prace nad wprowadzeniem do oferty testów w kierunku COVID-19

Spółka genXone S.A. od kilku tygodni prowadziła intensywne prace mające na celu możliwość wykonywania testów diagnozujących koronawirusa SARS-CoV-2 przy wykorzystaniu metody RT-PCR. Działania obejmowały: doposażenie laboratorium, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, zapoznanie się z wytycznymi i wprowadzenie własnych procedur mających na celu bezpieczeństwo personelu wykonującego badania, zaopatrzenie się w materiały transportowe, umożliwiające bezpieczny transport; rozpoczęcie rekrutacji mającej na celu wzmocnienie zespołu laboratorium.

Ponadto Spółka pracuje nad projektem mobilnego laboratorium, które jako samodzielny budynek, będzie możliwie najbezpieczniejszą pracownią badawczą. Prace zaowocowały m.in. aneksem do umowy z siecią Diagnostyka sp. z o.o., która zdecydowała się na wprowadzenie testów do swojej oferty.

Test wykonywany przez genxone S.A. jest zaprojektowany zgodnie z zaleceniami WHO i umożliwia on wykrywanie 3 genów w pojedynczej reakcji Real-Time PCR: gen E, gen N i genRdRP. Stwarza to możliwość wykrycia wirusów z grupy beta-koronowirusów (gen E) oraz identyfikację wirusa SARS-Cov-2 (gen N i RdRP). Tak zaprojektowany test gwarantuje podwójne potwierdzenie w przypadku zakażenia, jak również zmniejsza ryzyko uzyskania wyników fałszywie negatywnych w przypadku wykrycia tylko jednego targetu dla SARS-Cov-2. Zmniejsza to tym samym ryzyko otrzymania wyników wątpliwych, w przypadku których istnieje konieczność powtórki weryfikującej (powtórnego pobrania i/lub sekwencjonowania).