Zarząd Spółki

dr Michał Kaszuba – Prezes Zarządu

Główny pomysłodawca, współzałożyciel firmy, innowator i przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Biologii) oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (doktor nauk rolniczych). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczo – rozwojowych w zakresie biologii i genetyki. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Michał Kaszuba to laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Mikro Przyszłości (2007 r.) i aż dwukrotny finalista znanego konkursu Ernst&Young Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowy Biznes (2009 i 2010).

dr hab. Jakub Swadźba – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Medycznej M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 1990 r. Doktor habilitowany nauk medycznych (2013 r.), specjalista chorób wewnętrznych. Autor licznych prac naukowych dotyczących schorzeń autoimmunologicznych.

Założyciel i Prezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o.o.. Kierownik Katedry Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Lekarskiego, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego(od 2016 r.).

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Andrzej Wodecki – Członek Rady Nadzorczej

Jest doktorem nauk fizycznych (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) oraz absolwentem studiów MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu i University of Central Lancashire. Ukończył akademię coachingu The Art and Science of Coaching (Erickson College i Wszechnica UJ), program Tech Entrepreneur Nanodegree Programme (studia dla prowadzących start-up’y technologiczne) oraz Artificial Intelligence Nanodegree Programme – program z zakresu projektowania i programowania sztucznej inteligencji.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 2017 – Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalizacja i badania w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii w zarządzaniu.
2001-2018 – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS – jednostki UMCS (Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) dedykowanej do projektowania i produkcji szkoleń na odległość.
2015 – 2017 założyciel i prezes zarządu Skakanka Sp. z o.o. – firmy tworzącej rozwiązania wspomagające rozwój umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży.
2013 – 2017 założyciel i prezes zarządu AeroBrains Sp. z o.o. – firmy tworzącej systemy informatyczne wspomagające rozwój umiejętności poznawczych.
Od 2010: Prezes Zarządu SANNAO Sp. z o.o. – firmy świadczącej usługi doradcze w obszarze strategii biznesu elektronicznego.
2001-2002: Dyrektor Instytutu e-Gospodarki przy Fundacji UMCS w Lublinie.
2000 – 2001: Konsultant systemów MRP/ERP w XOR Solutions Sp. z o.o., Warszawa.
1999 – 2002: Konsultant systemu ERP Scala w ADSO S.A., Warszawa.

Janusz Kraśniak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Planowania i Zarządzania), posiadający tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

2012-2016 członek Rady Nadzorczej INNO-GENE SA.
2011 – 2014 profesor w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.
2007 – sekretarz Rady Nadzorczej Blumerang Investors SA
2005 – sekretarz, członek zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
2003 – 2011 wykładowca w Wyższej Szkole Kupieckiej w Koninie.
2003 – Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
2001 – 2003 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
1992 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
1991 – referent zawodowego Biura Badań i Obsługi Rynku Rolnego Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu

Mariusz Koitka – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i informatyka, specjalność Przetwarzanie Danych i Rachunkowość, rok ukończenia 1991. Ponadto ukończył dla doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, kurs z wdrażania nowoczesnego systemu controllingu finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz kurs w ramach studium praktycznego wdrażania controllingu. Pan Mariusz ukończył również rozliczna szkolenia organizowane przez banki z zakresu oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości oraz wycen.

Przebieg kariery zawodowej:

2011 – Woodwaste Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu i STL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
2009 – 2011 – Woodwaste Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy.
2007 – 2008 – AgroBiznes Sp. j. – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy.
2006 – 2007 – Deutsche Bank PBC S.A. – Doradca Klienta Korporacyjnego.
2004 – 2006 – BGŻ S.A. – Doradca Klienta Instytucjonalnego.
2002 – 2004 – Bank Zachodni WBK S.A. – Doradca Biznesowy.
1998 – 2000 – Zakłady Farmaceutyczne Biowet S.A. w Gorzowie Wlkp. – Doradca Prezesa Zarządu ds. Finansowych, Doradca ds. Finansów.
1997 – 1998 – Drukarnia Opakowań Jangraf S.A. w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Controllingu.
1997 – Oddział Wojewódzki BGŻ w Gorzowie Wlkp. – Zastępca Głównego Księgowego.
1992 – 1997 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. – kolejno Inspektor, Specjalista ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku, Specjalista ds. Zarządzania Finansami, Główny Specjalista ds. Zarządzania Kapitałem i Analiz Ekonomicznych, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Informatyki.

Tomasz Banasiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, od 2010 roku posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, od 2015 roku zaś tytuł profesora nadzwyczajnego.

Piotr Ciżkowicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, profesor w katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej, gdzie zajmuje się problematyką determinant wzrostu gospodarczego, polityką pieniężną, finansami publicznymi i zastosowaniem narzędzi ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych, polityki pieniężnej i ekonometrii stosowanej oraz felietonów w prasie codziennej.