genXone będzie rozszerzał ofertę badań pod kątem medycyny spersonalizowanej

Biotechnologiczna spółka genXone będzie w 2023 roku rozszerzać ofertę unikatowych badań dedykowanych medycynie spersonalizowanej czyli nastawionej na precyzyjne diagnozowanie problemów zdrowotnych indywidualnych pacjentów. Spółka już w styczniu wprowadziła do oferty kolejne badania, tym razem dotyczące wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Od lutego dostępne jest nowe badanie, wykrywające 9 patogenów przenoszonych przez kleszcze. W planach na 2023 rok jest współpraca z zagranicznymi partnerami w opracowaniu testów przesiewowych na kilka chorób cywilizacyjnych. 

Spółka aktywnie reaguje na zmiany w otoczeniu rynkowym i branży biotechnologicznej wykorzystując swoje kompetencje w sekwencjonowaniu nanoporowym. Specjaliści z genXone włączyli się w światowy trend biotechnologiczny polegający na rozwoju medycyny spersonalizowanej. To diametralna zmiana w diagnostyce pacjentów, która bierze pod uwagę przede wszystkim indywidualne aspekty związane ze zdrowiem danej osoby. Dopiero dzięki sprecyzowanym parametrom oceny stanu zdrowia konkretnej osoby, można opracować dla niej właściwą strategię leczenia, która przyniesie najlepsze skutki. Spółka prowadzi rozmowy z krajowymi i zagranicznymi partnerami w celu rozszerzania kompetencji badawczych i wspólnego prowadzenia nowych projektów.  

– Dobrze rokujące na przyszłość są nasze kontakty z zagranicznymi firmami biotechnologicznymi.  Pragniemy wykorzystać naszą wiedzę, którą pozyskujemy w ramach analiz mikrobioty jelitowej. ej. Pracujemy nad tym, aby przekładać te informacje na praktyczne rozwiązania skierowane bezpośrednio do pacjentów. Rozmowy z zagranicznymi partnerami dotyczą wymiany wzajemnych kompetencji i wykorzystania ich we wspólnym projekcie, który przyniesie obustronne korzyści. Skupiamy się na badaniach związanych z chorobami cywilizacyjnymi w takim zakresie, aby dogłębnie poznać genetyczne podstawy ich występowania u danej osoby i w efekcie móc te zaburzenia eliminować u niej i w kolejnych populacjach. Zakładamy, że jeśli wszystko będzie przebiegać planowo, to w tym roku będziemy mogli poinformować o konkretnych nowych wspólnych rozwiązaniach – powiedział Michał Kaszuba, prezes genXone.

Z duńską firmą Metaceutic, spółka planuje zbudować europejską bazę danych o mikrobiocie jelitowej . Celem jest wypracowanie metody praktycznego wykorzystywania informacji o mikrobiocie człowieka, aby uniknąć zagrożeń generowanych przez zachodni tryb życia oraz zwyczaje żywieniowe. Pozyskana w ten sposób wiedza pozwoli przeciwdziałać i zapobiegać, czyli dostosować prewencyjnie schemat żywienia do potrzeb danego organizmu. Dzisiaj nadal wiele chorób nie ma zdiagnozowanych rzeczywistych przyczyn.  Wiedza zdobyta dzięki projektowi badania mikrobioty pozwoli częściowo odpowiedzieć na pytania, jaką dietę i przyzwyczajenia żywieniowe stosować, aby przynieść docelowo długofalową pomoc chorym pacjentom. genXone współpracuje też z duńską firmą gMendel Aps nad rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem tzw. chorobom rzadkim. Projekt pilotażowy został stworzony w zeszłym roku. Prace dotyczyły tzw. testu Klinefeltera, który wykorzystuje możliwości sekwencjonowania w technologii nanoporowej.. Spółki rozmawiają o dalszej współpracy. W perspektywie jest stworzenie kompleksowego testu przesiewowego dostępnego .

Badania mikrobioty cieszą się szczególnym zainteresowaniem spółki genXone. Prowadzony już czwarty rok projekt NANOBIOME stanowi najbardziej aktualny zbiór danych na temat stanu mikrobioty jelitowej Polaków. W ramach projektu Nanobiome, prowadzone są szkolenia, podczas których lekarze, dietetycy i eksperci z dziedziny żywienia otrzymują dodatkową, nową wiedzę w zakresie związku stanu zdrowia osoby z jej trybem życia i stosowaną dietą. W styczniu br. zostało opublikowane „Kompendium NANOBIOME. Praktyczny przewodnik dla dietetyka”. Jest to analityczny materiał naukowy, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje o mikrobiocie, przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób. Jest to istotne narzędzie pracy w gabinetach i poradniach zajmujących się tematyką dietetyki i zdrowego odżywiania.

Spółka od lutego oferuje nowe badanie dotyczące wykrywania 9 patogenów przenoszonych przez kleszcze. Te drobne pajęczaki są niezwykle groźne, bo przenoszą bardzo niebezpieczne dla ludzi i zwierząt choroby, m.in. babeszjozę, boreliozę oraz zapalenie mózgu i anaplazmozę. W oferowanym przez genXone badaniu, stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR. Charakteryzuje się ona wysoką czułością, która już przy niskiej intensywności zakażenia pozwala na identyfikację czynników chorobotwórczych. Wydanie wyniku zajmie jedynie 2 dni robocze, dzięki czemu będzie można szybko zareagować na ewentualną chorobę, której nosicielem byłby kleszcz.