Zarząd Spółki

Michał Kaszuba – Prezes Zarządu

Główny pomysłodawca, współzałożyciel firmy, innowator i przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Biologii) oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (doktor nauk rolniczych). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczo – rozwojowych w zakresie biologii i genetyki. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Michał Kaszuba to laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Mikro Przyszłości (2007 r.) i aż dwukrotny finalista znanego konkursu Ernst&Young Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowy Biznes (2009 i 2010).

Agata Kozioł-Jaworska – Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

Pracuje w genXone od 2016 roku, gdzie dotychczas pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego. Doświadczenie zawodowe zbiera od 1997 roku. W 2000 roku objęła stanowisko konsultanta ds. wdrażania systemów jakościowych w Centrum Doradztwa Jakościowego, a następnie została kierownikiem działu kontroli jakości w Royal Brinkers Polska. W 2009 roku przeszła do Centrum Badań DNA jako Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością. W latach 2011-2014 była Kierownikiem Biura Zarządu w Inno-Gene S.A. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu i wspólnikiem NewLab Systems. Ukończyła Politechnikę Poznańską.

Jolanta Kołodziejczyk – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

Od 2003 roku pracowała w Diagnostyka S.A., gdzie ostatnio obejmowała stanowisko zastępcy Dyrektora Sprzedaży. Do 2019 roku pełniła funkcję prezesa zarządów spółek największej polskiej sieci niepublicznych zakładów patomorfologicznych: Diagnostyka Consilio oraz Histamed Diagnostyka Consilio. W latach 2004-2009 była Prezesem Fundacji Akademia Nowoczesnej Diagnostyki. Z wykształcenia jest doktorem nauk biologicznych. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Janusz Kraśniak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Planowania i Zarządzania), posiadający tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

2012-2016 członek Rady Nadzorczej INNO-GENE SA.
2011 – 2014 profesor w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.
2007 – sekretarz Rady Nadzorczej Blumerang Investors SA
2005 – sekretarz, członek zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
2003 – 2011 wykładowca w Wyższej Szkole Kupieckiej w Koninie.
2003 – Kierownik Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
2001 – 2003 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
1992 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
1991 – referent zawodowego Biura Badań i Obsługi Rynku Rolnego Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu

Mariusz Koitka – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i informatyka, specjalność Przetwarzanie Danych i Rachunkowość, rok ukończenia 1991. Ponadto ukończył dla doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, kurs z wdrażania nowoczesnego systemu controllingu finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz kurs w ramach studium praktycznego wdrażania controllingu. Pan Mariusz ukończył również rozliczna szkolenia organizowane przez banki z zakresu oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości oraz wycen.

Przebieg kariery zawodowej:

2022 – obecnie Bamos S.A – Prezes Zarządu.
2018 – obecnie genXone S.A. – Członek Organu Nadzoru.
2017 – 2019 – Blu Asset Management Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
2016 – 2020 – Opieka i Zaufanie S.A. – Członek Organu Nadzoru.
2015 – obecnie – Medcamp S.A. – Członek Organu Nadzoru.
2011 – Woodwaste Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu i STL Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
2009 – 2011 – Woodwaste Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy.
2007 – 2008 – AgroBiznes Sp. j. – Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy.
2006 – 2007 – Deutsche Bank PBC S.A. – Doradca Klienta Korporacyjnego.
2004 – 2006 – BGŻ S.A. – Doradca Klienta Instytucjonalnego.
2002 – 2004 – Bank Zachodni WBK S.A. – Doradca Biznesowy.
1998 – 2000 – Zakłady Farmaceutyczne Biowet S.A. w Gorzowie Wlkp. – Doradca Prezesa Zarządu ds. Finansowych, Doradca ds. Finansów.
1997 – 1998 – Drukarnia Opakowań Jangraf S.A. w Gorzowie Wlkp. – Kierownik Controllingu.
1997 – Oddział Wojewódzki BGŻ w Gorzowie Wlkp. – Zastępca Głównego Księgowego.
1992 – 1997 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. – kolejno Inspektor, Specjalista ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku, Specjalista ds. Zarządzania Finansami, Główny Specjalista ds. Zarządzania Kapitałem i Analiz Ekonomicznych, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych i Informatyki.

Tomasz Banasiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, od 2010 roku posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, od 2015 roku zaś tytuł profesora nadzwyczajnego.
2015 – uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego
2015 – Prezes Zarządu spółki Medical Innovation Sp. z o.o.
2013 – Członek Rady Nadzorczej spółki Inno-Gene S.A.
2010 – uzyskanie tytułu naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych
2006 – specjalizacja z chirurgii ogólnej drugiego stopnia
2003 – obrona pracy doktorskiej
1995 – ukończenie Akademii Medycznej w Poznaniu, Wydział Lekarski

Piotr Ciżkowicz – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, profesor w katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej, gdzie zajmuje się problematyką determinant wzrostu gospodarczego, polityką pieniężną, finansami publicznymi i zastosowaniem narzędzi ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych, polityki pieniężnej i ekonometrii stosowanej oraz felietonów w prasie codziennej.
Jest członkiem rady nadzorczej GenXone S.A. i MWIK Bydgoszcz S.A. Był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych takich firm jak Herkules S.A, Radpol S.A., Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., PKP Energetyka S.A., TKTelekom Sp.z o.o. oraz PKP Informatyka Sp. z o.o.

2022-2023 Członek Organu Nadzoru MPAY S.A.
2021 – Członek Organu Nadzoru Livekid sp. z o.o.
2020 – Członek Organu Nadzoru genXone S.A.
lipiec 2020 – Prezes Zarządu StatXplorer sp. z o.o. (dawniej: NUNATAK CAPITAL ADVISORS sp. z o.o.)
luty 2020 – Partner Zarządzający Nunatak Capital Sp z o.o.
2019-2021 Członek Rady Nadzorczej (od 2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej) RADPOL S.A.
2018 – 2022 Członek Rady Nadzorczej (od 2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej) Herkules S.A.
2018 – Członek Organu Nadzoru MWiK w Bydgoszczy
2016-2018 Członek Zarządu Luma Investment S.A.
2016 – TSB Partners (obecnie Nunatak Partners)
2016-2018 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny
2012-2015 Członek Zarządu Polskie Koleje Państwowe S.A.

Jakub Swadźba – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Medycznej M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 1990 r. Doktor habilitowany nauk medycznych (2013 r.), specjalista chorób wewnętrznych. Autor licznych prac naukowych dotyczących schorzeń autoimmunologicznych.

Założyciel i Prezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o.o.. Kierownik Katedry Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Lekarskiego, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego(od 2016 r.).

Dariusz Zowczak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, lekarz medycyny, specjalista ginekolog-położnik (1997).
Ukończył studia podyplomowe (Zarządzanie Służbie Zdrowia (2001)) na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz kurs dla Członków Rad Nadzorczych zakładów opieki zdrowotnej (1992).

Od 2007 roku Wiceprezes Zarządu Diagnostyka S.A..