Spółka podsumowała udany 2021 rok

genXone odnotowała ponad 8,7 mln zł zysku netto w 2021 r.. To o ponad 1,6 mln zł więcej niż w 2020 r. Koncentracja na działalności operacyjnej i konsekwentne realizowanie projektów zawartych w strategii rozwoju zapewniły spółce uzyskanie także znacząco wyższych przychodów niż rok wcześniej, który był także bardzo udanym okresem dla wyników spółki. genXone konsekwentnie rozwijała sprzedaż
asnych produktów i usług opartych o sekwencjonowanie nanoporowe, równolegle
prowadząc testy identyfikujące koronawirusa SARS-CoV-2.


Stale dopracowywane procesy zarządcze zapewniły skuteczność w realizacji projektów zawartych w strategii, ale i elastyczne reagowanie na zmieniające się w ciągu roku potrzeby rynku, zwłaszcza w wykonywaniu testów i badań identyfikujących koronawirusa. Spółka dzięki wyodrębnieniu obszarów aktywności i właściwemu zdefiniowaniu ich możliwości rozwojowych zwiększyła przychody z 20,47 mln zł w 2020 r. do poziomu 23,37 mln zł w 2021 r., czyli o niemal 2,9 mln zł. W samym czwartym kwartale 2021 r. przychody wyniosły blisko 9 mln zł. Z działalności operacyjnej w 2021 r. spółka uzyskała ponad 10,65 mln zł, to o ponad 1,8 mln zł więcej niż w 2020 r., kiedy było to ok. 8,83 mln zł. W całym 2021 r. zysk netto wyniósł ponad 8,77 mln zł i był o ponad 1,6 mln zł wyższy niż w 2020 r., kiedy wyniósł ok 7,16 mln zł. Warto podkreślić, że wzrost zysków jest proporcjonalnie wyższy niż wzrost przychodów, zatem spółka poprawiła w 2021 roku swoją rentowność.

Nasz przyjęty zaraz pod debiucie model zarządczy sprawdził się w wymierny sposób w bieżącym i długofalowym kierowaniu spółką. W realiach dynamicznie mutującego koronawirusa rozdzieliliśmy w naszej strukturze ważny obszar związany z testowaniem do czego mamy szczególne kompetencje, z obszarem naukowo-laboratoryjnych aktywności. To przyniosło dywersyfikację strumieni przychodów i tym samym zabezpieczyło nas od strony finansowej w relacji do zmiennego przebiegu pandemii i zróżnicowanego zapotrzebowania na usługi z tym związane. Rok 2021 uznajemy za bardzo udany, bo świadczy o konsekwentnym i wymiernym budowaniu wartości spółki. Dziś stałe przychody osiągamy z różnych obszarów i możemy realizować projekty, mając zabezpieczone finansowanie, lub odpowiednie środki na wspólne przedsięwzięcia z zewnętrznymi partnerami – podkreśla dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Intensywnie rozwija się współpraca ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. W 2021 r. nasi specjaliści umożliwili w ramach umów z wojewódzkimi stacjami Sanepidu w Olsztynie, Rzeszowie i Łodzi prowadzenie tym placówkom badań nad szczepami koronawirusa z wykorzystaniem unikatowej technologii nanoporowej. Wartość umów przekroczyła dwa miliony złotych. W grudniu ub. roku wykonaliśmy usługę wdrożenia protokołu do sekwencjonowania nanoporowego Salmonella dla olsztyńskiego Sanepidu. Umowa obejmuje m.in. opracowanie i dostarczenie protokołu, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników laboratorium oraz dostarczenie przygotowanych odczynników i oprogramowania. Posiadana przez współpracujące z genXone stacje sanitarno-epidemiologiczne baza technologiczna otwiera obecnie ścieżkę do unowocześnienia badań epidemiologicznych w Polsce. genXone rozważa projekt stworzenia wraz z państwowymi instytucjami służby zdrowia nowoczesnego
programu monitorowania zakażeń istotnych z punktu widzenia pozyskiwania informacji do specjalnej bazy danych. W 2021 r. jako jedyny prywatny podmiot spółka uczestniczyła w sekwencjonowaniu genomów wirusa SARS-CoV-2 w ramach ogólnopolskiego programu monitorowania przebiegu pandemii pilotowanego przez Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mamy tę uzasadnioną satysfakcję, że z pozycji młodej spółki debiutującej na giełdzie zaledwie w lecie 2020 r., dziś jesteśmy już docenianym partnerem w obszarze unikatowych i przyszłościowych badań prowadzonych metodą sekwencjonowania nanoporowego. Możliwość zaoferowania państwowym jednostkom badawczym naszego know-how to dla nas nie tylko jedno ze źródeł przychodów, ale to też dzielenie się jedną z najbardziej skutecznych metod badawczych na świecie. Dzięki takiej współpracy rozszerzamy liczbę krajowych podmiotów zdolnych do prowadzenia zaawansowanych badań bakterii i wirusów. – mówi dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.


Spółka nie odstępuje od prowadzenia testowania na obecność koronawirusa. Te działania dały nam zarówno w 2020, jak i w 2021 roku ważny strumień przychodów. Jednak właściwa dywersyfikacja aktywności w strukturze spółki przełożyła się na istotny wzrost sprzedaży także własnych, wysokospecjalistycznych usług sekwencjonowania nanoporowego oraz sprzedaży produktów i licencji. W 2021 r. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły ponad 7,2 mln zł, gdy jeszcze w 2020 r. z tego tytułu niemal nie uzyskiwano żadnych środków.
W całym 2021 roku udział badań diagnostycznych w ogólnych przychodach wyniósł niespełna 55%, usług sekwencjonowania wyniósł 13%, a sprzedaż z tytułu współpracy w oparciu o tworzone przez genXone produkty dała około 32% ogólnych przychodów spółki. Spółka coraz efektywniej wykorzystuje swoją specjalistyczną bazę laboratoryjną i posiadane technologie.
Wypracowana przez oba laboratoria genXone – Laboratorium Diagnostyki Molekularnej i Laboratorium Badań i Rozwoju baza koronawirusa SARS-CoV-2 zapewniła spółce osiągniecie statusu wiarygodnego i renomowanego partnera w procesach ewaluacji testów w kierunku COVID-19. Pierwsza umowa w tym zakresie została podpisana na początku grudnia 2021 roku z Pure Clinical sp. z o.o.. Atutem biznesowym spółki w tym obszarze jest posiadanie bazy zsekwencjonowanych próbek koronawirusa, co umożliwia ocenę testów w procesie walidacji.
Natomiast już w styczniu br. spółka podpisała z duńską firmą gMendel ApS list intencyjny, w którym obaj partnerzy zadeklarowali chęć przyszłej współpracy w zakresie diagnostyki zaburzeń genetycznych. Kooperacja ma doprowadzić do unowocześnienia procesu przeprowadzania badań oraz zwiększenia ich dostępności.


W fazę komercjalizacji wszedł sztandarowy projekt spółki Nanobiome. Uruchomiona została odrębna witryna internetowa (www.nanobiome.pl) umożliwiająca dokonanie zakupu badania oraz przejrzenie raportu wynikowego. Prowadzone są działania mające na celu zwiększenie świadomości marki oraz pozyskania partnerów B2B. Spółka prowadzi kontakty z podmiotami, m. in. z sektora farmacji, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem Nanobiome jako badania oraz narzędzia, które może weryfikować wpływ różnych czynników, leków i prebiotyków na skład mikrobioty jelitowej. Pierwszym podmiotem, który wprowadził już badania mikrobioty Nanobiome do oferty jest portal zdrowegeny.pl. Badanie jest także obecne w ofercie spółki Diagnostyka S.A.
Dzięki zbudowanemu w poprzednich latach skutecznemu modelowi pozyskiwania i lokacji środków finansowych spółka posiada możliwości finansowania zarówno rozwoju segmentu badawczego, jak i szukania nowych możliwości inwestowania, zwłaszcza w obszary dające większe możliwości wykorzystania posiadanej oferty. Takim obszarem potencjalnych inwestycji jest segment IT, który mógłby generować nowe rozwiązania w zakresie aplikacji mobilnych, możliwych do wykorzystania zarówno w projekcie badań Nanobiome, jak i przy innych projektach.

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20210813/spolka-genxone-podsumowala-wyniki-finansowe-za-pierwsze-polrocze-2021-roku

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/kurs-akcji-genxone-odbija-po-wynikach,akcje,294776