Q&A wiosna 2022

Dziękujemy za przesłanie pytań. Zachowaliśmy ich pierwotną formę, nie chcąc ingerować w autentyczny ich charakter. Zapraszamy do lektury.

WYNIKI FINANSOWE

 1. Z czego wynika spadek przychodów jeśli porównamy kwartały q4/20 do q4/21?

Zdecydowanie największy wpływ na przychody w 2020 roku miała ilość zlecanych badań w kierunku SARS-CoV-2. IV kwartał 2020 roku był wyjątkowy jeśli chodzi o ilość wykonanych badań Covid-19. Wskazywaliśmy już w komentarzach po wynikach za 4Q20, że przychody z tytułu świadczenia testów będą zmienne i że nie zakładamy w tym przypadku utrzymania się ich wielkości w kolejnych okresach na poziomie z okresów najwyższych ilości, jakie notowaliśmy w 2020 roku.   

 1. Czy wyniki spółki “Newlab Systems sp. z o.o.” liczą się do wyniku skonsolidowanego GX1?

Nie, Newlab Systems sp. z o.o. jest niezależną spółką i nie tworzy z genXone S.A. grupy kapitałowej. genXone nie posiada obecnie udziałów w innych podmiotach.

AKCJONARIAT

 1. Czy planowane jest wypłacenie dywidendy za 2022 zakładając bardzo dobre wyniki finansowe i dodatnie przepływy pieniężne?

Ewentualna rekomendacja wypłaty dywidendy będzie komunikowana w stosownym raporcie bieżącym. Wychodzimy z założenia, że jeśli spółka osiąga zysk, który daje pełne bezpieczeństwo realizacji jej planów inwestycyjnych przy jednoczesnym premiowaniu akcjonariuszy, to jej Zarząd może rozważać rekomendowanie wypłaty dywidendy.   

4.      Czy prowadzone są działania przez spółkę lub biuro maklerskie obsługujące ją na okoliczność sprzedaży większego pakietu akcji GX1 i jego zagospodarowania, czy pozostaje jedynie NewConnect?

Spółka nie planuje w najbliższym czasie emisji nowych akcji. Spółka nie może obecnie prowadzić skupu akcji własnych z uwagi na obowiązujące przepisy prawne.

WSPÓŁPRACA

 1. Czy mogą Państwo przybliżyć zasady partnerstwa z gMendel ApS? Czy pozwoli to Państwu otworzyć się ze swoimi badaniami na rynek zagraniczny oraz zdobycie nowych kontraktów?

Partnerstwo z gMendel to obustronna współpraca nastawiona przede wszystkim na realizację misji: unowocześnienia diagnostyki zaburzeń genetycznych. Doświadczenie i zaplecze sprzętowe naukowców z genXone ma pomóc we wprowadzeniu do codziennej praktyki rozwiązań opartych na sekwencjonowaniu nanoporowym. Dla genXone to z kolei możliwość sprawdzenia umiejętności w nowym obszarze oraz pozytywny wpływ na wizerunek eksperta w branży. Mamy za sobą bardzo dobre doświadczenia ze współpracy bazującej na obustronnym dzieleniu się wiedzą, potwierdzające korzyści dla wszystkich uczestników tego procesu.  

6.       Jaki może mieć wpływ współpraca z Gmendel na badania Nanobiome?

Nie ma związku między badaniami zaburzeń genetycznych oraz badaniami mikrobioty jelitowej Nanobiome. Wpływ może być pośredni – zauważenie na rynku europejskim może otworzyć nowe ścieżki również dla Nanobiome.

7.      Kiedy można spodziewać się zmonetyzowania podpisanych umów z zagranicznymi kontrahentami?

Tegoroczne plany spółki obejmują otwarcie się na nowe rynki. Pozyskanie nowych kontrahentów będzie konsekwencją tych działań. Wzrost poziomu sprzedaży zagranicznej w przychodach spółki jest celem na 2022 r.

8.      Czy trwają prace nad wdrożeniem produktów GX1 w UE?

Chcemy jako podmiot zaistnieć na rynku europejskim, stąd m.in. zmiany w Zarządzie oraz poszerzenie Działu Sprzedaży. Proces wejścia na nowe rynki jest długotrwały, więc tym bardziej cieszymy się, że mamy już kontrahentów na rynku duńskim.

9.      Czy spółka może i zamierza brać udział w przetargach w UE na produkty GX1?

Śledzimy na bieżąco ogłoszenia o przetargach zarówno w Polsce jak i w UE.  Jeśli tylko pojawi się ogłoszenie z rynku europejskiego, w ramach którego Spółka będzie mogła złożyć ofertę, z pewnością to zrobi.

COVID-19

10. Niewątpliwie zbliżamy się małymi krokami do mniejszej ilości przeprowadzanych testów w zakresie COVID-19. Jak państwo planują wypełnić lukę przychodową wynikającą z mniejszego popytu zarówno na testy jak i sekwencjonowanie ich?

Do tej chwili Spółka przygotowuje się już od ponad roku – stąd komercjalizacja projektu Nanobiome, rozwój protokołów laboratoryjnych dla stacji sanitarno-epidemiologicznych. Rok 2022 będzie czasem kontynuacji budowania i wyszukiwania nowych szans rynkowych Nowa sytuacja polityczna może mieć konsekwencje także na poziomie epidemiologicznym. Z uwagą śledzimy doniesienia i pozostajemy w gotowości na wypadek konieczności podejmowania nowych wyzwań. 

DZIAŁALNOŚĆ B+R

 1. Czy otrzymują Państwo obecnie jakieś dotacje na rzecz rozwoju badań salmonelli itp.? 

Nie, rozwój nowych protokołów odbywa się w oparciu o własne środki i kompetencje Spółki genXone.

 1. Czy w związku z tym, że prowadzą Państwo działalność badawczo-rozwojową, planujecie składać wniosek o indywidualną interpretację podatkową IP box + planujecie skorzystać z ulgi B+R?

Tak, temat jest aktualny w Spółce już od dłuższego czasu. Korzystamy w tym aspekcie ze wsparcia zewnętrznych ekspertów.

 1. Dlaczego nie są podawane komunikaty ESPI po ogłoszeniach nowych umów z WSSE? np. https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/bf297d84-6951-4a20-a8e6-7efa68eba9d6 Zdecydowanie poprawiłoby to komunikację z inwestorami 🙂

Nowe dostawy odczynników do WSSE przez spółkę wynikają z zawartych wcześniej umów, które były przedmiotem raportów ESPI w minionym roku, zatem nie można tu mówić o nowej informacji mającej wpływ na sytuację Spółki. Umowy pozostają trwałe i obowiązujące, a nowe zamówienia są tylko efektem ich realizacji. Z pewnością Spółka będzie informować jeśli istotnie zmieni się zakres umowy lub zostaną zawarte nowe kontrakty.  

14.  Czy wasze, autorskie oprogramowanie do badania koronavirusa zostanie wykorzystane w badaniu nad nową mutacją koronawirusa (Projekt ABM – https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/750,ABM-uruchamia-ogolnopolskie-badanie-nad-nowa-mutacja-koronawirusa.html) ?

W którym momencie/z jakiego powodu wasze rozwiązanie zaczęło przegrywać z konkurencją?  

Jako Spółka nie jesteśmy w posiadaniu informacji o kontynuacji projektu Badania zmienności mutacji koronawirusa w Polsce. W ostatnich tygodniach rekordy do międzynarodowej bazy GISAID zbierającej genomy SARS-CoV-2 swoje rekordy wysyłają wyłącznie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz instytucje współpracujące z PZH. Może to sugerować, że projekt został tymczasowo wstrzymany. Projekt w ramach umowy z MCB UJ został w całość zrealizowany w 2021 roku.

15.  Czy przewidziane jest zwiększenie współpracy z sanepidami?

Współpracujące z genXone stacje sanitarno-epidemiologiczne posiadają już niezbędny sprzęt oraz nabywają coraz większego doświadczenia w sekwencjonowaniu nanoporowym. To bardzo dobry punkt wyjścia do wdrożenia protokołów na kolejne patogeny wykrywane w codziennej rutynie epidemiologicznej. genXone pracuje obecnie nad użytecznym narzędziem, które ułatwi proces identyfikacji niebezpiecznych mikroorganizmów. Mamy nadzieję,  że spełni ono oczekiwania rynku. Mamy utrwaloną solidną markę i wysoką jakość naszej kompleksowej oferty w relacji z Sanepidami. Jesteśmy przygotowani na nowe obszary współpracy.

NANOBIOME

 1. W wywiadzie Pan prezes wspomniał o rozwoju aplikacji mobilnej dedykowanej do prezentowania wyników badań pacjentowi. Jakim zespołem planują Państwo rozwój, czy planowane jest powiększenie zespołu (i o ile osób) czy jednak planujecie to outsoursować do firmy zewnętrznej?

Czy mogą Państwo zdradzić więcej szczegółów na temat aplikacji mobilnej która planuje stworzyć genxone, o której wspominał prezes w ostatnim wywiadzie? Dla jakiego projektu planowana jest aplikacja, w jakim celu zostanie wdrożona, kto będzie jej docelowym użytkownikiem?

Aplikacja miałaby w pierwszej kolejności stanowić rozwiązanie dla klientów Nanobiome – narzędzie, które umożliwi im dostęp do wyników w dowolnym miejscu, ich intuicyjne przeglądanie; będzie wspierało w poprawie nawyków sprzyjających dobrej kondycji mikrobioty jelitowej, ale także zbierałoby aktualną wiedzę o mikrobiomie.

Pierwszym pomysłem było nawiązanie partnerstwa z ekspertem w tej dziedzinie. Stąd badamy rynek i poszukujemy partnerów z doświadczeniem w budowaniu tego rodzaju narzędzi.

 1. Jakie są perspektywy sprzedaży Nanobiome?
  Jaki procent przychodów w q4 stanowi produkt Nanobiome? Czy widać w q1/22 wzrost rentowności tego produktu? 

Faza wprowadzenia produktu wiąże się z niską rentownością produktu. Jest to naturalna prawidłowość rynkowa. Dlatego bardzo istotne są nakłady na budowanie świadomości produktu. Rynek badań mikrobioty w Polsce również raczkuje, więc nie spodziewamy się w tym roku istotnego udziału procentowego marki Nanobiome w przychodach. Warto zwrócić uwagę, że wprowadziliśmy na rynek unikatowy produkt, mało znany w Polsce. Dlatego też w naturalnej konsekwencji jego rozwoju, musimy równolegle budować w naszym otoczeniu nowe kompetencje wśród lekarzy, dietetyków i specjalistów od zdrowego stylu życia, a to wymaga czasu.

PROGRAM MOTYWACYJNY

 1. Czy w tym momencie prowadzą Państwo jakiś programach motywacyjnych dla pracowników? Czy planowany jest wzrost zatrudnienia i poszerzenia zespołów badawczych?

Program motywacyjny dla pracowników mających kluczowe znaczenie dla rozwoju spółki ma być przedmiotem nadchodzącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proces rekrutacji jest w genXone ciągły, zwłaszcza w obszarach wysokospecjalistycznych, tj. bioinformatyka i specjaliści analiz genetycznych. Dostęp do pracowników jest ograniczony, a kompetencje unikatowe. genXone skupia specjalistów także z innych dziedzin, a ponieważ branża, w której spółka działa, jest raczej skomplikowana, Spółce zależy na utrzymaniu dotychczasowego zespołu przy jednoczesnym konsekwentnym jego rozwijaniu.

PRZYSZŁOŚĆ

 1. Jakie są cele biznesowe oraz prognozy osiągnięcia przychodów/zysków na 2022?

Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Cele biznesowe na ten rok to m.in.:

1.      wejście na nowy rynek i opracowanie narzędzi jemu dedykowanym (charakter rynku musi pozostać na razie tajemnicą);

2.      rozwój produktu Nanobiome – zarówno doskonalenie narzędzi jak i budowa rynku badań mikrobioty;

3.      dostarczanie nowych rozwiązań, które będą użyteczne dla stacji sanitarno-epidemiologicznych;

4.      rozwój sprzedaży zagranicznej;

5.      wdrożenie systemu jakości ISO 9000 stanowiącego potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług.

Proszę mieć na uwadze, że wymienione cele mają charakter ogólny. Cele stawiane przed zespołem genXone mają wymiar znacznie bardziej precyzyjny.

 1. Jakie widzą Państwa główne wyzwania oraz ryzyka jakie musicie podjąć w 2022?

Obecny rok będzie bardzo trudny dla gospodarki. Wysoki poziom inflacji i implikacje wojny na Ukrainie: galopujące ceny surowców, napływ uchodźców, koncentracja na bieżącym wsparciu ofiarom wojny wpłynie na kondycję finansową naszych kontrahentów oraz Klientów. Pacjenci będą rezygnować z badań profilaktycznych w celu ochrony budżetu gospodarstwa domowego. Będzie to okoliczność utrudniająca budowanie rynku.

Ciekawą sytuacją dla Spółki jest wzrost znaczenia sekwencjonowania nanoporowego. Z jednej strony to wzrost konkurencji, z drugiej szansa na nowych klientów, którzy mogą potrzebować wsparcia bioinformatycznego lub chcieć zakupić gotowe rozwiązania dedykowane konkretnym problemom.

 1. Czy w tym roku Genxone zamierza otworzyć biuro/laboratorium w Warszawie

Nie, natomiast pozostajemy mobilni i elastyczni, więc odległość od kontrahenta nie ma dla Spółki większego znaczenia.

22.  Czy spółka w ramach rozwoju dokona akwizycji spółek/i zapewniającej jej sprzedaż lub rynek w UE lub PL?

Inwestycja/akwizycja innych spółek jest jedną z opcji rozważaną przez Zarząd genXone S.A. w zakresie pozyskania nowych możliwości technologicznych lub rynkowych. 

GŁÓWNY RYNEK

23.  Kiedy planują Państwo przejście na rynek główny GPW? / Czy spolka ma plany na przejście na główny rynek warszawskiej giełdy?  / Czy spółka ma pomysł jak “przyciągnąć większy kapitał/inwestorów”, czy przejdzie na główny rynek GPW?

Decyzja o przejściu na główny rynek GPW leży w gestii największy akcjonariuszy Spółki i jest rozważana. Natomiast jak dotąd nie zostały podjęte działania zmierzające do przedstawienia takiej propozycji WZA.

24. Czy wezmą państwo udział w czacie inwestorskim organizowanym przez renomowane portale np. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) lub Strefę Inwestorów? 
Fajnie by było jakby pojawili się Państwo na konferencji WallStreet (https://www.wallstreet.org.pl/), przedstawienia się inwestorom indywidualnym i opowiedzenia o produktach. Czy jest na to szansa?

 Pozostajemy otwarci na różne formy komunikacji z inwestorami, także na czaty inwestorskie. Jeśli tylko sytuacja sanitarno-epidemiologiczna pozwoli, będziemy pojawiać się na różnych wydarzeniach. W najbliższym czasie członkowie zespołu genXone pojawią się na konferencji FOOD FORUM w Warszawie 2 kwietnia 2022 roku, aby opowiadać i promować NANOBIOME. Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy.