzyjniejszą diagnostykę i powiązanie stanu zdrowia danej osoby z praktykowaną przez nią dietą i stylem życia. Mamy środki na rozwój badań w tym roku, co już się dzieje. Jednak rosnące radykalnie koszty w 2022, w przypadku tak młodych podmiotów jak nasz, szybko przekładają się na finalny wynik finansowy – mówi Michał Kaszuba, prezes genXone.

GenXone w ciągu 2022 roku zanotował przychody w wysokości 10,5 mln zł. Zysk netto wyniósł w tym okresie 0,48 mln zł, co wynikało z wyraźnego wzrostu kosztów z działalności operacyjnej w porównaniu z poprzednim 2021 rokiem.  W ubiegłym roku, już po raz drugi od swojego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który miał miejsce w 2021 roku Spółka podzieliła się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. genXone wypłaciła akcjonariuszom niemal 3,3 mln zł w postaci dywidendy.

Ze względu na potrzebę rozszerzenia możliwości badawczych i efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych na nowe projekty genXone w 2022 roku prowadził kontynuowane także w roku bieżącym projekty z zagranicznymi partnerami. Z duńską firmą Metaceutic rozpoczęto prace nad stworzeniem europejskiej bazy danych o mikrobiocie jelitowej. Docelowo taka wiedza o mikrobiocie człowieka, byłaby wykorzystywana dla eliminowania zagrożeń dla zdrowia danej osoby poprzez zmianę jej trybu życia oraz zwyczajów żywieniowych na właściwe. Natomiast współpraca z duńską firmą gMendel Aps dotyczy rozpoznawania i przeciwdziałania tzw. chorobom rzadkim.

Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia osiągania przez Spółkę coraz wyższej efektywności i skuteczności działania, było uzyskanie certyfikacji jakości ISO 9001:2015 wydanej przez TÜV SÜD Management Service GmbH. Spółka ma świadomość, jak ważne są normy jakości i wymagania w branży biotechnologii. Z tego powodu rozpoczęła już przygotowanie do przeprowadzenia akredytacji metody badawczej na zgodność z wymaganiami kolejnej normy – ISO 15189.

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20230213/genxone-podsumowala-2022-rok