Wywiad z Prezesem genXone na portalu mzdrowie

Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu z prezesem Michałem Kaszubą. Rozmowa dotyczy wykorzystania nowych technologii w naukach o zdrowiu i życiu (tzw. life-science). Co nam daje wiedza o genach?