nowy projekt badawczy

Laboratorium Badań i Rozwoju Spółki genXone SA rozpoczęło prace przygotowawcze dla wdrożenia nowego projektu naukowego polegającego na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS CoV-2 pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów z wykorzystaniem technologii Nanopore, tj. sekwencjonowania NGS w czasie rzeczywistym. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie śledzenie poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów poprzez grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2, monitorowanie źródeł zakażenia oraz opracowanie charakterystyki potencjalnych ścieżek transmisji.