Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone wpisane na listę laboratoriów obwodowych COVID-19

Ministerstwo Zdrowia wpisało Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2, zgodnie z ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2020 r., poz. 374.
Oznacza to możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków NFZ. Pierwsze próby do badań trafiły do laboratorium dzięki współpracy z Diagnostyka sp. z o.o.
Obecna przepustowość laboratorium genXone S.A. wynosi około 100 próbek na dobę. Plany rozbudowy zespołu diagnostów pozwolą zwiększyć przepustowość do niemal 300 próbek na dobę.