• Opis badania
  • Charakterystyka infekcji
  • Instrukcja pobrania
  • Wyniki badania

Wykrywanie i identyfikacja materiału genetycznego 7 patogenów:
Cytomegalovirus , Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, Varicella-zoster virus, Haemophilus ducreyi, Chlamydia trachomatis serowar L, Treponema pallidum

W oferowanym badaniu stosowana jest technika multipleks Real-Time PCR. Jest to metoda polegająca na zwiększeniu ilości i wykrywaniu materiału genetycznego patogenów chorobotwórczych. W jednej analizie identyfikowane są cząsteczki kwasów nukleinowych wszystkich badanych w panelu pategoneów, co znacznie skraca czas oczekiwania na wynik. Takie rozwiązanie pozwala na wykrycie koinfekcji, czyli jednoczasowego zakażenia wywołanego przez kilka patogenów. Technika Real-Time PCR charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, umożliwiając identyfikację czynników chorobotwórczych na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, co nie jest możliwe przy zastosowaniu innych standardowych metod diagnostycznych np. mikrobiologicznych czy serologicznych. Tak precyzyjna diagnostyka pozwala na ustalenie diagnozy i właściwego sposobu leczenia pacjenta.
Przeczytaj więcej o metodzie real-time PCR.

Badanym materiałem jest w wymaz z pochwy, cytologia na podłożu płynnym, wymaz z prącia lub wymaz z cewki moczowej.

W zestawie do samodzielnego pobrania materiału biologicznego znajdują się:.
- Instrukcja pobrania materiału,
- Rękawiczki nitrylowe,
- Wymazówki: żeńska oraz męska,
- Probówka pobraniowa,
- Koperta kurierska,
- List przewozowy,
- Formularz zlecenia badania molekularnego.

Zwrotna przesyłka kurierska jest opłacona, a informacje o zamówieniu kuriera zawarte są w zestawie. Próbka materiału biologicznego powinna zostać odesłana w sztywnym pudełku, w tym celu można wykorzystać teczkę genXone. W przypadku zgubienia lub zniszczenia teczki, należy zastąpić ją innym opakowaniem.

 

Certyfikat:

Mikrobiologia kliniczna

Wrzody narządów płciowych to nic innego aniżeli wszelkiego rodzaju rany, wykwity, czy krosty pojawiające się w miejscach intymnych. Mogą występować zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Najczęstszą przyczyną powstawania chorób wrzodowych dróg moczowo-płciowych są kontakty seksualne z zakażoną osobą lub powikłania poinfekcyjne.
Występuje kilka rodzajów owrzodzeń intymnych, jednak każde z ich cechują podobne objawy towarzyszące, mogą być to na przykład: dolegliwości podczas oddawania moczu, ból podczas stosunku płciowego, podwyższona temperatura ciała, ogólne osłabienie i dyskomfort. Dlatego trafne rozpoznanie źródła infekcji jest znacząco utrudnione bez wykonania precyzyjnego badania diagnostycznego.
Oferowany przez genXone test molekularny identyfikuje 7 najczęściej występujących w układzie moczowo-płciowym patogenów, które odpowiedzialne są za powstawanie owrzodzeń narządów płciowych. Są to:

  • Cytomegalia – wywoływana przez wirusa cytomegalii, czyli Cytomegalovirus,
  • Opryszczka narządów płciowych, czy też opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej – którą wywołuje wirus opryszczki pospolitej typu 1 (Herpes simplex virus type 1) lub wirus opryszczki pospolitej typu 2 (Herpes simplex virus type 2),
  • Półpasiec narządów płciowych – wywoływany przez Varicella-zoster virus,
  • Wrzód miękki – wywoływany przez tak zwane pałeczki wrzodu miękkiego, czyli bakterię Haemophilus ducreyi,
  • Ziarnica weneryczna – która jest wynikiem zakażenia bakterią Chlamydia trachomatis,
  • Kiła – wywoływana przez bakterię Treponema pallidum.


Wymienione powyżej patogeny identyfikowane są jednorazowo w tym samym badaniu oraz na podstawie tej samej próbki materiału biologicznego. Wszystkie schorzenia układu moczowo-płciowego są bardzo łatwo przenoszone podczas kontaktu płciowego z zainfekowaną osobą, a nieleczone powodują wysokie ryzyko powikłań, właśnie dlatego tak ważna jest ich precyzyjna diagnostyka. Ułatwia to także wybór odpowiedniego leku, który nie tylko łagodzi objawy infekcji, ale przede wszystkim wycelowany jest bezpośrednio w zidentyfikowany patogen.

Badanym materiałem jest w wymaz z pochwy, cytologia na podłożu płynnym, wymaz z prącia lub wymaz z cewki moczowej.

Instrukcja pobrania wymazu z pochwy:
1. Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
2. Umyj ręce i załóż rękawiczki.
3. Otwórz opakowanie z patyczkiem wymazowym uważając, aby nie dotknąć końcówki wymazówki.
4. Wprowadź żeńską wymazówkę do pochwy na głębokość około 5 cm, a następnie obracając kilkukrotnie wymazówką pocieraj ściany i tylne sklepienie pochwy przez 10-30 sekund.
5. Ostrożnie przenieś wymazówkę do podłoża znajdującego się w probówce. Odłam końcówkę wymazówki (w miejscu zaznaczonym na czerwono) w ten sposób, aby zmieściła się w probówce.
6. Zakręć szczelnie probówkę i wytrząsaj energicznie góra-dół przez około 1 minutę.
7. Zdejmij i wyrzucić rękawiczki, a następnie dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.

Instrukcja pobrania wymazu z dróg moczowo-płciowych męskich:
1. Opisz probówkę imieniem, nazwiskiem i datą pobrania.
2. Umyj ręce i załóż rękawiczki.
3. Otwórz opakowanie z patyczkiem wymazowym uważając, aby nie dotknąć końcówki wymazówki.
4.1. W przypadku pobierania wymazu z prącia: odchyl napletek, a następnie wykonując spiralne ruchy kilkukrotnie pocieraj męską wymazówką rowek zażołędny na całej długości oraz ujście cewki moczowej.
4.2. W przypadku pobierania wymazu z cewki moczowej: wprowadź męską wymazówkę do cewki moczowej na głębokość 2-3 cm, następnie obracaj kilkukrotnie wymazówkę w jednym kierunku, nie krócej niż 10 sekund.
UWAGA: Wybór miejsca pobrania powinien być uzależniony od miejsca występowania objawów zapalnych.
5. Ostrożnie przenieś wymazówkę do podłoża znajdującego się w probówce. Odłam końcówkę wymazówki (w miejscu zaznaczonym na czerwono) w ten sposób, aby zmieściła się w probówce.
6. Zakręć szczelnie probówkę i wytrząsaj energicznie góra-dół przez około 1 minutę.
7. Zdejmij i wyrzucić rękawiczki, a następnie dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.

Probówkę z materiałem umieść w woreczku i zamknij go. Woreczek z probówką oraz wypełnionym i podpisanym formularzem zlecenia badania włóż z powrotem do teczki, a teczkę do dołączonej koperty kurierskiej. Zamów kuriera. Probówkę z pobranym materiałem można przechowywać w temperaturze pokojowej maksymalnie do 5 dni od pobrania.

Czas wykonania badania: do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia materiału do laboratorium

Jak mam policzyć, kiedy wynik będzie gotowy?
Czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych określony jest w dniach roboczych, co oznacza że nie są wliczane soboty, niedziele i dni świąteczne. Czas ten zaczyna biec w dniu dostarczenia próbki do laboratorium.
 
Przykład: Jeśli próbka dociera do laboratorium w środę, w tygodniu nie ma żadnych dni świątecznych, wynik będzie gotowy do odbioru najpóźniej w kolejny piątek.
 
Czy będę czekać dokładnie tyle dni roboczych, ile jest podane powyżej?
Podany czas jest czasem maksymalnym. Możliwe jest, że wynik będzie gotowy do odbioru wcześniej. O dostępności wyniku informujemy drogą mailową.
Na wydłużenie czasu oczekiwania mogą mieć wpływ czynniki niezależne od laboratorium genXone. W takich sytuacjach Pacjent jest informowany o wydłużeniu czasu oczekiwania.
 
Jak mogę odebrać wynik?
Preferowany sposób odbioru wybieramy w formularzu zlecenia badania molekularnego, który będzie dołączony do zamówionego zestawu.

Do wyboru pozostaje:
- wysyłka wyniku drogą pocztową na wskazany w formularzu adres;
- odbiór wyniku online za pośrednictwem platformy wyniki.genxone.eu.
 
Czy mogę otrzymać wynik w innym języku?
Dokumentacja laboratorium jest prowadzona w języku polskim, dlatego wyniki wydawane są w tym języku. Jeśli potrzebna jest dokumentacja w innym języku, zalecamy kontakt z tłumaczem przysięgłym.

 

  • Testy - Infekcje intymne

Owrzodzenia intymne

320,00