PROJEKT NANOBIOME

Czy zdradzą Państwo termin zakończenia projektu Nanobiome oraz termin jego komercjalizacji?
Czy projekt Nanobiome ma w najbliższym czasie szansę na komercjalizację?
Projekt Nanobiome nazywany jest strategicznym.  Czy komercjalizacja nastąpi w 2021r?

Zgodnie z zapowiedziami, które w ostatnich dniach pojawiają się w komunikatach spółki, przygotowujemy się do wdrożenia do sprzedaży pierwszej wersji testu jesienią 2021 r. Trzeba jednak pamiętać, że projekt jest rozciągnięty w czasie i w zakładanej obecnie perspektywie czasowej nie wskazujemy terminu zakończenia projektu. Ten projekt otwiera zupełnie nowy, perspektywiczny obszar badawczy, dlatego chcąc w maksymalnie profesjonalny sposób przygotować go do komercjalizacji, nie mogliśmy z oczywistych względów założyć sztywnych ram czasowych. Ale patrząc na obecny stopień jego zaawansowania jesteśmy spokojni o prawidłowy jego rozwój.

 Czy jest wybrany dodatkowy podmiot? (umowa partneringowa).

Nie została podpisana żadna umowa w tym zakresie.

Jaki procent w przychodach jest przewidywany?

Ponieważ mamy tu do czynienia z sytuacją budowania rynku, zdajemy sobie sprawę, że w I fazie bilans finansowy marki może być ujemny. Jest to sytuacja naturalna, dlatego zakładamy generowanie przychodów w pozostałych obszarach działalności – usługi Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, usługi Laboratorium Badań i Rozwoju, działania w ramach projektu sekwencjonowania genomu koronawirusa SARS-CoV-2.

Kiedy nowa strona www.nanobiome.pl

Prace nad stroną trwają. Z uwagi na złożoność procesu, który prowadzi do wydania wyniku, musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych. W ramach projektu chcemy dostarczyć też pokaźną dawkę wiedzy na temat mikrobioty, co również wymaga czasu. Strona pojawi się na pewno wraz z dostępną dla klientów indywidualnych wersją testu.

PROJEKT SEKWENCJONOWANIA SARS-COV-2

1. Na początku marca poinformowali Państwo o realizacji w dwa tygodnie 30% z rocznej puli projektu dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Minęło kolejnych 6 tygodni. Czy obecnie pula została już wyczerpana? Jakie są szanse na jej zwiększenie? Czy jest w ogóle takie zapotrzebowanie na obecnym etapie pandemii?

Celem projektu prowadzonego przez MCB UJ jest monitorowanie zmienności koronawirusa, a zatem w przypadku zmniejszonej liczby zakażeń prowadzenie sekwencjonowań jest jak najbardziej wskazane, aby w porę wychwycić potencjalnie niebezpieczną mutację i wprowadzić konieczne regulacje.  

2. Zalecenie co do sekwencjonowania wirusa wydawane przez UE i HERA są na poziomie 5-10%. Na jakim poziomie jest sekwencjonowanie genomu SARS-CoV-2 w Polsce i czy docelowo osiągniemy 10%?

Nasza spółka nie prowadzi statystyk w tym obszarze. Jednak jest to dobra okazja, aby nadmienić, że do sekwencjonowania kierowane są próbki, w których w badaniu Real Time PCR została stwierdzona obecność wirusa, a co więcej ta ilość musi być dość znaczna. W praktyce oznacza to, że procent „pozytywnych” próbek kwalifikowanych do sekwencjonowania jest stosunkowo niski, zwłaszcza w przypadku wysokiej dziennej liczbie zakażeń.

3. Czy testy wykrywające poszczególne mutacje będą miały wpływ na poziom sekwencjonowania genomu wirusa SARS-CoV-2?

Testy wykrywające poszczególne mutacje świetnie sprawdzą się w tzw. badaniach przesiewowych, tzn. jeśli pojawi się kolejna fala pandemii i liczba zachorowań będzie gwałtownie rosnąć. Testy takie mogą dostarczyć wiedzy, jak rozprzestrzenia się konkretny wariant i czy w danym przypadku mamy do czynienie z wariantem istotnym, dzięki czemu pacjenci mogą dowiedzieć się więcej na temat swojej choroby.

Testy te nie mogą zastąpić sekwencjonowania, gdyż tylko sekwencjonowanie precyzyjnie określa wariant i tylko w ten sposób możliwe jest odkrycie nowych mutacji i określenie frekwencji występowania wszystkich wariantów w populacji.

4. Czy mógłbym prosić o przybliżone dane przepustowości Państwa laboratorium? Ile dziennie WES i WGS jest w stanie wykonać Państwa spółka? Czy mogą Państwo udostępnić widełki cenowe takiego sekwencjonowania?

Nasze laboratorium Badań i Rozwoju dysponuje kilkoma sekwenatorami, które umożliwiają dywersyfikację zadań. Ponieważ tego typu analizy laboratoryjne są niezwykle zróżnicowane i wiele zmiennych wpływa na ostateczny koszt, np. izolacja materiału genetycznego, sam cel sekwencjonowania czy zakres analizy bioinformatycznej, nie ma widełek, które precyzują koszty sekwencjonowania nanoporowego. Sekwencjonowanie genomu w przypadku SARS-CoV-2 jest w naszym laboratorium usługą rutynową, w związku z tym laboratorium może zsekwencjonować obecnie ponad 1000 próbek w ciągu tygodnia; w przypadku sekwencjonowań obejmujących środowisko bakterii (np. w ramach projektu Nanobiome) możemy obecnie wykonywać 100 – 150 analiz tygodniowo.

5. Czy współpraca z Seegene w ramach walidacji i sprzedaży testów może przerodzić się w coś większego? Mam na myśli zaangażowanie kapitałowe?

Na tym etapie nie rozważamy takich możliwości. Warto podkreślić, że sam fakt wybrania nas przez Seegene jako profesjonalnego partnera do walidacji nowych produktów tej firmy, świadczy o naszych wysokich kompetencjach i szczególnej jakości naszej pracy.

PRODUKTY

1. Kiedy przewidywane jest zakończenie projektu “przygotowania gotowych produktów do wykorzystania w technologii sekwencjonowania nanoporowego”?  Czy jest zainteresowanie takim produktem w placówkach Sanepid/ innych laboratoriach? Czy będzie on kierowany do sieci Diagnostyka?
Czy finalny produkt będzie produkowany bezpośrednio przez genXone czy też zlecany podmiotom zewnętrznym? Czy produkt będzie kierowany na rynek polski czy również międzynarodowy?

Tworzenie gotowych produktów do wykorzystania w technologii sekwencjonowania nanoporowego to jeden z celów strategicznych spółki genXone. Mamy na tym polu pierwsze osiągniecia – z flagowym olsztyńskim Sanepidem na czele. Umowa pilotażowa w Olsztynie pokazała innym stacjom epidemiologicznym, że można w relatywnie prosty sposób wyposażyć laboratoria w najbardziej innowacyjne rozwiązania. Tym bardziej, że sekwencjonowanie genomu koronawirusa to tylko ułamek możliwości, jak można wykorzystać technologię nanoporową w badaniach epidemiologicznych. Dlatego patrząc na ten obszar projektowo – są to zadania długoterminowe, obejmujące wiele obszarów i będą rozpisywane na mniejsze zadania.

Sieć Diagnostyka jest na razie naszym zleceniodawcą, co satysfakcjonuje obie strony. Jeśli będzie zainteresowanie doposażeniem laboratoriów Diagnostyki w sekwenatory ONT, na pewno chętnie usiądziemy do rozmów.

2. Czy tworzone przez Was produkty wykorzystujące technologię nanoporową będą otrzymywać wsparcie np. marketingowe od Oxford Nanopore. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z Oxford Nanopore i obserwujemy duże zadowolenie z ich strony wzajemnymi relacjami Patrząc obiektywnie możliwości wsparcia ze strony brytyjskiego podmiotu są niewielkie, ale te, na których nam zależy najbardziej – dobre relacje, otwartość na nowe formy współpracy czy bieżące wsparcie techniczne są realizowane w stopniu zadowalającym.

PROJEKTY RZĄDOWE

1. ABM zamierza przekazać 300 mln na wdrożenie technologii RNA w Polsce.
Czy technologia nanoporowa i oferowane sekwencjonowanie RNA ma tu zastosowanie? Jeśli tak to jakie ma przewagi nad konkurencyjnymi technologiami?  Czy spodziewacie się udziału / współpracy przy realizacji tego ambitnego projektu?
Czy genXone, będzie się ubiegać o granty w ramach rządowego programu badań w zakresie biologii molekularnej, o wartości 300 mln zł, zapowiadanego ostatnio przez premiera?

Konkurs na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA organizowany przez ABM kierowany jest dla twórców leków. Nie widzimy przestrzeni dla naszej spółki w tym programie.

AKCJONARIUSZE

  1. Czy spółka planuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w tym roku?

Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok.2.

2. Czy Diagnostyka zamierza zwiększyć zaangażowanie kapitałowe?

Nie posiadamy informacji w tym zakresie, z wyjątkiem oficjalnie przekazywanych informacji, które spółka niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej w komunikatach.

3. Oprócz Diagnostyka Sp. z o.o. w akcjonariacie jest Medcamp S.A. Czy Medcamp S.A ma aktywny wpływ na strategię spółki?

Strategia spółki tworzona jest przez zespół spółki pod przewodnictwem Zarządu i przy konsultacjach z podmiotami zewnętrznymi.

4. Dlaczego wycena rynkowa Spółki mimo relatywnie dobrych wyników finansowych jak na tak młody biotech jest tak niska? Myślę że to pytanie nurtuje wielu obecnych mniejszościowych akcjonariuszy gdyż zachowanie kursu Spółki na tle jej wyników finansowych i prowadzonych projektów jest niezrozumiałe.

Z punktu widzenia zachowań rynku wycena spółek oddaje podejście inwestorów do waloru w danym momencie. W przypadku naszej spółki podzielamy stanowisko, że nasze mocne fundamenty nie znajdują potwierdzenia w obecnej wycenie. Jednak inwestorzy kierują się wieloma czynnikami, a na pewno to, że jesteśmy jeszcze bardzo młodą spółką przez niektórych inwestorów może być traktowane, jako swoisty element ryzyka. Zadaniem Zarządu jest takie prowadzenie procesów zarządczych, aby realizowana była skutecznie strategia spółki i to ma miejsce. Wyniki finansowe potwierdzają, że zakładane plany rozwojowe są realizowane.    

5. Dlaczego tak świetnie prosperującą spółka biotechnologiczna z tak zaawansowaną technologią i świetnymi wynikami finansowymi pozwala sobie na tak niską wycenę rynkową? I dlaczego niewiele robi żeby poprawić relacje inwestorskie. Od kilku tygodni zainteresowanie spółką przez nowych inwestorów jest znikome a obecni akcjonariusze opuszczają spółkę choćby z faktu bardzo bliskiej płynności i obrotach.

Spółka prowadzi stałą narrację z Akcjonariuszami. Nasze Relacje Inwestorskie zostały dobrze ocenione przez GPW.  Strategia przyjęta przez Spółkę jest konsekwentnie realizowana. Rozumiemy, że jako relatywnie młoda spółka oferująca rozwiązania w innowacyjnej, nowatorskiej technologii powinniśmy stale podkreślać swoją wartość i wyjaśniać specyfikę biznesu, i to czynimy na bieżąco. Zaufanie dużych Akcjonariuszy oraz naszych partnerów powinno dawać jasny sygnał, że genXone będzie się rozwijać i zwiększać dostępność badań genetycznych. Nasza misja pozostaje aktualna i to ona nadaje kierunek naszym działaniom. Nie dostrzegamy w odniesieniu do spółki niczego niestandardowego czy dziwnego w zachowaniu inwestorów.

WYNIKI FINANSOWE

1. Czy wynik z 2020r będzie powtórzony?
Czy są realne czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na taką prognozę?

Zarząd spółki nie przedstawia prognoz. Dokładamy wszelkich starań, aby wyniki systematycznie rosły.   Jest formalnym obowiązkiem zarządzających takie kierowanie spółką, aby ta się rozwijała i dawała wartość dodaną akcjonariuszom. Oczywiście nie jest tajemnicą, że duża część przychodów spółki w roku 2020 wynikała z ogromnego zapotrzebowania na testowanie, co, naszym zdaniem, już się w takim wymiarze raczej nie powtórzy. Między innymi z uwagi na fakt tak dużej populacji już zaszczepionych Polaków. Natomiast bieżące testowanie odbywa się na zadowalającym z punktu widzenia finansowego poziomie. Zwiększa się bowiem wolumen badań „nie-covidowych”. Stale zwiększamy zaangażowanie działu Badań i Rozwoju w budowaniu przychodów. Dziś trudno jest wskazać z pełną odpowiedzialnością jakiś potencjalnie najbardziej prawdopodobny czynnik, który miałby wymiernie negatywny wpływ na tegoroczne wyniki.  

2. Jaki udział w zysku za (Q1) stanowiły wpływy z sekwencjonowania a jaki z wykonanych testów na obecność SARS-CoV-2?

Jak informowaliśmy w raporcie kwartalnym: „Pomimo tego, że pierwsze przychody z tytułu tych projektów pojawiły się dopiero pod koniec pierwszego kwartału, to łącznie wyniosły one ponad 570 tysięcy złotych, co stanowi przeszło 10% przychodów osiągniętych przez Spółkę w pierwszym kwartale br. Wartym podkreślenia jest również fakt, że wspomniana kwota przychodów jest ponad 4-krotnie większa niż łączne przychody Emitenta za pierwszy kwartał minionego roku.”

Wpływy z sekwencjonowania sukcesywnie rosną i stanowią obecnie bardzo istotną część dochodu spółki. O szczegółach będziemy informować w raporcie okresowym za II kwartał 2021 r.

INWESTYCJE

1. Czy w bieżącym roku spółka planuje jakieś inwestycje z wypracowanego w 2020r zysku?

Proces inwestycyjny trwa nieprzerwanie, z różnym nasileniem strumienia wydatków w zależności od okresu. Proces inwestycyjny dotyczy zarówno rozwoju bazy laboratoryjno-badawczej, tworzenia programów informatycznych i budowy baz danych, jak i przygotowywania pakietów badawczych niezbędnych dla upowszechniania metody badania zmienności koronawirusa np. przez placówki Inspekcji Sanitarnej. 

2. W kasie i rachunkach spółki jest ponad 8 mln.
Dywidendy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie planujecie.
W związku z tym na co będą przeznaczone zgromadzone środki? Czy planowane są większe inwestycje w tym roku?

Zarząd rekomenduje WZA wypłacenie dywidendy. Najważniejszymi inwestycjami pozostają te związane z infrastrukturą laboratoryjną oraz informatyczną potrzebną do realizacji badań oraz do gromadzenia danych.

TECHNOLOGIA

1. Na stronie Narodowego Instytutu Onkologii w piśmie z dnia 15.12.2020 do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy świadczenia usługi przygotowania metagenomicznych bibliotek genomowych i sekwencjonowania następnej generacji.
W wyjaśnieniu piszą, że : … wewnętrzna walidacja technologii jak i publikacje naukowe wskazują, że jest to technika ciągle wymagająca walidacji w aplikacjach metagenomicznych, ponadto jest szczególnie pracochłonna w przypadku analiz próbek stolca […]
link: https://przetargi.pib-nio.pl/pliki/DZP-COI_przetarg_nr_2378_PN-240_20_JS%20Wyjasnienia%20tresci%20SIWZ.pdf
Czy coś się zmieniło w tym temacie. Czy ograniczenia o których pisze instytut wynikają z “młodej” technologii czy są jej faktycznym ograniczeniem którego walidacje, oprogramowanie i inne rozwiązania nie usuną.

Największym ograniczeniem nowej technologii jest niska świadomość możliwości, jakie niesie. Kluczem do skutecznego wykorzystywania technologii nanoporowej są ludzie – naukowcy, którzy potrafią dopracować protokoły, zaprojektować nowe rozwiązania – są twórczy i dociekliwi. Nie jest dla nas zaskoczeniem ostrożne czy sceptyczne podejście różnych środowisk, ponieważ jest historycznie potwierdzona prawidłowość, że nowatorskie programy czy technologie muszą się upowszechniać w przestrzeni społecznej. I ten proces ich poznawania, akceptacji i wdrażania wymaga czasu. Poza tym, towarzyszą temu okresowi naturalnie przypisane do niego prace udoskonalające i adaptacyjne danego badania czy technologii, w czym aktywnie bierzemy udział


2. Genomed na swojej stronie podaje:
W ostatnich latach, do realizacji nowych badań i projektów, opartych na technologii NGS, zakupione zostały sekwenatory Ion Proton (Thermo Fisher) oraz testowany jest system tzw. trzeciej generacji, oparty na nanoporach – Minion (Oxford Nanopore) […]
link: http://www.genomed.pl/index.php/pl/technologia?
Czy Genomed S.A. może używać technologii nanoporowej w takim samym zakresie jak GenXone S.A.?  

genXone jest jedynym w Polsce certyfikowanym partnerem Oxford Nanopore Technologies, co umożliwia nam świadczenie usług komercyjnych.  Wszystkie podmioty posiadające najmniejsze sekwenatory typu MinION mogą wykorzystywać je jedynie w działalności naukowej. Sprzedaż badań bez certyfikacji ONT jest niedopuszczalne i nieetyczne.

ZATRUDNIENIE

Czy planujecie podnieść zatrudnienie w II połowie 2021?
Jeśli tak to jakich specjalistów będziecie potrzebować do pracy?

Nasz zespół działa efektywnie, więc takich planów nie ma. Natomiast na bieżąco monitorujemy sytuację i jeśli będziemy widzieć konieczność rozbudowy zespołu, z pewnością to zrobimy. Obecnie skupiamy się na kształceniu młodzieży – w okresie wakacyjnym przyjmiemy na praktyki dwie   studentki bioinformatyki.

Na stronie www w zakładce kariera od dłuższego czasu jest ogłoszenie, że szukacie bioinformatyka. To że tak długo ogłoszenie jest aktywne oznacza, że nie możecie znaleźć czy potrzebujecie tak wielu?

Bioinformatyka to nadal awangardowa dziedzina w Polsce. W obszarach biotechnologii to właśnie oni, obok diagnostów laboratoryjnych, są cennymi i poszukiwanymi pracownikami. Kompetencje bioinformatyków są trudno zastępowalne, dlatego jesteśmy otwarci na nowych kandydatów i dlatego rekrutację w tym zakresie prowadzimy w sposób ciągły.