Sukces w WSSE Olsztyn oraz nowe rekordy w GISAID

„Tę część projektu pilotażowego zamykamy sukcesem” – potwierdza kierownik działu B+R spółki genXone S.A. Dobre przygotowanie naszego zespołu oraz otwartość zespołu olsztyńskiego Sanepidu dało w efekcie bardzo obiecujące wyniki sekwencjonowania genomu SARS-CoV-2. Dane są obecnie poddawane analizie bioinformatycznej, a odczyty zostaną niezwłocznie umieszczone w bazie GISAID.

W tej międzynarodowej bazie znajdują się już 334 genomy koronawirusa dodane przez zespół genXone, co stanowi ponad 50% wszystkich polskich rekordów. Potwierdzonych zostało 11 przypadków brytyjskiego wariantu SARS-CoV-2.