Q&A wiosna 2023

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za przesłanie pytań, nie pominęliśmy żadnego, zachowując oryginalny zapis. Zapraszamy do lektury Q&A.

 • 02.2022 pojawił się komunikat nt powiększenia składu Zarządu o nowe stanowiska, w tym o sprzedażowe. Pytanie brzmi. Jaki efekt ma zatrudnienie nowej osoby na takim stanowisku, w wynikach spółki? Mizerny? Żaden? 

Po powiększeniu składu zarządu w lutym 2022 roku o dwie osoby: Agatę Kozioł-Jaworską oraz Jolantę Kołodziejczyk, w marcu 2022 r. nastąpiła rezygnacja innego z członków zarządu – Jakuba Swadźby. Przez krótki czas Zarząd liczył czterech członków. Przez większość roku były to trzy osoby. Skład Zarządu został zatem docelowo w 2022 roku powiększony tylko o jedno stanowisko.

Zmiany w strukturze oraz składzie osobowym zarządu mają charakter długoterminowy. Wiążą się z rozwojem spółki, a co za tym idzie większymi potrzebami w organizacji i zarządzaniu. Są związane z rozbudowywaniem obszarów aktywności oraz rozszerzania relacji ze stałymi i nowymi partnerami biznesowymi. Wprowadzenie nowych osób do zarządu wspomaga efektywne funkcjonowanie wszystkich działów firmy oraz zachowania odpowiednich proporcji zarządczych pomiędzy obszarem badawczym i biznesowym.  

Celem działań zarządu jest długotrwałe powiększanie wartości spółki genXone. Nie jest możliwe wskazanie bezpośredniego wpływu jednego z pracowników na wartość spółki, bądź stworzenie perspektyw do powiększania jej w przyszłości. Na wyniki finansowe wpływ mają wszyscy zatrudnieni w spółce. Z chwilą pojawiania się nowych projektów czy rozwoju spraw w określonych obszarach aktywności spółki, przy takim podziale kompetencji w Zarządzie skuteczniej deleguje się zdania i zarządza ich realizacją. Spółka od początku swojej działalności rozwija się zarówno w obszarze badawczym, jak i w segmencie sprzedaży – oferując odbiorcom systematycznie rozszerzaną ofertę badań i usług.  

 • Dlaczego spółka (genXone) nie informuje o postępach prac i nie chwali się rezultatami współpracy z gMendel, podczas gdy gMendel w swoich materiałach prasowych przygotowanych na konferencję ICHG w Cape Town (22-26 luty 2023) informuje o opracowaniu testów opartych na technologii ONT (Oxford Nanopor Technology), które to zgodnie ze wcześniejszymi informacjami miały powstawać we współpracy z genXone?

W ramach współpracy z gMendel ustalone zostały wstępne zasady wzajemnych relacji biznesowych oraz został przeprowadzony projekt pilotażowy, którego efektem jest pierwszy na świecie certyfikowany test diagnostyczny IVD do screeningu zespołu Klinefeltera. Dla wyjaśnienia – zespół Klinefeltera wiąże się z powstaniem dodatkowego chromosomu X w każdej komórce organizmu męskiego, czego przyczyną jest nieprawidłowe rozdzielenie chromosomów na etapie tworzenia się komórek rozrodczych rodziców. Jest to na razie osiągnięcie na poziomie badawczo-rozwojowym, którego propagowanie w środowisku med-tech było wpisane w plan gMendel. Obecnie trwające negocjacje mają doprowadzić do punktu, w którym będziemy mogli opowiedzieć bardziej precyzyjnie o dalszych krokach.

 • Czy spółka (genXone) dalej negocjuje swój udział i wynagrodzenie za udział w pracach z gMendel nad testami chorób rzadkich? A jeżeli tak, to na kiedy jest planowane zakończenie negocjacji?

Trwające negocjacje są długie i wymagające, bo w założeniach zakładały bardzo duże zaangażowanie genXone. Chcąc podjąć jak najlepsze decyzje, które pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe i stabilność spółki, konieczne jest podpisanie umów precyzujących jasno i wyraźnie zasady współpracy. Spodziewane zakończenie rozmów powinno nastąpić jeszcze w kwietniu.

 • Dlaczego pomimo pięciu miesięcy od podpisania listów intencyjnych z gMendel i Metaceutic spółka genXone nie informuje o stopniu zaawansowania prac, ani o planowanych terminach ukończenia negocjacji, ani o terminach zakończenia projektów (lub etapu projektów), ani o umowach zabezpieczających interes spółki (genXone) i akcjonariuszy w związku ze wspomnianą współpracą i potencjalnym transferem własności intelektualnej (z genXone)?

Zawsze, i wynika to nie tylko z wymogów formalno-prawnych, w każdej umowie musi być właściwie zabezpieczony interes spółki i jej akcjonariuszy. Właśnie tego typu obszar wymaga szczególnej staranności i uwagi, a przez to wiąże się z długim okresem rozmów i negocjacji. Tam gdzie w grę mogłaby wchodzić współpraca związana z wnoszeniem określonych zmaterializowanych wartości majątkowych lub intelektualnych, i to w dodatku przez podmioty funkcjonujące np. w dwóch różnych krajach, uzgodnienie i wycenienie wkładów jest szczególnie trudne oraz czasochłonne. Nie ma niestety jednej formuły czy zasady, która pozwoliłaby określić czas prowadzenia takich rozmów, procedowania czy wreszcie dopełniania urzędowych formalności w relacjach biznesowych.

 • Jestem Państwa akcjonariuszem niemal od dnia debiutu na rynku GPW. Jestem nastawiony na wieloletnią inwestycję powiązaną z korzyściami płynącymi z dywidendy.  Z przykrością obserwujemy od dwóch lat nieustanny trend spadkowy. Jak Państwo odniosą się do obecnej wyceny kursu za akcję?

Unikamy, wzorem innych spółek, od początku naszego wejścia na rynek kapitałowy analizowania kursu. Jednak i my widzimy, że sytuacja na warszawskim parkiecie zwłaszcza w ostatnich miesiącach jest bardzo zmienna. Są podmioty wyceniane, w sposób naszym zdaniem daleki od realnej wyceny ich fundamentów. Nie dotyczy to tylko spółek na NewConnect, ale również całego szerokiego rynku. Nie da się też nie zauważyć niesprzyjających warunków makroekonomicznych i ich konsekwencji, również wpływu na wyceny giełdowe i tak bardzo zmienne zachowania inwestorów.

Z naszej strony dokładamy wszelkim starań, aby zwiększać wartość spółki genXone i jej perspektyw w długim okresie. Skupiamy się na działalności biznesowej i rozwoju, tak aby zabezpieczać środki na działalność i inwestycje.

 • Jak odniosą się Państwo do informacji na temat “dodatkowej” spółki NewLab Systems Sp. z o.o. z zarejestrowaną siedzibą identyczną jak GenXone?

Informacja o spółce NewLab Systems sp. z o.o. nie powinna być zaskoczeniem dla Akcjonariuszy genXone.  Spółka ta o numerze KRS 0000377298 ma dłuższą historię niż genXone, można ją z powodzeniem sprawdzić w Rejestrze. Spółki mieszczą się w tym samym budynku i pozostają w stałej współpracy: NewLab Systems jest dostawcą odczynników do badań diagnostycznych realizowanych przez genXone. Wspólnie w 2020 roku uruchomiliśmy Mobilny Pawilon Laboratoryjny, o czym informowaliśmy m.in. w raporcie bieżącym ESPI 20/2020. Współpraca spółek jest przejrzysta i przebiega bez zakłóceń.

 • Ostatnie pytanie czy spółka może w tym roku nawiązać współpracę z zagranicznym podmiotem na tle europejskim lub USA?

Spółka stale prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami bądź klientami z całego świata. Tak, jak już wspominaliśmy nie ograniczamy się do rynku polskiego. O wszelkich nawiązanych współpracach lub podpisanych listach intencyjnych informujemy i będziemy informować poprzez publikację raportów bieżących. My, jako aktywna spółka biotechnologiczna widzimy ogromny potencjał w rynku amerykańskim, który jest dziś liderem w rozwoju zaawansowanych projektów biotechnologicznych. Stąd planujemy obecność na BioConvention w Bostonie, aby przekonać się o potencjale tamtejszego rynku już na miejscu. Jesteśmy zainteresowani każdymi potencjalnymi projektami, które pozwalałyby wykorzystać nasze atuty dla rozwoju spółki.

Prototyp rozwiązania został opracowany w ramach projektu NCBiR. W momencie, w którym miało zacząć się testowanie w warunkach szpitalnych, wybuchła pandemia i niemożliwe stało się wprowadzenie na oddziały przedstawicieli naszej firmy, aby minimalizować dodatkowe ryzyko. Centrum przychyliło się do naszego wniosku, uznając projekt za zakończony z gotowym prototypem. Mamy nadzieję powrócić do tematu diagnostyki ran pooperacyjnych w sprzyjających warunkach.

 • Dlaczego spółka i prezes nadal odwołują się do sekwencjonowania Sars Cov2, skoro jest to już raczej temat przeszły, a jego występowanie i wpływ na wyniki powinno się raczej traktować jako anomalię. Czy spółka spodziewa się kolejnej fali zysków związanych z tym zagadnieniem?

Baza danych i wiedza pozyskana dzięki sekwencjonowaniu SARS-CoV-2 to niezbędny materiał, który nadal jest wykorzystywany w badaniach. Współprace nawiązane z lokalnymi instytucjami nie skończyły się wraz z końcem pandemii. Wraz z zakończeniem testowania klientów indywidualnych strumienie przychodów w tym zakresie zmniejszyły się, jednak nadal pozostają częścią naszych przychodów.

 • Dlaczego fizyczny oddział spółki został otwarty w tak mało znaczącej miejscowości, z daleka od istotnej “cywilizacji”?

Na wybór Przeźmierowa na miejsce Punktu Pobrań miało wpływ wiele czynników, z których najważniejsze są: mapa konkurencyjności aglomeracji poznańskiej, koszty prowadzenia działalności, elastyczność w godzinach dostępności dla pacjentów oraz dogodny dojazd.

 • Co dalej z programem motywacyjnym, bo spółka raczej nie zrealizowała jego założeń.

Program obejmował dwa lata i jest kontynuowany.

 • Kiedy spodziewacie się Państwo istotnej monetyzacji projektu Nanobiome, ponieważ konkurencja rośnie, w radio słyszalne są reklamy konkurencyjnego rozwiązania. Pomimo obietnic, nie widać promocji wśród Youtuberów, dietetyków.

Projekt jest już w fazie monetyzacji.  Cieszy nas wzrost konkurencji, bo oznacza to wzrost świadomości i w konsekwencji rozwój rynku. Jesteśmy przekonani, że badanie NANOBIOME wyprzedza konkurencję nie tylko czasowo, ale także wartościowo. Prowadzenie działań na „raczkującym” rynku jest niezwykle kosztochłonne i wymaga ogromnego zaangażowania, które nie przekłada się w sposób bezpośredni na przychody. Widzimy rosnące zainteresowanie badaniami mikrobioty oraz praktycznego wnioskowania na ich podstawie. Nawiązana została współpraca z dwoma znanymi dietetyczkami – dr Hanną Stolińską i panią Mileną Nosek. Cyklicznie ukazują się nowe odcinki podcastu „Przy mikrofonie o mikrobiocie”, trwa ciągła promocja w mediach społecznościowych.

 • Spółka ma podpisane listy intencyjne w sprawie istotnych dla akcjonariuszy projektów, wiadomo jednak, że listy intencyjne nie są szczególnie zobowiązujące i mogą się nie zrealizować. Jakie są ryzyka, że współpraca nie dojdzie do skutku, bądź też czy taka bliska współpraca już w tym momencie trwa?

Spółka systematycznie komunikuje o prowadzonych aktywnościach lub zdarzeniach w trakcie realizacji projektu, które wymagają raportowania. Szereg projektów ma swoje zróżnicowane fazy, generujące mniej lub więcej nowych elementów, niektóre wymagają odpowiedniego, dłuższego czasu jeszcze na etapie wstępnej analizy, zanim można będzie przejść do kolejnej. Mamy kilka projektów dotyczących zagranicznej współpracy, co dodatkowo powoduje, że dłużej trwa faza wstępna, gdyż obie strony muszą zdefiniować swoje biznesy także według kryteriów formalno-prawnych i branżowych obowiązujących na danym rynku, np. w Polsce i Danii. Zmienność wielu czynników w otoczeniu makro na rynku europejskim zwłaszcza w 2022 i tym roku, także determinuje czas i tempo prowadzenia kontaktów oraz osiągania konkretnych etapów współpracy.    

 • Jak wygląda współpraca ze spółką Diagnostyka, poprzednia umowa wygasła, a w ESPI nie poinformowano o jej przedłużeniu.

Umowa ze spółką Diagnostyka zawarta jest na czas nieokreślony. Jeśli pojawią się okoliczności istotnie zmieniające zasady współpracy, z pewnością będziemy informować o tym stosownym raportem ESPI.

 • Jakie nadzieje spółka wiąże z Pure Clinical, nic nie wskazuje, żeby był to szczególnie prężny i innowacyjny podmiot.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z Pure Clinical, bo to otwiera zarówno nowe możliwości naszej aktywności, jak i pracę dla tego partnera wykorzystującą naszą nowoczesną bazę laboratoryjną. W tym przypadku, także ze względu na specyfikę prowadzonych prac naukowo-badawczych przebiegają one w ściśle określonym tempie i zgodnie z założeniami, uzgodnionymi z klientem.    

 • Spółka obiecywała, że w 2022 roku nastąpi przesunięcie dochodów z sekwencjonowania SarsCov2 na inne źródła, okazuje się, że póki co przesunięto je na brak dochodów, czy w najbliższym czasie uda się utrzymać pozytywny bilans finansowy spółki?

Na wyniki spółki składają się przychody z różnych obszarów aktywności. Rzeczywiście w okresie pandemii nasze przychody z sekwencjonowania wirusa były szczególnie wysokie, na co zwracaliśmy uwagę w komunikacji z inwestorami. I podkreślaliśmy też, że ich wielkość jest okresowym zjawiskiem i po okresie pandemii stanowić mogą tylko niewielką część przychodów. Spółka, bazując na posiadanej technologii sekwencjonowania nanoporowego prowadzi obecnie właśnie te projekty, które dają możliwości wykorzystania tego potencjału.  Wyniki podsumowujące pierwszy kwartał tego roku opublikujemy w połowie maja.       

 • Dlaczego spółka nie zgodziła się na podwyższenie dywidendy, zaproponowane przez Carpathię na walnym zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o utrzymaniu poziomu dywidendy i zabezpieczeniu dalszego rozwoju spółki poprzez zasilenie kapitału zapasowego. Jest to decyzja akcjonariuszy spółki genXone, która została podjęta większością głosów na WZA.

 • Jakie jeszcze inne projekty prowadzi spółka?

W zakresie projektów badawczo-rozwojowych szeroko komunikowanych w raportach bieżących oraz okresowych (czyli NANOBIOME, analizy mikrobioty, diagnostyka ran pooperacyjnych oraz diagnostyka chorób genetycznych) Spółka prowadzi szereg prac badawczych wynikających ze zleceń. Ze względu na swój charakter nie podlegają obowiązkowi informacyjnemu a ze względu na warunki poufności nie zawsze mogą być omawiane, nawet jeśli są ciekawe z naukowego punktu widzenia.

 • 2 lata temu Prezes całkiem aktywnie występował w różnych webinarach i wywiadach dotyczących spółki, dlaczego zaniechano tej aktywności, chyba promuje to bezpłatnie usługi spółki, plus daje akcjonariuszom cenne informacje na temat bieżącej działalności, bo raporty niestety zwykle są bardzo lakoniczne.

Prezes Michał Kaszuba nadal korzysta z takiej formy współpracy z portalami i kanałami na YouTube. W styczniu ukazał się przekrojowy wywiad prezesa na portalu Polityka Zdrowotna https://politykazdrowotna.com/artykul/m-kaszuba-dla-inwestorow/940223. W planach mamy kolejne aktywności, ale są i powinny być one tylko dodatkiem, pewnym uzupełnieniem do zadań zarządczych wykonywanych przez Prezesa w kierowaniu spółką.

 • Chcę usłyszeć, dostać od Państwa potwierdzenie, że zakończenie intensywnej ilości testów na c19 nie jest końcem regularnych przychodów? Czy Państwa flagowy projekt znajduje zainteresowanie? Jeśli tak, jestem spokojny o spółkę – piszę to mając nadzieję że nie będziecie oszukiwać swojego właściciela.

Spółka informuje o swoich aktywnościach zarówno poprzez raporty bieżące, informacje prasowe oraz przez firmowe profile w kanałach społecznościowych. Prowadzimy też interaktywną komunikację z naszymi interesariuszami w ramach relacji inwestorskich. Zapraszamy do śledzenia tych informacji i aktywności. Wyniki i sprawozdanie Zarządu za pierwszy kwartał przekażemy już 12 maja. Będzie to też dogodna okazja do zapoznania się z efektami naszej działalności prowadzonej w bieżącym roku.  Zapraszamy także na WZA – ponieważ jest to najlepsza droga do jeszcze lepszego poznania naszej spółki.