Ponad 37-procentowy wzrost przychodów spółki genXone w pierwszym kwartale 2022 roku

Informacja prasowa

Biotechnologiczna spółka genXone osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku imponujący, bo ponad 37-procentowy wzrost przychodów. Od stycznia do końca marca br. było to ponad 7,3 mln zł, gdy rok wcześniej było to około 5,3 mln zł. Zysk netto w pierwszym kw. br. wyniósł prawie 2 mln zł i był na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Wypracowana w pierwszym kw. br. EBITDA wyniosła ponad 2,8 mln zł i była wyższa o ponad 9% niż uzyskana w pierwszym kwartale 2021 roku. Spółka, dzięki prowadzonej od dawna dywersyfikacji obszarów swoich aktywności biznesowych wypełniła w pierwszym kwartale lukę w przychodach wynikającą z obniżenia przez NFZ stawek za wykonywanie testów na obecność koronawirusa. Rozszerzyła też współpracę związaną z walidacją testów antygenowych, która kontynuowana jest też w drugim kwartale.

Pierwszy kwartał br. utrzymał wysokie tempo przychodów w relacji do okresu sprzed roku. Spółka wykorzystuje aktywnie swoją bazę laboratoryjną do świadczenia zaawansowanych usług dla podmiotów zewnętrznych. Laboratorium Diagnostyki Molekularnej rozwija od początku roku współpracę z Pure Clinical sp. z.o.o. w zakresie walidacji testów antygenowych. Począwszy jeszcze od grudnia 2021 roku do dziś w ramach współpracy z Pure Clinical zostało zawartych 12 umów, o wartości 925 tys. zł netto. Z tego już w samym 2022 roku – zawarto 11 umów, których wartość wyniosła 825 tys. netto.

Spółka podpisała list intencyjny z duńską firmą gMendel ApS dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych. Rozwiązania dostępne obecnie mają wiele ograniczeń m.in. ze względu na złożoność, czasochłonność, kosztochłonność wykonywanych analiz. Kooperacja ma na celu zwiększenie dostępności takich badań i możliwie wczesnej diagnostyki. W ostatnich dniach pojawiły się pierwsze efekty – firma GMendel ApS uzyskała certyfikat CE-IVD dla platformy Phivea® v1.0.0 opartej na nowatorskiej technologii do przesiewowego wykrywania zespołu Klinefertera u noworodków. genXone brała czynny udział w procesie walidacji tego nowatorskiego narzędzia.

W pierwszym kwartale br. w trzecią fazę rozwoju wszedł kluczowym projekt – NANOBIOME, polegający na badaniu mikrobioty jelitowej. Jej badanie ma ogromną wartość dla kształtowania zdrowego stylu życia. Założeniem projektu NANOBIOME jest dostarczenie kompleksowej wiedzy o mikrobiomie jelitowym oraz docelowo holistycznych rozwiązań mających na celu wspieranie mikrobioty w codziennym działaniu.  Wśród najważniejszych kierunków rozwoju projektu jest rozwinięcie i wprowadzenie nowych elementów bioinformatyki w celu stworzenia dodatkowych ścieżek analizy danych biologicznych powiększających wachlarz możliwości wnioskowania na temat mikrobioty jelitowej, możliwości rozwoju produktu, zakres raportu wynikowego, wykorzystanie aplikacji mobilnych jako narzędzia pomocnego w poprawie stanu mikrobioty.

– Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają skuteczność procesów zarządczych w spółce i stabilność strumieni przychodowych budowanych od początku tego roku. Obok nowych partnerów, dla których wykonujemy prace badawcze, kontynuowana jest współpraca z państwowymi placówkami Sanepidu dotycząca badań nad wirusami, zapoczątkowana jeszcze w ubiegłym roku. Bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale to nie tylko gwarancja kontynuacji rozwoju spółki, ale i dodatkowy argument, uzasadniający naszą decyzję o przeznaczeniu części zysku za 2021 rok na dywidendę. Co bardzo ważne, bez zagrożenia dla potrzeb inwestycyjnych założonych na ten rok. Szukamy szerszej możliwości współpracy z innymi podmiotami i kolejnych aktywności wykorzystujących naszą bazę badawczą, bo to przynosi nam wymierne korzyści finansowe. Warto podkreślić, że skutecznie potrafiliśmy uzupełnić w całościowych przychodach spółki w pierwszym kwartale, wyraźny spadek przychodów z testowania na obecność koronawirusa wynikający z obniżenia przez NFZ stawek. Uprzedzaliśmy już w momencie debiutu na giełdzie, że przychody z wykonywania testów traktujemy wyraźnie jako dodatkowe źródło zysków, a nie jeden ze strategicznych obszarów. Dlatego dzięki konsekwentnej dywersyfikacji sektorów naszej aktywności biznesowej dziś nie mamy z tego powodu istotnych problemów podkreśla dr Michał Kaszuba, prezes zarządu genXone.

Obecnie działalność diagnostyczna w zakresie identyfikacji SARS-CoV-2 prowadzona jest jeszcze w Punkcie Pobrań wymazów w Tarnowie Podgórnym.

Spółka dokonała w pierwszym kwartale br. zmian w Zarządzie. Obecnie składa się on z trzech osób, a rozszerzenie zakresów decyzyjności członków Zarządu wpływa na szybsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji.

Podczas zaplanowanego na 6 czerwca br. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie przedstawiona uchwała dotycząca wypłaty dywidendy 1 zł za akcję za 2021 rok. Zgodę na propozycję Zarządu podzielenia się z akcjonariuszami zyskiem zaaprobowała Rada Nadzorcza. Zarząd genXone już drugi raz chce wypłacić dywidendę. Ta debiutująca niecałe dwa lata temu na Giełdzie spółka, wypłaciła 0,65 zł za akcję właśnie za 2020 rok.   

https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20220513/ponad-37-procentowy-wzrost-przychodow-spolki-genxone-w-pierwszym-kwartale-2022